FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken. Beszámolók, riportok, sajtószemle, ...
FELIRATKOZÁS FATÁJ-Online hírlevélre.
Kérem jelezze szakterületét, cégét, annak kapcsolóit.
Hivatkozás:
Ha felhasználja bármely cikket a FATÁJ-ból, hivatkozzon rá annak kapcsolójával is.

STIHL - Nemzedékekre tervezve

Mátyás Fakereskedo Kft
METAMOB - akciós MetaGO ajánlata
HUNNIA FAGÉP - Jó magyarnak lenni!
Faipari gépek -> Stonewood Kft
FATÁJ nyitólap
FATÁJ archívum:

FATÁJ-online
médiaajánlat
pdf

FAGOSZ, Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség
A FAGOSZ a FATÁJ kiadója.


FAGOSZ filmtár a Hazai Erdésznél

Nemzeti kincsünk az erdő - 40 kisfilm

Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete

Magán Erdotulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége

Országos Erdészeti Egyesület

Hobbi Faesztergálás


Dr. Gerencsér Kinga: Fafeldolgozás mobil szalagfűrésszel
(A 2002-ben megjelent kiadvány online változata.)

Keres egy céget, intézményt, iskolát? Kezdje itt:
fatudakozo.hu
woodinfo.hu
woodinfo.eu
Akác
termékek
Magyar-
országról:
hungarobinia.hu
FAIPARI, ERDÉSZETI
apróhirdetések
DÍJMENTESEN

FAIPARI, ERDÉSZETI
szakkönyvek

A pdf-ekhez az Acrobat Reader itt tölthető le:


2010-11-23

Magyar faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2010. első félévi záróadatokkal

A hazai faipar és bútoripar ágazati gazdaságelemzését tűzte céljául a Faipari, Bútoripari, Erdészeti Ágazati Párbeszéd Bizottság, és megbízást adott Milei Olgának, a bizottságban résztvevő szervezetek elvárásai alapján, az elemzés negyedéves gyakorisággal történő készítésére.

E helyt a 2010. első féléves záróadatokkal készült tanulmányt tesszük közzé, illetve emeljük ki néhány fontosabb elemét.

 

 

Az EU-27 gazdasági teljesítménye - szezonálisan és munkanaphatással kiigazítva - 1,9%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest. Ilyen mértékű bővülés az elmúlt két évben nem volt. A növekedés motorja Németország, teljesítménye 3,7%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A német növekedés alapja a Kínába irányuló export jelentős bővülés volt. Számottevő (2%nál magasabb) teljesítménybővülést mértek Észtországban (3,5%), Finnországban (3,1%), Lengyelországban (3,8%), Svédországban (3,6%) és Szlovákiában (5%). A többi adatot szolgáltató tagállamban átlag körüli volt a növekedés mértéke. Kivételt képez Görögország ahol folytatódik a gazdaság teljesítményének csökkenése. Az USA GDP-je 2010 II. negyedévében 3,2%-kal b ővült, az egy évvel korábbihoz képest. A háztartások fogyasztási kiadásai 1,6%-kal, a bruttó belföldi beruházások 23,9%-kal növekedtek. A teljesebb összkép érdekében bemutatom néhány számunkra meghatározó ország, illetve országcsoport főbb adatait:


Hazai folyamatok

A kiigazítatlan adatok alapján a gazdasági teljesítmény ötödik negyedéve tartó csökkenése 2010 els ő negyedévében megállt, 0,1%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához viszonyítva. A második negyedévben folytatódott a lassú növekedés, 2009. II. negyedévéhez képest 1% volt a bővülés mértéke. A szezonálisan kiigazított adatok szerint a hazai gazdaság teljesítménye stagnált az előző negyedévhez képest. A második negyedévi növekedés els ősorban az ipari termelés és a külkereskedelmi egyenleg növekedésének eredménye.

Az árutermelő ágazatok (mezőgazdaság, ipar, építőipar) 2010 II. negyedévi telje- sítménye heterogén. Az ipar hozzáadott értéke - elsősorban az exportra támaszkodó feldolgozóipar teljesítménye következtében - 10,4%-kal nőtt. A feldolgozóipar teljesítménye az év második negyedévében 12,2%-kal b ővült az egy évvel korábbihoz képest. Az építőipar teljesítménye tovább mérséklődött (-14,1%), mind az épületek, mind az egyéb építmények építésében mutatkozó volumencsökkenés következtében. A visszaesés mértéke a mezőgazdaságban 13,6% volt, elsősorban a kedvezőtlen időjárás következtében csökkenő terméseredmények miatt.

2010. második negyedévében a szolgáltató ágak bruttó hozzáadott értéke 0,2%-kal maradt el az egy évvel korábbi szinttől. A pénzügyi tevékenység, ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás teljesítménye 0,5%-kal emelkedett, ezen belül az ingatlanügyletek mérséklődése emelendő ki, amit az építőipar folyamatosan romló teljesítménye jelez. A szállítás, raktározás, posta és távközlés együttes hozzáadott értéke 3,5%-kal emelkedett, melyben az export forgalom további növekedése tükröz ődik. A háztartások fogyasztásának mérsékeltebb visszafogása mutatkozott meg a kereskedelem, szálláshelyszolgáltatás és vendéglátás teljesítményének kisebb mértékű, 3,8%-os visszaesésében. A közigazgatás, oktatás, egészségügy teljesítménye (-0,7%) az előző negyedévivel kisebb mértékben csökkent, az ok továbbra is az államháztartásból finanszírozott egészségügyi ellátás csökkenése.

 

A nemzetgazdasági beruházások volumene 2010. második negyedévében 4,9%-kal, az I. félévben pedig 5,5%-kal csökkent 2009 azonos id őszakához képest. Az összes beruházáson belül a gép- és berendezés-beruházások volumene 1,3%-kal, az építési beruházásoké 7,3%-kal esett vissza. A feldolgozóipar II. negyedévi 4,7%-os növekedése néhány járműipari fejlesztés eredménye, de ez sem tudta ellensúlyozni az I. negyedév 16%-os visszaesését. A feldolgozóiparhoz hasonlóan a többi növekedést mutató ágazatban is egy-egy nagyberuházás állt a háttérben. Az oktatásban állami és uniós forrásból történtek intézménybővítések, -felújítások. Az ágazatok többségében azonban késik az élénkülés. A lakásépítések nagyarányú visszaesése miatt az ingatlanügyletek ágban 15,8%-kal csökkent a beruházások mértéke az első félévben az egy évvel korábbihoz képest. A szállítás, raktározás ágban az infrastrukturális beruházások visszaesése okozott 16%-os csökkenést 2009. I. félévéhez képest. A mez őgazdasági beruházások 14,7%-os visszaesése mögött a gépberuházásokat ösztönz ő támogatások csökkenése húzódik meg.

 

2009-ben a hazai ipar teljesítményét alapvetően a gazdasági válság miatti piacvesztés határozta meg. 2010 első félévében a külpiaci lehetőségek javulása és a múlt évi alacsony bázis az ipari termelés volumenének 9%-os növekedését eredményezte Az időszakon belül a két negyedévben határozott élénkülés figyelhető meg. Az ipar teljesítménye az első negyedévben 5%-kal, a másodikban 13%-kal nőtt. A termelésnövekedés mögött az exportra termelő ágazatok teljesítménynövekedése áll. A feldolgozóipar termelése az év els ő hat hónapjában 10,6%-kal volt magasabb az egy évvel korábbinál. Júniusban 16,9%-kal emelkedett a feldolgozóipar teljesítménye. A nagy súlyú ágazatok közül a járműgyártásban 22,6%-os, a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásában 17,8%-os volt a bővülés mértéke a félév során. Júniusban értelemszerűen 23,2%, illetve 35,7% volt a növekedés üteme.

2010 január-júniusában - a létszám-kategóriák szerint képzett vállalatcsoportok közül - a nagyvállalkozások (250+ f ő) termelése 11,1%-kal, a közepeseké 8,5%-kal emelkedett 2009 első félévéhez képest. A pozitív változás elsősorban az exportra termelő vállalkozások és azok beszállítói teljesítményének növekedéséből adódik. A kisvállalkozói kör teljesítménye 1,7%-kal csökkent ebben a félévben is, mivel ezen vállalkozói kör többnyire a hazai piacra termel.

 

A fafeldolgozó-ipar termelése 2010 I. félévében 20,7%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, ebben az igen alacsony bázis is közrejátszott (2009 január-júniusban a termelés 31,5%-kal csökkent). 2010 júniusában 1,5%-kal bővült a termelés az előző év 2%-os csökkenést követően. A szakágazat hazai értékesítése ez év első hat hónapjában 2,5%-kal, júniusban 23,4%-kal csökkent. Az exportértékesítés 39,2%-kal növekedett 2010 I félévében, júniusban pedig 44,4%-kal b ővült a szakágazat kivitele az egy évvel korábbihoz képest.

 

A hazai bútoripar mélyrepülése folytatódik, termelése 20,8%-kal mérséklődött az első félévben, ezen belül júniusban 10,5% volt a volumencsökkenés az egy évvel korábbihoz képest. A belföldi értékesítés 2010 első hat hónapjában 27,2%-kal, júniusban 27,5%-kal esett vissza. Az export a január-júniusi időszakban 17,5%-kal, ezen belül júniusban 0,1%-kal mérséklődött.

2010 I. félévében a külkereskedelmi forgalom export volumene 18%-kal, az importé 15%-kal b ővült az egy évvel korábbihoz képest. Az euróban számított kivitel volumene 21%-kal, a behozatalé 17,4%-kal bővült. A külkereskedelmi mérleg 2.860 millió euró többletet mutatott, az el őző évi 1.590,5 millió euróval szemben. Ez 1.269,5 millió euró javulást jelent. A külkereskedelmi forgalom forintárszintje exportban és importban 4,5%-kal csökkent az el őző év azonos időszakához képest, így a cserearány lényegében nem változott. A forint az euróhoz viszonyítva mintegy 6,4, a dollárhoz képest pedig 6%-kal értékelődött fel.

A 2010 I. félévében a kivitel összessége 78-22 arányban, a behozatalé 69-31 arányban oszlott meg az EU tagállamai, illetve az unión kívüli országok között. Az új tagállamokkal (12 újonnan csatlakozott) folytatott külkereskedelemben az import 15,1%-os, az export 19,4%-os részt képvisel. Az ezen országokba irányuló forgalom dinamikája az átlag körüli ütemben emelkedett, az export euróban 21,1%-kal, az import 17,5%-kal emelkedett. A régi tagállamokba irányuló export 18,5%-kal, az import 16%-kal emelkedett. Az Unió egészét tekintve a kivitel 19,1%-kal a behozatal 16,3%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban. Az unión kívüli országokkal folytatott kereskedelemben a kivitel 28,1%-kal, a behozatal 20%-kal haladta meg az egy évvel korábbit.

2010 júniusában a külkereskedelmi forgalom volumene mind exportban, mind importban jelentős mértékben emelkedett, a kivitel 19,8%-kal, a behozatal 14,5%-kal volt magasabb mint egy évvel korábban. Az euróban számított kivitel 24,5%-kal, a behozatal 20,9%-kal nőtt a 2009 júniusi szinthez képest.

A fa alapanyagok 2010. I. félévi forgalma pozitív egyenleggel zárt, mértéke meghaladja a 3,8 milliárd forintot. A behozatal forintban 8,1%-kal, kivitelünk pedig 7,7%-kal nőtt. A fatermékek kivitele ez év első félévében 6,1%-kal emelkedett, míg behozatalunk 10%-kal mérsékl ődött. Az egyenleg jelentős mértékben növekedett az export és import ütemnövekedésének jelent ős különbsége miatt, így az 65%-kal meghaladja az egy évvel korábbit.

 

2010 I. félévében a bútor és bútorelem behozatal 16,9%-kal mérséklődött. Az árucsoport kivitele a vizsgált időszakban 0,9%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest. Az árucsoport egyenlege közel 8 milliárd forinttal kedvezőbben alakult, mint az előző évben.

A fafeldolgozó-ipar (TEÁOR 16) 2010 első félévi termelési értéke 84.731,1millió Ft, belföldi árbevétele 35.277,6 millió Ft, export árbevétele 49.453,5 millió Ft volt. A feldolgozóipari termelés 10,6%-os emelkedése mellett az ágazat - kiigazítatlan indexek szerint - 20,7%-os növekedést mutat. Az ez évi termelésb ővülés az egy évvel korábbi 31,5%-os csökkenés igen alacsony bázisán jött létre. A fafeldolgozó-ipar belföldi értékesítése a 2009 I. félévi 13,3%-os csökkenést követően, 2010 január-júniusában további 2,5%-kal mérséklődött. A fafeldolgozó ipar eredményei az ipari exportban is javultak az egy évvel korábbihoz képest, mivel a 2009 I félévi 38,9%-os visszaesést követően ez év első hat hónapjában 39,2%-kal bővült a kivitel volumene. 2010 júniusában folytatódott a termelés januárban megindult növekedése, üteme hónapról hónapra változó, a januári 13,8%-tól a márciusi 51% és a júniusi 1,5%-ig. A hazai értékesítés 23,4%-kal volt alacsonyabb, mint 2009. júniusában. Az ipar exportja júniusban 44,4%-kal emelkedett, a folyamat már 2009 decemberében megkezd ődött, és üteme - kisebb megingásoktól eltekintve - gyorsuló.

 

A bútorgyártás (TEÁOR 31) 2010 I. félévi termelési értéke 58.659,1 millió Ft, belföldi árbevétele 20.883,3 millió Ft, export árbevétele 37.775,8 millió Ft volt. A bútoripar termelése az első félévben 20,8%-kal esett vissza, az egy évvel korábbi 24,8%-os csökkenést követően. A bútoripar hazai eladásai a 2009 I. félévi 44%-os zuhanással szemben ez év január-júniusában további 27,2%-kal csökkent. A bútoripari export visszaesésének üteme jelent ősen elmaradt a termelés és a belföldi értékesítés visszaesésének ütemétől, mértéke 17,5% volt az egy évvel korábbi3,1%-ot követően. 2010 júniusában a bútoripar termelése 10,5%-kal, belföldi értékesítése 27,5%-kal, export értékesítése 0,1%-kal csökkent 2009 júniusához képest.

A hazai fűrészáru gyártás termelése 2010 első hat hónapjában 18,4%-kal nőtt, az egy évvel korábbi 37,6%-os csökkenést követően. Ezen belül a növekedés üteme az első negyedévben lényegesen magasabb (32,2%) volt, mint a másodikban (8,5%). A hazai értékesítés 13%-kal, az export 40,6%-kal emelkedett, a 2009. I. félévi igen alacsony bázison (belföldi értékesítés -14,2%, exportértékesítés -45,5%). 2010 júniusában a termelés 1,0%kal, az export 90,9%-kal n őtt, míg a belföldi értékesítés 20,5%-kal csökkent 2009 júniusához képest. Az ágazat hullámzó teljesítménye mögött több tényező húzódik meg: alacsony előző évi bázis, a javulás enyhe jelei a nyugat-európai és ázsiai piacokon, a forint árfolyam ingadozása, készletek pótlása, a hazai felhasználó ágazatok kedvezőtlen konjunkturális helyzete.

A falemezgyártás, mely a fafeldolgozó-ipar termelésének negyedét adja, termelése 2010 I. félévében 61,4%-kal emelkedett. A féléven belül a második negyedévben gyorsult a növekedés üteme, az első negyedévben 49,3%-os, a másodikban 73,1%-os volt a bővülés mértéke. A belföldi értékesítés 18,9%-kal (I.név 15,7%, II.név 22%), az export 48,9%-kal (I.név 32,2%, II.név 66,3%) nőtt. 2010 júniusában a termelés volumene 30,6%-kal emelkedett, a hazai értékesítés 23,8%-kal, az export pedig 60,7%-kal n őtt. A nagyarányú növekedés igen alacsony el őző évi bázison jött létre, az építőipar és bútoripar változatlanul gyenge hazai állapota, illetve az európai felhasználó ágazatok lassú megindulása mellett. A termelés volumennövekedése hónapról hónapra gyorsult, a 2008. harmadik negyedéve óta tartó csökkenést követően. A hazai értékesítés éves szinten már 2004 óta csökkent megszakítás nélkül, így az első hat hónap kedvező változása igen-igen alacsony bázison valósult meg. A falemezgyártás kivitele 2008 negyedik negyedéve óta csökkent töretlenül, 2009 novemberét ől azonban fokozatosan gyorsuló ütemben növekedett.

A parkettagyártás idősora foghíjas, hiányoznak a 2000-2002 közötti és a 2007 évi hivatalos adatok. A hozzávetőleges értékadatok számítására lehetőség nyílt, ez tükröződik a grafikonokon is. Az indexek kiszámításához azonban nem áll rendelkezésre elegendő részlet. A 2010 I félévi adatok alapján a szakág 1%-ot képvisel, A KSH adatai szerint a parkettagyártás termelése már 2008 második negyedéve óta csökkent, így az ez évi termelésbővülés ugyancsak alacsony bázison jött létre, mértéke 383,1%. A belföldi értékesítés adatai már 2008-tól az eladások nagyarányú mérsékl ődéséről tanúskodnak, 2010 I félében ez a tendencia fordulni látszik, a növekedés 165,1%-os volt. A kivitel szintén 2008. második negyedéve óta csökken, esetenként drasztikus mértékben is, így a 2010 első félévi 179,8%-os növekedés figyelemre méltó. A féléven belül a második negyedévben tovább gyorsult a növekedés, a termelés az I. negyedévben 276,4%-kal, a másodikban 522,2%-kal, a hazai eladások 119,6%-kal, illetve 204,4%-kal, az export pedig 210,2%-kal, illetve 158,2%-kal bővült. 2010 júniusában a megelőző hónapok pozitív változásai tovább folytatódtak, a termelés 284,8%-kal, a belföldi értékesítés 180,2%-kal, az export 152,1%-kal növekedett.


A fafeldolgozó ipar közel négy tizedét kitevő épületasztalos-ipari termékek gyártásában megfordulni látszik a 2008 utolsó negyedéve óta tartó kedvezőtlen tendencia. 2010 januárjúniusában a termelés volumene 7,4%-kal, a kivitel 26,9%-kal b ővült, a belföldi értékesítés pedig 16,3%-kal esett vissza. 2010 júniusában a termelés 10,9%-kal, a belföldi értékesítés 36,8%-kal csökkent, a kivitel 16,3%-kal nőtt. Az adatok arra utalnak, hogy az ágazat növekedése az export bővülésén alapul, a hazai piacot az építőipar válsága, a lakossági fogyasztás csökkenése befolyásolja. A második negyedévi és a júniusi termelési és belföldi értékesítési adatok a növekedés lassulását jelzik. Az kivitel eddigi folyamatos növekedése teremtheti meg a kibontakozás alapját.

A tároló fatermékek termelésében és értékesítésében szintén pozitív tendenciák mutatkoznak 2010 első hat hónapjában. A termelés 7,9%-kal emelkedett a múlt évi alacsony bázishoz képest. A kivitel ismét a növekedés motorjává vált, 77,8%-kal bővült az előző év igen alacsony bázisához képest. A belföldi értékesítés változatlanul csökken, a visszaesés mértéke 9,3%-os volt. A kedvez őnek mondható első negyedévet egy gyengébb második negyedév követte. A termelés növekedési üteme jelentősen lassult, a belföldi értékesítés csökkenésének üteme felgyorsult, a kivitel bővülése is kissé lelassult. 2010 júniusában a tároló fatermékek gyártása 0,3%-kal, exportja 112,5%-kal növekedett, belföldi értékesítése 21,1%-kal csökkent.

...

A 74 oldalas tanulmány kitér a külkereskedelmi adatokra (relációs bontásokban is), illetve szakágazatonként részletezi a regisztrált cégek számát, foglalkoztatottak számát, kereseti viszonyokat, ...

 

A tanulmány első része innen elérhető

A tanulmány második része innen elérhető

A tanulmány harmadik része innen elérhető

 

 

 

 

Ágazati Párbeszéd Bizottság

A Fa- és Bútoripari Alágazati Párbeszéd Bizottság az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság alágazataként jött létre 2004. május 4-én. Az alágazat megalakításában a munkáltató oldalról két szervezet, a Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség (FAGOSZ) és a Magyar Bútor és Faipari Szövetség (MBFSZ) vett részt. Az Országos Asztalos- és Faipari Szövetség (OAFSZ) 2004. június 7-én csatlakozott. Munkavállalói oldalról a Fa és Bútoripari Dolgozók Szakszervezete (FBDSZ) és a Munkástanácsok Faipari Szakmai Ágazatának Országos Szövetsége az alapító szervezetek. A bizottság munkájába 2005. június 1-jén az erdészeti ágazat is bekapcsolódott. A bizottság jelenlegi formáját 2006. március 20-án nyerte el amikor kiválva az Építőipari ÁPB-ből és a Mezőgazdasági ÁPB-ből megalakult a független Faipari, Bútoripari és Erdészeti Ágazati Párbeszéd Bizottság (FBEÁPB), mely e három, a fához köthető ágazatot fog össze. A munkáltatói oldal elnökének Mőcsényi Miklóst a FAGOSZ-ból, a munkavállalói oldal elnökének Kovács Imrét az FBDSZ-ből választották. Jelenleg a bizottságot az alábbi tagszervezetek alkotják: Munkáltatói oldalon: - Magyar Bútor és Faipari Szövetség - Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség - Országos Asztalos és Faipari Szövetség Munkavállalói oldalon: - Fa- és Bútoripari Dolgozók Szakszervezete - Munkástanácsok Faipari Szakmai Ágazatának Országos Szövetsége - Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete - Mezőgazdasági Erdészeti és Vízügyi Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (részvételi jogosultság).

Az FBEÁPB célja, hogy az ágazati tevékenységek tagoltságát tükröző konzultációs fórumként erősítse a szociális partnerek között jelenleg is meglevő együttműködést, elősegítse ágazati-, és munkahelyi szintű kollektív szerződések, valamint megállapodások megkötését, továbbá a szakmai összetartozás alapján járuljon hozzá az összefogás, közös fellépés erősítéséhez, a munkabéke fenntartásához az ágazatban. Az FBEÁPB alapvető feladatának tekinti a munka világát érintő kérdések egyeztetését a szociális partnerek között; ennek keretében ágazati kollektív szerződések kötésének előkészítését, megállapodások kötését, ajánlások, állásfoglalások, javaslatok kialakítását és képviseletét, a kormányzati szervekkel konzultáció folytatását az ágazatra vonatkozó szakmai kérdésekről, stratégiákról, jogszabálytervezetek előzetes véleményezését, végrehajtásuk értékelését.

 

A FATÁJ felületén megjelent kapcsolódó írások:

 

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2009. év (2010-07-09)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2009. I.félév (2009-11-27)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2008. év (2009-08-13)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2008.I.félév (2008-12-10)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2008.I.negyedév (2008-10-17)

 

- Faipari, bútoripari, erdészeti tapasztalatcsere Csehországban (2008-11-28)

 

- A hazai faipari szakoktatás helyzete című tanulmány (2008-04-15)

 

- Szociális párbeszéd az EU-ban tanulmány első része (2008-04-30)

- Szociális párbeszéd az EU-ban tanulmány második része (2008-05-23)

- Szociális párbeszéd az EU-ban tanulmány harmadik része (2008-09-18)

 

Tóth János, FATÁJ-FATUDAKOZÓ

DomoTrend Kft - Lakberendezés Európa neves design-muhelyeibol.

AKE - A perfekt megoldás

Dunaker Kft - Alapítva 1986

105 hazai furészüzem gazdasági teljesítménye - 2010. - Megvizsgáltunk 105 hazai furészüzemet muködteto vállalkozást (60 kemény-lombos, 44 lágy-lombos, 1 fenyo-feldolgozó) a 2010-es évi teljesítményei alapján.

Fagazdasági felszámolás számláló - 2012.május - Összegyujtöttük a fagazdaság szakterületein muködo (muködött) Magyarországon bejegyzett cégeket, amelyeknél a 2012-es évben indult el a felszámolási, ill. végelszámolási eljárás.

Grube Kft

Zalaerdő Zrt - Erdészek az erdoért

Forestinvest.hu

Erdészeti gépek, eszközök, muszerek, kiegészítok kereskedelme.

ERFARET Tudásközpont

Magyar Belsőépítészet

FATUDAKOZÓ - az online faipari cégtár

KARDEX Kft - Erdészeti-faipari termelés, kereskedelem. Furészáru termelés: elsosorban bükk és tölgy. Belföldi, nemzetközi szállítás. Export-import tevékenység.

LEITZ Hungária Szerszám Kft
 A FATÁJ lapot kiadja a FAGOSZ
Minden jog fenntartva. All rights reserved.