FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

Bemutató üzemek támogatása

A palyazat.gov.hu honlapon megjelent a VP1-1.2.1-23 Bemutató üzemek támogatása című felhívás és annak dokumentációja. A támogatási kérelmek benyújtására 2023. szeptember 1. és 2023. december 10. között van lehetőség.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az egész életen át tartó tanulásban való részvétel ösztönzését. A cél elérését a Kormány az agrárszakképzési centrumok irányítása alá tartozó oktatási intézmények bemutató üzemeinek, gyakorló helyeinek, agrárszakigazgatási intézmények kísérleti állomásainak, a kutatóintézetek kísérleti gazdaságainak és a felsőoktatási intézmények tangazdaságainak, valamint az erdészeti tudásközpont fejlesztésével tervezi megvalósítani a jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
– a felhívás feltételeinek megfelelő projektet minimum 50 millió forint, maximum 1 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
– a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő, beruházást tartalmazó támogatott projekteknek a megítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb 50 %-ának megfelelő, minimum 25 millió forint, maximum 0,5 milliárd forint támogatási előleget biztosít.

A támogatási kérelmet benyújtó támogatást igénylők az együttműködés keretében vállalják, hogy:
– projektjük megvalósításával hozzájárulnak a tudásbázis gyarapításához, illetve a tudásátadás előmozdításához a mezőgazdaságban és erdőgazdálkodásban, elősegítik az eredményes gazdálkodáshoz szükséges ismeretek hatékony formában történő átadását, szakmai és gyakorlati ismereteiket megosztják, hozzájárulva ezzel az életen át tartó tanulás megvalósításához;
– a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 15 milliárd
forint
. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2023. szeptember 1. és 2023. december 10. között van lehetőség.

  3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek
  A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:

  1. A bemutató üzemi tevékenységhez (beleértve a gyakorlóhelyeket, tangazdaságokat tanulmányi
   erdőgazdaságokat is) közvetlenül kapcsolódó beruházások:
   a) a bemutató üzemben használandó, mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó eszközök, gépek, berendezések, építéssel nem járó technológiák beszerzése (beleértve az új öntözőberendezések beszerzését is);
   b) a bemutató üzem tevékenységéhez kapcsolódóan évelő növényekből létrehozott ültetvény korszerűsítése, telepítése;
   c) a bemutató üzem mezőgazdasági tevékenységéhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések:
   épületek, építmények építése, felújítása, illetve a bemutató üzem infrastruktúrájához tartózó egyéb építéssel járó tevékenységek (pl.: kerítés-, tűzivíztározó, csapadékelvezető rendszer kialakítása, közműcsatlakozások kiépítése);
   d) a bemutató üzemben használandó, élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódó eszközök, gépek, berendezések, építéssel nem járó technológiák beszerzése;
   e) a bemutató üzem élelmiszeripari tevékenységéhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések:
   épületek, építmények építése, felújítása, illetve a bemutató üzem infrastruktúrájához tartozó egyéb építéssel járó tevékenységek (pl.: kerítés-, tűzivíztározó, csapadékelvezető rendszer kialakítása, közműcsatlakozások kiépítése);
   f) a bemutató üzemben meglévő öntözőberendezések vízfelhasználás hatékonyságának javítása (pl.: öntözési infrastruktúra és kapcsolódó műtárgyak fejlesztése, kiépítése, rekonstrukciója, vízi létesítmények és kapcsolódó műtárgyak rekonstrukciója, fejlesztése, kiépítése a meglévő elavult rendszer elemeinek cseréje);
   g) a bemutató üzemben használandó, erdészeti tevékenységhez kapcsolódó eszközök, gépek, berendezések, építéssel nem járó technológiák beszerzése;
   h) a bemutató üzem erdészeti tevékenységéhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések: épületek, építmények építése, felújítása, illetve a bemutató üzem infrastruktúrájához tartózó egyébépítéssel járó tevékenységek (pl.: kerítés-, tűzivíztározó, csapadékelvezető és vízellátó rendszer kialakítása, közműcsatlakozások kiépítése);
   i) megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása a projekt által érintett épület, illetve a bemutató üzemben zajló gazdasági-termelési folyamatok tekintetében. (Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból; így különösen napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, napelemes rendszer kialakítása.)
  2. A felhívás 5.5. pontjában felsorolt, úgynevezett általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek:
   projekt-előkészítés, terület-előkészítés, műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele, könyvvizsgálói szolgáltatás igénybevétele, projektmenedzsment.
  3. Immateriális javak beszerzése: a projektcél megvalósításához szükséges számítógépes szoftverek megvásárlása, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése.

  4.1.1. Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
  – agrárszakképzési centrumok;
  – 100%-os állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv, amely fajtakísérletet vagy fajtakitermesztést végző kutatóintézetek, állomások fenntartója/tulajdonosa, és olyan központi költségvetési szerv, amely génmegőrzési tevékenységet vagy fajtakísérletet vagy fajtakitermesztést végez;
  – tangazdasággal rendelkező felsőoktatási intézmények (beleértve közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány által fenntartott magán felsőoktatási intézményeket, egyetemet fenntartó állami alapítású/közérdekű vagyonkezelő alapítványokat is);
  – felsőoktatási intézmény 100%-os tulajdonában levő tangazdaságot/tanüzemet működtető gazdasági társaság;
  – egyetemet fenntartó állami alapítású/közérdekű vagyonkezelő alapítvány 100%-os tulajdonában levő (tanulmányi feladatokat ellátó) erdőgazdaság;
  – erdészeti tudásközpont.

  5.3. A támogatás mértéke, összege
  Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 millió, maximum 1 milliárd forint.
  A támogatás maximális mértéke 95%.

  forrás: palyazat.gov.hu

  Előző cikk

  Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek

  Következő cikk

  Designipari pályázat módosult  Stihl
  (x) hirdetés
  Kapcsolódó bejegyzések