FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

NFK: erdészeti szaporítóanyag termelés 2022.

Az erdészeti szaporítóanyag-gazdálkodás legfőbb feladata az erdőállományok, faültetvények felújításához, telepítéséhez szükséges hagyományos és nemesített szaporítóanyag, megfelelő mennyiségben és minőségben megtermelése.

A 2012 és 2019 közötti időszakban az erdészeti szaporítóanyag mennyisége 2016-ig 40%-kal növekedett, majd 2019-ben visszaesett a 2012-es szintre.


1. ábra: 2012 és 2019 között megtermelt gyökeres erdészeti szaporítóanyagok átlaga (ezer db)

Agrafikonjól szemlélteti, hogy a hazai kemény lombos fafajokból termelődik a legtöbb facsemete (1-6. oszlop), beleértve az akácot is, melynek mennyiségi növekedése várható a jövőben az új erdőtelepítésekben. Klímaváltozási okokból visszaszorulóban van a fenyő csemeték termelése, a cserjék termelése pedig várhatóan stagnálni fog.


2. ábra: A 2012 és 2022 között megtermelt, szemlézett egy- és többéves szaporítóanyagok mennyiségének megoszlása (kékkel, ezer darab), valamint az egyes években végrehajtott erdőtelepítések (első kivitel) nagysága, (pirossal, hektár)

Az erdőtelepítések mértéke, mint a keresletet befolyásoló egyik fő tényező, hatással van az évente megtermelésre kerülő szaporítóanyag mennyiségére, hiszen a folyamatos termelés likviditását hivatott biztosítani. Bár a kapcsolat éves szinten, vagy néhány évet felölelő időtartamban nem feltétlenül mutatható ki, hosszú távon viszont a hatás igazolható.


3. ábra: 2012 és 2022 között megtermelt gyökeres erdészeti szaporítóanyagok átlagmennyiségének megoszlása a termelői csoportok között (ezer db)

A 3. ábrában szereplő adatok jellemzően nem fognak változni a közeljövőben, továbbra is a magánszektor termelése lesz a számottevő, az erdőgazdaságok várhatóan fokozatosan lecsökkentik a szaporítóanyag termelésüket. A társas vállalkozások és szövetkezetek termelési színvonala arányaiban feltehetően nem fog jelentősen megváltozni.

A Twinning erdészeti szaporítóanyag adatbázis alapján hazánkban 700 fölötti engedélyes erdészeti csemetekert működött, melyek közül 410 folytatott termelést 2019-ben.

Gazdálkodói csoportCsemetekertek nagysága (hektár)Csemetekertek száma (darab)Csemetekertek átlagos területe (hektár)
Erdőgazdasági Zrt-k960,15716,8
Más állami szektor115,01011,5
Szövetkezetek31,574,5
Társas vállalkozások1130,31179,7
Egyéni magántermelők1444,54313,4
összesen:3681,56225,9

1. táblázat: A csemetekertek számának és méretének gazdálkodói szektorok közötti megoszlása

Az erdészeti szaporítóanyag-gazdálkodás alapját a nyilvántartott, ellenőrzött szaporítóanyag források képezik. Fő állományalkotó fafajaink és elterjedtebb elegyfajaink esetében ugyanis a szaporítóanyag termelésre és felhasználásra minősítési és származásigazolási kötelezettség vonatkozik, míg a többi fafaj esetében csak ellenőrzött és nyilvántartott termesztést ír elő a jogszabály.

A szaporítóanyagok forgalomba hozatalának alapvető követelménye a begyűjtés helyének ismerete, ami a szaporítóanyagot származás-azonosított kategóriába sorolja. A szaporítóanyag felügyeleti szerv e szaporítóanyag forrásokat regisztrált, származásazonosított kategóriaként tartja nyilván.

A regisztrált, származásazonosított kategóriába tartozó szaporítóanyag források darabszáma hazánkban a NÉBIH nyilvántartása szerint 2022-ben mintegy 1530 db, összterületük pedig mintegy 312 ezer hektár volt, ez alig változott az elmúlt években.

Ezen felül vannak a kiválasztott magtermelő állományok, anyatelepek és a magtermesztő plantázsok. Néhány fafaj regisztrált, származásazonosított szaporítóanyag forrásának országos számát és összterületét a 2. számú táblázat tartalmazza.

FafajSzaporítóanyag forrás (db)Terület (ha)
Kocsányos tölgy32147385,8
Kocsánytalan tölgy18990505,8
Cser241102530,9
Bükk10357804,6
Gyertyán1438285,7
Hegyi juhar123354,1
Magaskőris1412254,6
Fehér nyár22428,7
Szürke nyár941933
Fekete nyár1873,0
Fehér fűz26,6
Kislevelű hárs85393,9
Nagylevelű hárs48388,8

2. táblázat: Regisztrált szaporítóanyag források száma és területe néhány fő- és elegy fafaj esetében

A regisztrált származásazonosított szaporítóanyag források, a kijelölt magtermelő állományok, a magtermesztő ültetvények, valamint a vegetatív úton fenntartott fajták anyatelepeinek (összes törzsültetvény) darabszáma megközelíti a 1170-et. Az erdészeti szaporítóanyag-források nemzeti jegyzékében szereplő alapanyagforrások száma 2010 óta folyamatosan növekszik az új bejelentések területével, évente néhány 10 db-os nagyságrendben.

Forrás: AM Statisztikai Információ
FATÁJ-ba szerkesztette: MM

FATÁJ: A forrás szerinti lapon a fentiekhez tartozó adatok a 6. Erdészeti szaporítóanyagok 2012-2022 helyen találhatóak meg, (xlsx, az adatok 11 munkalapon 2012-2022. évekre), az elemzés pedig a statisztikai közlemények között az Erdőgazdálkodás blokkban lelhetőek meg Erdészeti szaporítóanyagok_2022 címen.

Előző cikk

Erdészek nélkül nem megy!

Következő cikk

FATÁJ - 2023 legolvasottabb híreiStihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések