FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

NFK igazgatási szünet

A kormány a 2023. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről szóló 407/2023. (VIII. 30.) Korm. rendeletben 2023. december 27. napjától 2024. január 1. napjáig igazgatási szünetet rendelt el.

Az igazgatási szünet alatt a kormányzati igazgatási szervek – többek között a vármegyei kormányhivatalok, az NFK – feladataikat nem látják el, és az ügyfélfogadás sem működik. A szünet időtartama pedig nem számít bele a kormányzati igazgatási szervek előtt folyó hatósági és egyéb eljárások ügyintézési határidejébe, valamint az eljárások szünetelésének időtartamába.

F E L H Í V Á S – az erdőgazdálkodók, földhasználók és szakirányítók részére

A kormány a 2023. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről szóló 407/2023. (VIII. 30.) Korm. rendeletben 2023. december 27. napjától 2024. január 1. napjáig igazgatási szünetet rendelt el.

Az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint az igazgatási szünet időtartama alatt – meghatározott esetek kivételével – a kormányzati igazgatási szerv feladatait nem látja el, és az ügyfélfogadás sem működik. A törvény 3. § (2) bekezdésének 1. pontja alapján az igazgatási szünet időtartama nem számít bele a kormányzati igazgatási szervek előtt folyó hatósági és egyéb eljárások ügyintézési határidejébe, valamint az eljárások szünetelésének időtartamába.

Az intézkedés a tervbejelentőkkel kapcsolatos ügyintézésre is hatással van. Amennyiben a hatósági munka szünetel, és a jogszabály szerint az igazgatási szünet időtartama nem számít bele az eljárás határidejébe, akkor a tervbejelentő ellenőrzésére szolgáló határidő meghosszabbodik az igazgatási szünet időtartamával.

A fentiekre tekintettel, ahhoz, hogy 2024. január 1. napján meg tudják kezdeni az erdőgazdálkodók a szakirányító által ellenjegyzett 2024. évre tervezett fahasználati tevékenységeket, a bejelentéseket legkésőbb 2023. december 18-áig (lehetőség szerint hamarabb) meg kell küldeni a területileg illetékes erdészeti hatóság (kormányhivatal) részére. Ellenkező esetben az igazgatási szünet az ügyintézés határidejébe esik, így az ügyintézési határidő meghosszabbodik az igazgatási szünet idejével, azaz csak 2024. január 1. után folytatódik a bejelentési határidő számítása.

A fentiek ugyanúgy érvényesek az áthúzódó fakitermelésekre is. Amennyiben legkésőbb 2023. december 26-áig elektronikusan vagy más úton december 22-ig nem jelentik be a területileg illetékes erdészeti hatóságnak az elvégzett fakitermelések végrehajtásáról szóló bejelentésben az áthúzódás tényét, akkor 2024. január 1-én nem folytathatják a munkálatokat, csak a bejelentést követően, de legkorábban az igazgatási szünet lejárta után.

Természetesen nem csak az áthúzódó fakitermelések végrehajtásának bejelentésénél vagy a tervbejelentések végrehajthatósági határidejének kiszámításánál célszerű figyelembe venni az igazgatási szünetet. Az igazgatási szünet minden hatósági eljárásra hatással van, és minél hosszabb az ügyintézési határidő, annál valószínűbb, hogy az igazgatási szünet beleesik ebbe a határidőbe, és kitolja az ügyintézési határidőt. Pl.: az erdőtervtől eltérő kérelmek, igénybevételi eljárások, vagy gazdálkodói nyilvántartási ügyek esetében a 90 napot.

A fent leírt szabályozás vonatkozik az erdőtörvény hatálya alá tartozó fásításokra és szabad rendelkezésű erdőkre is, így amennyiben a 2024-ben tervezett fakitermelési bejelentéseket nem jelentették be 2023. december 5-éig az erdészeti hatóság felé, akkor az abban szereplő földrészletek vonatkozásában a fásításban illetve szabad rendelkezésű erdőben tervezett fakitermelések 2024. január 1-én jogszerűen nem kezdhetők meg.

Köszönjük szíves együttműködésüket!
Budapest, 2023. december 08.

forrás: Nemzeti Földügyi Központ Erdészeti Főosztály

Előző cikk

Gázkazántalanítás indul

Következő cikk

Rengeteg a tűzifával ügyeskedőStihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések