FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

Erdőtelepítések BISS jogosultsága

Európai Uniós források felhasználásával 2004. óta lehet az erdőtelepítésekhez állami támogatást igényelni. Ehhez kapcsolódóan merül fel időszakról időszakra, hogy az érintett területek jogosultak-e, illetve meddig jogosultak a mezőgazdasági alaptámogatásra (röviden: SAPS majd BISS). A következőkben az Agrárminisztérium tájékoztatására alapozva erről adunk egy rövid összefoglalót, amely az egyszerűség kedvéért csak a terület SAPS majd BISS jogosultságáról, illetve annak időtartamáról szól, az egyéb jogosultsági feltételekre nem tér ki.

A SAPS majd BISS részletes szabályait a 2023. január 1-től kezdődő időszakra vonatkozóan a közös agrárpolitika keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez (KAP Stratégiai Terv) nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott támogatásra vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1305/2013/EU és az 1307/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2021/2115/EU rendelet, továbbá az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból finanszírozott fenntarthatóságot elősegítő alapszintű-jövedelemtámogatás, az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás, valamint a fenntarthatóságot elősegítő, átcsoportosítással nyújtható kiegészítő jövedelemtámogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 16/2023. (IV. 19.) AM rendelet tartalmazza.

A korábbi időszakokban részben eltérő tartalommal, de hasonló szabályozások voltak hatályban.

A SAPS majd BISS jogosultságot elsődlegesen tehát ezek a jogszabályok határozták/határozzák meg. Az erdősítés támogatási feltételeit meghatározó jogszabály, illetve pályázati felhívás ehhez annyiban járul/járult hozzá, hogy meghatározzák/meghatározták az egyes célállománytípusokhoz tartozó kötelezettségvállalási időszakokat, ami a későbbiekben részletezettek szerint a SAPS majd BISS jogosultság időtartamát jelenti/jelentette.

NVT-MgTE támogatással létesült erdőtelepítések

Az NVT alapján 2004-2006 közötti időszakban lehetett mezőgazdasági területek erdősítésére támogatást igényelni. A mezőgazdasági alaptámogatásra vonatkozóan az NVT időszakában érvényben lévő szabályozás kategorikusan kizárta az erdősített területre a mezőgazdasági alaptámogatási jogosultságot. A későbbi szabályozások ugyan ebben a tekintetben megengedőbbé váltak, de a támogatási jogosultság megszakadása miatt ezek a területek később nem válhattak újra jogosulttá a SAPS-ra, majd a BISS-re.

EMVA-MgTE támogatással létesült erdőtelepítések

A 2007-től 2013-ig tartó támogatási ciklusban az újonnan létesült erdőtelepítések területei a kötelezettségvállalási idő végéig jogosulttá váltak a SAPS-ra.  A kötelezettségvállalási időszak az erdősítési támogatási rendelet (88/2007. (VIII.17.) FVM rendelet) alapján megegyezett a jövedelempótló támogatásra való jogosultság időszakával, ami tölgy és bükk, valamint egyéb kemény lombos célállomány esetén 15 év, egyéb légy lombos erdőnél 10 év, akác, nemesnyár és fenyő telepítése vonatkozásában pedig 5 év volt.

VP támogatással létesült, illetve létesülő erdőtelepítések

A 2014-től 2021-ig terjedő támogatási ciklusra, majd a következő kétéves átmeneti időszakra vonatkozó szabályozás mind az EMVA, mind pedig a VP időszakában létesült erdőtelepítések területére fenntartotta/megteremtette a SAPS jogosultságot. A különbség annyi, hogy a VP időszakában létesült erdősítések esetében a jogosultsági időszak a vonatkozó pályázati felhívás alapján minden célállomány típus, csoport esetében egységesen 12 év.

A felhívásban szereplő másik célterület, az Ipari célú fás szárú ültetvény telepítése esetén a fenntartási és kötelezettségvállalási időszak a telepítés befejezésétől számított nyolcadik év vége, illetve, ha a támogatást igénylő a támogatási kérelemben ennél hosszabb időszakot vállalt, akkor a vállalt időszak vége. Ebben az esetben is a SAPS/BISS jogosultság csak a fenntartási időszak alatt áll fenn. A támogatási jogosultság folytatódhat, ha az ültetvény kitermelését követően a terület újra mezőgazdasági hasznosításra vagy erdősítésre kerül.

KAP 2023-2027. közötti időszakában létesülő erdőtelepítések

Az új KAP szabályozás mind az EMVA, mind a VP, mind pedig a KAP időszakában létesült, illetve létesülő erdőtelepítések területére fenntartotta, illetve megteremtette a BISS jogosultságot. A jogosultsági időszak pedig a KAP támogatással létesülő erdőtelepítések esetében – egyelőre a KAP Stratégiai Terv alapján – továbbra is egységesen 12 év marad.

forrás: NAK/Erdészet

Előző cikk

Gombaismereti tanösvény

Következő cikk

Településfásítás SomogybanStihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések