FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

A Soproni Egyetem akadémikusainak születésnapi köszöntése

Az ünnepségen az akadémikusok Prof. Dr. Mátyás Csaba 80-ik, Prof. Dr. Faragó Sándor 70-ik valamint Prof. Dr. Albert Levente professzor emeritus 80-ik születésnapja kapcsán idézték fel az ünnepletek gazdag életpályáját valamint méltatták Sopronhoz és az Alma Materhez fűződő kötődésüket.

Az ünnepelteket Prof. Dr. Fábián Attila, a Soproni Egyetem rektora és Dr. Balázs Ervin, a Magyar Tudományos Akadémia agrártudományok osztályának vezetője köszöntötte.

Prof. Dr. Faragó Sándor, a Soproni Egyetem rector emeritusa, egyik legfontosabb célkitűzésének az erdész szakmai minél szélesebb körű megismertetését tartja. A Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja a Sopron TV-nek elmondta:

„48 éve kötődőm a Soproni Egyetemhez, talán nem kell mondanom, hogy ez egy nagyon mélységes és érzelmi alapon kiépült kötődés, arról nem is beszélve, hogy abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy sokáig lehettem az intézmény vezetője. Emellett mindig is fontos volt a tudományos pályafutás is, amelyet sokszor éjszakákba nyúló kutatói tevékenységgel lehetett csak összehangolni.

Prof. Dr. Mátyás Csaba akadémikus, a Soproni Egyetem Környezet és Földtudományi Intézetének alapítója és korábbi igazgatója, korábban több európai és tengerentúli egyetemen tanított és kutatott. Évtizedek óta foglalkozik a klímaváltozás természetre gyakorolt hatásaival

„Ha van valami büszke vagyok az az, hogy ezt a gondolatot, azaz az erdő geofizikai jelentőségének gondolatát sikerült a magyar erdészetben idejekorán elterjeszteni és még aktív koromban sikerült kidolgozni egy döntéstámogató rendszert, amelynek az az értelme, hogy ha erdőt telepítenek meg tudják mondani, hogy 50-70-100 év múlva milyen környezeti viszonyok lesznek és milyen fafajokat érdemes telepíteni, vagy éppen nem érdemes, mert nem leszenek olyanok a környezeti viszonyok.” –  mondta el az akadémikus.

Prof. Dr. Albert Levente, a Kémiai Intézet, az Erdőmérnöki Kar, és a Soproni Egyetem vezetésében szervezésében és stratégiájának kidolgozásában is kiemelkedő tevékenységet végzett a tehetséges diákok támogatását mindig is szívügyének tekintette.

„Továbbra is dolgozni szeretnék, természetesen az egyetem jelmondatát is kiemelve Természetesen Veled! Köszönöm mindezt az egyetem vezetőségének, akik  megbíztak különböző beosztásokkal, voltam a Kémiai Intézet igazgatója az Erdőmérnöki Kar dékánhelyettese, aztán az egyetem általános rektorhelyettese is. Elsősorban annak köszönöm, aki a fák hegyén jár a fák hegyén ki gyújtja s oltja csillagod” – mondta el a professor emeritus.”

Jó egészséget és további tevékeny éveket kívánunk az ünnepelteknek!

Forrás: SOE

Előző cikk

Fa és fatermék külforgalom 2015-2022.

Következő cikk

Ifjú Kócsagőr Program döntőStihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések