FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken. Beszámolók, riportok, sajtószemle, ...
FELIRATKOZÁS FATÁJ-Online hírlevélre.
Kérem jelezze szakterületét, cégét, annak kapcsolóit.
Hivatkozás:
Ha felhasználja bármely cikket a FATÁJ-ból, hivatkozzon rá annak kapcsolójával is.

STIHL - Nemzedékekre tervezve

Mátyás Fakereskedo Kft
METAMOB - akciós MetaGO ajánlata
HUNNIA FAGÉP - Jó magyarnak lenni!
Faipari gépek -> Stonewood Kft
FATÁJ nyitólap
FATÁJ archívum:

FATÁJ-online
médiaajánlat
pdf

FAGOSZ, Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség
A FAGOSZ a FATÁJ kiadója.


FAGOSZ filmtár a Hazai Erdésznél

Nemzeti kincsünk az erdő - 40 kisfilm

Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete

Magán Erdotulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége

Országos Erdészeti Egyesület

Hobbi Faesztergálás


Dr. Gerencsér Kinga: Fafeldolgozás mobil szalagfűrésszel
(A 2002-ben megjelent kiadvány online változata.)

Keres egy céget, intézményt, iskolát? Kezdje itt:
fatudakozo.hu
woodinfo.hu
woodinfo.eu
Akác
termékek
Magyar-
országról:
hungarobinia.hu
FAIPARI, ERDÉSZETI
apróhirdetések
DÍJMENTESEN

FAIPARI, ERDÉSZETI
szakkönyvek

2020-10-15

Új építésügyi műszaki irányelv a faanyagvédelem témakörében

Az irányelvek egy sajátos típusa, az építésügyi műszaki irányelv a közelmúltban került bevezetésre. 2020. szeptember: Faanyagvédelem. Faanyagvédelem a magasépítésben - általános irányelvek.

Megosztás:
Megosztás a Facebook-on

 

Az építőipar fejlődésével, az építésügyi szabályozási környezet folyamatos változásával az építési és üzemeltetési folyamat szereplőire egyre összetettebb feladatok hárulnak [1]. Ezen feladatok ellátása - a szakmai ismereteken túl - nagymértékben a hatályos jogszabályok, valamint a szabványok alkalmazásán alapul. Az építőipari szakma működési gyakorlata indokolttá teszi, hogy a szabványok mellett olyan útmutatók, műszaki irányelvek szülessenek, melyek az építőipar egyes szakterületein az ismétlődő műszaki gazdasági feladatok célszerű megoldásait rögzítik.

Az irányelvek egy sajátos típusa, az építésügyi műszaki irányelv a közelmúltban került bevezetésre. Az Építési törvény fogalommeghatározása szerint az építésügyi műszaki irányelv jogszabály vagy európai, vagy nemzeti szabvány által nem vagy nem teljeskörűen szabályozott területen, ismételt vagy folyamatos alkalmazás céljára, széles körű szakmai összefogással és állami felügyelet mellett létrehozott, magyar nyelven kiadott, mindenki számára hozzáférhető építésügyi műszaki előírás [2].

Az építési műszaki irányelv a műszaki előírások hierarchiájában a nemzeti szabványok alatt, a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvvel (TvMI) és az Útügyi Műszaki Előírással (UME) egy szinten helyezkedik el. A szövetségek, gyártók vagy kamarák által készített irányelvekkel szemben az építésügyi műszaki irányelvek alkalmazását - a tűzvédelmi műszaki irányelvekhez hasonlóan - jogszabályi (törvényi) hivatkozások is támogatják.

 

1. ábra: Az építésügyi műszaki irányelvek helye a műszaki előírások hierarchiájában

 

A szabványokhoz és más irányelvekhez hasonlóan az Építésügyi Műszaki Irányelvek alkalmazása is önkéntes. Abban az esetben, ha az irányelv alkalmazása műszaki tartalmú jogszabályban, szerződésben, illetve azok mellékleteiben kerül rögzítésre, kötelező érvényű is lehet.

Az irányelvek elfogadásáért felelős Építésügyi Műszaki Szabályozási Bizottság (ÉMSZB) 2016-ban jött létre, tagjai a Magyar Építész Kamara, Magyar Mérnöki Kamara, Magyar Szabványügyi Testület, Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, ÉMI Nonprofit Kft, Lechner Nonprofit Kft., Országos Atomenergetikai Hivatal, Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, valamint az építési szabályozásért és építéshatósági ügyekért a felelős miniszter által vezetett minisztérium által delegált személyek. A Bizottság elnöke az építésgazdaságért felelős miniszter által kinevezett szakmai vezető. [3]. 

A titkársági feladatok ellátása és az irányelv tervezetek előkészítése egyaránt az ÉMI Nonprofit Kft. feladata. [4].

A szakmai szervezetek által javasolt, az ÉMSZB által is fontosnak ítélt témakörökben a delegált illetve felkért szakemberekből álló munkacsoportok készítettek irányelv tervezeteket. A lehető legnagyobb mértékű szakmai és társadalmi elfogadottság érdekében az előkészített tervezetek az ÉMI honlapján több csoportban közzétételre kerültek. A véleményezés során nagyszámú észrevétel érkezett a tervezetek többsége kapcsán. A több körben véleményezett és javított anyagokról az ÉMSZB tagjai szavaznak.

 

 

1. kép: Beépített, megelőző faanyagvédelmi szempontok szerint kiválasztott faanyag is ellenőrzésre szorulhat .

 

A faanyagvédelmi szakterületen több irányelv tervezet is kidolgozásra került. Ezek közül elsőként a 9/2020. (IX.16.) ÉpMI jelzetű, Faanyagvédelem. Faanyagvédelem a magasépítésben - általános irányelvek című került elfogadásra 2020. szeptemberében.

Az irányelv előzményeinek tekinthető MI 6771-2:1981 jelzetű "Faanyagvédelem. Fizikai módszerek" és MI 6771-4:1978 jelzetű "Faanyagvédelem. Kémiai védelem eljárásai" Műszaki irányelveket 1995 márciusában visszavonták. A faépítészettel, tervezéssel, kivitelezéssel és szakértéssel foglakozó szakemberek körében tehát hiánypótlónak tekinthető az új irányelv.

Az új tartalmi iránymutatásoknak megfelelően a szakterületet érintő alapfogalmak meghatározásait, a jogszabályi követelményekből levezetett hatásokat és hozzájuk kapcsolható műszaki jellemzőket, illetve az alkalmazandó módszereket és eljárásokat, vonatkozó jogszabályokat és szabványokat, kapcsolódó szakirodalmat szedte csokorba az irányelv szövege.

Az alkalmazandó módszerek, eljárások fejezetben találjuk az útmutatást a faanyagok tartóssági osztályba sorolásáról és a felhasználási osztályok meghatározásáról. A faanyagvédelmi intézkedések között a megelőző és a megszüntető intézkedések kiválasztási szempontjait is megtaláljuk. Leírja az irányelv a szállítás, tárolás, szerelés és beépítés alatt betartandó nedvességtartalomra vonatkozó szempontokat. Segítséget ad a kémiai faanyagvédelem kiválasztásához, rögzítve az általános szempontokat. Leírja a farontó gombákkal és farontó rovarokkal szemben alkalmazandó megszüntetési és helyreállítási intézkedések általános szempontjait is. Végül pedig szempontokat rögzít a  a faanyagvédelmi intézkedések ellenőrzésének végrehajtásához.

Az ÉMSZB által már jóváhagyott irányelvek szövege szabadon hozzáférhető az ÉMI Nonprofit Kft. honlapján, a Tudásbázis menüpont alatt.

Külön köszönet mindazon szakmai szervezeteknek és munkatársaiknak, akik munkájukkal segítették a faanyagvédelmi műszaki irányelv létrehozását.

Szerzők:
Papp Imre, szakértő mérnök,
Tóth Péter tudományos főmunkatárs,
ÉMI Nonprofit Kft.

Hivatkozott források

[1] Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról (CPR) - /módosított szövegváltozat/

[2] 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről (Étv)

[3] 36/2016. (XII. 29.) MvM rendelet az Építésügyi Műszaki Szabályozási Bizottságról

[4] 6/2019. (IV. 4.) ITM rendelet rendelet az Építésügyi Műszaki Szabályozási Bizottságról

 

További információk

[5] Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH)

[6] 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról

[7] 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól

(A jogszabályok aktuális állapota letölthető: www.njt.hu)

 

[8] MSZ EN 335:2013 A fa és a fa alapanyagú termékek tartóssága. Felhasználási osztályok: fogalom meghatározások, alkalmazás tömör faanyagra és fa alapanyagú termékekre

[9] MSZ EN 350:2016 A fa és a fa alapanyagú termékek tartóssága. A fa és fa alapanyagú termékek biológiai anyagainak tartóssági vizsgálata és osztályozása.

(A szabványok megrendelhetők: www.mszt.hu)

 

[10] Az ÉMI honlap Tudásbázis menüpont Építésügyi műszaki irányelvek alpontja.

 

 

 

Pfiffer Bútor Kft

FORMANCE Kft

MobileForester by Woodspring

KEFAG Zrt

KARDEX Kft

BEK-HOLZ Kft

ERDÉRT-TUZSÉR Zrt

Erdoszöv Zrt

Dunaker Kft - Alapítva 1986

Belsound Kft - Zajvédelem

EGERERDO Zrt

LEITZ Hungária Szerszám Kft

Erdészeti gépek, eszközök, muszerek, kiegészítok kereskedelme.

Mátyás Fakereskedo Kft

FATUDAKOZÓ - az online faipari cégtár
 A FATÁJ lapot kiadja a FAGOSZ
Minden jog fenntartva. All rights reserved.