FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken. Beszámolók, riportok, sajtószemle, ...
FELIRATKOZÁS FATÁJ-Online hírlevélre.
Kérem jelezze szakterületét, cégét, annak kapcsolóit.
Hivatkozás:
Ha felhasználja bármely cikket a FATÁJ-ból, hivatkozzon rá annak kapcsolójával is.

STIHL - Nemzedékekre tervezve

Mátyás Fakereskedo Kft
METAMOB - akciós MetaGO ajánlata
HUNNIA FAGÉP - Jó magyarnak lenni!
Faipari gépek -> Stonewood Kft
FATÁJ nyitólap
FATÁJ archívum:

FATÁJ-online
médiaajánlat
pdf

FAGOSZ, Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség
A FAGOSZ a FATÁJ kiadója.


FAGOSZ filmtár a Hazai Erdésznél

Nemzeti kincsünk az erdő - 40 kisfilm

Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete

Magán Erdotulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége

Országos Erdészeti Egyesület

Hobbi Faesztergálás


Dr. Gerencsér Kinga: Fafeldolgozás mobil szalagfűrésszel
(A 2002-ben megjelent kiadvány online változata.)

Keres egy céget, intézményt, iskolát? Kezdje itt:
fatudakozo.hu
woodinfo.hu
woodinfo.eu
Akác
termékek
Magyar-
országról:
hungarobinia.hu
FAIPARI, ERDÉSZETI
apróhirdetések
DÍJMENTESEN

FAIPARI, ERDÉSZETI
szakkönyvek

A pdf-ekhez az Acrobat Reader itt tölthető le:


2012-12-13

Erdészeti-Faipari-Bútoripari ágazati elemzés - létszámok, bérek

A hazai faipar és bútoripar ágazati elemzését tűzte céljául a Faipari, Bútoripari, Erdészeti Ágazati Párbeszéd Bizottság. Most a 2012. féléves záróadatokkal készült tanulmányból emelünk ki néhány fontosabb elemet.

A cikk megosztása:Megosztás az IWIW-en Megosztás a Facebook-on


A hazai faipar és bútoripar ágazati gazdaságelemzését tűzte céljául a Nemzeti Munkaügyi Hivatalon belül működő Faipari, Bútoripari, Erdészeti Ágazati Párbeszéd Bizottság, és megbízást adott Milei Olgának, a bizottságban résztvevő szervezetek elvárásai alapján, az elemzés negyedéves gyakorisággal történő készítésére.

E helyt a 2012. (január-június) féléves adatokkal készült tanulmány befejező részét tesszük közzé, emeljük ki néhány fontosabb elemét.

 

A tanulmány FATÁJban megjelent első része itt érhető el.

A tanulmány FATÁJban megjelent második része itt érhető el.

...

 

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚTORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT

(konkrét számok a csatolt dokumentumban)

 

ERDŐGAZDÁLKODÁS

2012 I. félévében 41,3%-kal emelkedett a teljes munkaidőben foglalkoztatottak, 45,5%kal az alkalmazásban állók létszáma az előző év azonos időszakához képest. A jelentős növekedés mögött a közmunka programban állt, erre utal az is, hogy nagymértékű létszámnövekedést az 50-249 főt (+77,5%) illetve a 250 főnél többet foglalkoztató (+45,5%) vállaltok esetében regisztráltak. Ugyanakkor visszaesett a foglalkoztatás a mikró- és kisvállalkozások (-4,4%) esetében, míg a 20-49 főt foglalkoztató vállalkozásokban 18,6%-kal emelkedett a foglalkoztatás. Jelentős létszámnövekedést a fakitermelés (+51,5%) ágazatban mértek, míg az erdészeti szolgáltatás szakágazatban 9,3%-os visszaesést tapasztaltak.FAFELDOLGOZÓ IPAR

A 2011 január-júniusi 0,7% létszámcsökkenést követően ez év első félévében további 3,5%-os visszaesés ment végbe a fafeldolgozó ipar egészében. Ezen belül a 20-49 fős vállalkozások esetében a létszám az előző évi 15,4%-os csökkenést követően 2012 I. félévében 5,2%-kal emelkedett. Az 50-249 fős vállalkozások esetében 33,8%-os csökkenés ment végbe a múlt évi 37%-os növekedés bázisán. Az ágazat hat alágából háromban emelkedett a teljes munkaidőben alkalmazottak (1,7-8,0%), kettőben pedig az alkalmazásban állók létszáma (1,5-3,3%), háromban, illetve négyben pedig csökkenést regisztráltak (Parkettagyártás: -4, ill. -4,2%; Épületasztalos-ipar: -12,1, ill. -14,2%; Falemez ipar: -10,7, ill. -11,4%, valamint Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru: +1,7%, ill. - 1,5%).


BÚTORIPAR

Az alkalmazotti létszámot tekintve a teljes munkaidőben foglalkoztatottak teszik ki a létszám közel 90 százalékát. Az összes foglalkoztatotti létszámban ingadozások a konjunktúra függvényében tapasztalhatók. A 2009-ben és 2010-ben bekövetkezett létszámcsökkentés megállt, 2011-ben a bútoripar egészében 3,8%-kal emelkedett az alkalmazásban állók, és 5,8%-kal a teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma. 2012 els ő hat hónapjában ismét létszámcsökkenés következett be az ágazat egészében. A csökkenés az egyéb bútor gyártása, illetve az ágybetét gyártása alágakban bekövetkezett visszaesésre vezethető vissza.

ÁTLAGKERESETEK ALAKULÁSA A FA- ÉS BÚTORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT

 

ERDŐGAZDÁLKODÁS

Az erdőgazdálkodással foglalkozó vállalkozások kereseti adatai szerint sem a bruttó, sem a nettó keresetek nem érik el a versenyszféra átlagát, nemzetgazdasági szinten a legalacsonyabbak közé tartozik. 2011-ben a bruttó kereset 4,5%-kal, a nettó keresetek 3,4%-kal emelkedtek. 2012 I. félévében a bruttó átlagkereset 9,8%-kal, a nettó átlagkereset 15,3%-kal csökkent. A bruttó keresetek az erdészeti szolgáltatás alágat kivéve csökkentek 2011 első félévéhez képest. Ugyanakkor a nettó keresetek valamennyi alágban visszaestek az új adózási rend következtében, de közrejátszhatott a közfoglalkoztatás keretében alkalmazottak alacsonyabb bérszintje is.


FAFELDOLGOZÓ IPAR

A rendelkezésre álló adatok alapján 2009-től a fafeldolgozó ipar vállalkozásaiban mind a bruttó, mind a nettó keresetek jelentősen elmaradnak a nemzetgazdasági átlagtól. 2011-ben a bruttó keresetek 4,6%-kal, a nettó átlagkeresetek 4,4%-kal csökkentek az egy évvel korábbihoz képest. 2012 január-júniusban az ágazatban a bruttó átlagkereset 8,3%-os növekedése mellet a nettó átlagkeresetek 0,2%-kal emelkedtek. Figyelembe véve az első félévi 5,6%-os inflációt az ágazatban a reálbérek 5,4%-kal visszaestek. Az alágazatok közül egyben sem volt olyan mértékű béremelés, mely a reálbérek emelkedését eredményezte volna. Kiemelked ően rossz a bérhelyzet a falemezgyártásban, ahol a bruttó átlagkereset 2,9%-kal, a nettó átlagkereset 6,5%-kal csökkent.

BÚTORIPAR

A bútoripar vállalkozásai esetében egyik létszám kategóriában sem érik el a keresetek a versenyszféra átlagát, még a legtöbb alkalmazottat foglalkoztató kategóriában is 20%-os elmaradás mutatkozik. 2011-ben a bruttó keresetek 5,6%-kal, a nettó keresetek pedig 3,2%-kal emelkedtek. 2012 I. félévében a bútoriparban foglalkoztatottak bruttó átlagkeresete 10, nettó átlagkeresete 1,7%-kal emelkedett. Az 5,6%-os inflációt figyelembe véve a reálkeresetek 3,9%-kal mérsékl ődtek. Az egyes alágak közül nettó átlagbér-emelkedés lényegében csak az egyéb bútorok gyártása alágban volt, azonban ennek mértéke sem érte el az els ő féléves infláció nagyságát.
...

A teljes tanulmány kitér a külkereskedelmi adatokra (relációs bontásokban is), ...

 

A tanulmány első része innen elérhető

A tanulmány második része innen elérhető

A tanulmány harmadik része innen elérhető

 

 

 

Ágazati Párbeszéd Bizottság

A Fa- és Bútoripari Alágazati Párbeszéd Bizottság az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság alágazataként jött létre 2004. május 4-én. Az alágazat megalakításában a munkáltató oldalról két szervezet, a Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség (FAGOSZ) és a Magyar Bútor és Faipari Szövetség (MBFSZ) vett részt. Az Országos Asztalos- és Faipari Szövetség (OAFSZ) 2004. június 7-én csatlakozott. Munkavállalói oldalról a Fa és Bútoripari Dolgozók Szakszervezete (FBDSZ) és a Munkástanácsok Faipari Szakmai Ágazatának Országos Szövetsége az alapító szervezetek. A bizottság munkájába 2005. június 1-jén az erdészeti ágazat is bekapcsolódott. A bizottság jelenlegi formáját 2006. március 20-án nyerte el amikor kiválva az Építőipari ÁPB-ből és a Mezőgazdasági ÁPB-ből megalakult a független Faipari, Bútoripari és Erdészeti Ágazati Párbeszéd Bizottság (FBEÁPB), mely e három, a fához köthető ágazatot fog össze. A munkáltatói oldal elnökének Mőcsényi Miklóst a FAGOSZ-ból, a munkavállalói oldal elnökének Kovács Imrét az FBDSZ-ből választották.

Jelenleg a bizottságot az alábbi tagszervezetek alkotják:

Munkáltatói oldalon: - Magyar Bútor és Faipari Szövetség - Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség - Országos Asztalos és Faipari Szövetség

Munkavállalói oldalon: - Fa- és Bútoripari Dolgozók Szakszervezete - Munkástanácsok Faipari Szakmai Ágazatának Országos Szövetsége - Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete - Mezőgazdasági Erdészeti és Vízügyi Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (részvételi jogosultság).

Az FBEÁPB célja, hogy az ágazati tevékenységek tagoltságát tükröző konzultációs fórumként erősítse a szociális partnerek között jelenleg is meglevő együttműködést, elősegítse ágazati-, és munkahelyi szintű kollektív szerződések, valamint megállapodások megkötését, továbbá a szakmai összetartozás alapján járuljon hozzá az összefogás, közös fellépés erősítéséhez, a munkabéke fenntartásához az ágazatban. Az FBEÁPB alapvető feladatának tekinti a munka világát érintő kérdések egyeztetését a szociális partnerek között; ennek keretében ágazati kollektív szerződések kötésének előkészítését, megállapodások kötését, ajánlások, állásfoglalások, javaslatok kialakítását és képviseletét, a kormányzati szervekkel konzultáció folytatását az ágazatra vonatkozó szakmai kérdésekről, stratégiákról, jogszabály-tervezetek előzetes véleményezését, végrehajtásuk értékelését.

 

A FATÁJ felületén megjelent kapcsolódó írások:

 

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2012. I.félév 2.rész(2012-11-09)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2012. I.félév 1.rész(2012-10-31)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2012. I.negyedév (2012-09-27)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2011. év 2.rész (2012-08-22)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2011. év 1.rész (2012-07-31)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2010. év (2011-07-06)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2010. I.félév (2010-11-23)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2009. év (2010-07-09)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2009. I.félév (2009-11-27)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2008. év (2009-08-13)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2008. I.félév (2008-12-10)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2008. I.negyedév (2008-10-17)

 

- Faipari, bútoripari, erdészeti tapasztalatcsere Csehországban (2008-11-28)

 

- A hazai faipari szakoktatás helyzete című tanulmány (2008-04-15)

 

- Szociális párbeszéd az EU-ban tanulmány első része (2008-04-30)

- Szociális párbeszéd az EU-ban tanulmány második része (2008-05-23)

- Szociális párbeszéd az EU-ban tanulmány harmadik része (2008-09-18)

 

 

Ha tetszett a cikk ossza meg ismerőseivel: Megosztás az IWIW-en Megosztás a Facebook-on

 

AKE - A perfekt megoldás

Dunaker Kft - Alapítva 1986

DomoTrend Kft - Lakberendezés Európa neves design-muhelyeibol.

Erdészeti gépek, eszközök, muszerek, kiegészítok kereskedelme.

105 hazai furészüzem gazdasági teljesítménye - 2010. - Megvizsgáltunk 105 hazai furészüzemet muködteto vállalkozást (60 kemény-lombos, 44 lágy-lombos, 1 fenyo-feldolgozó) a 2010-es évi teljesítményei alapján.

Fagazdasági felszámolás számláló - 2012.- Összegyujtöttük a fagazdaság szakterületein muködo (muködött) Magyarországon bejegyzett cégeket, amelyeknél a 2012-es évben indult el a felszámolási, ill. végelszámolási eljárás.

FATUDAKOZÓ - az online faipari cégtár

Zalaerdő Zrt - Erdészek az erdoért

Prebena - Német szegezogépek, kompresszorok

Ráció szerszám - Prebena, Festool

Forestinvest.hu

ERFARET Tudásközpont

Magyar Belsőépítészet

KARDEX Kft - Erdészeti-faipari termelés, kereskedelem. Furészáru termelés: elsosorban bükk és tölgy. Belföldi, nemzetközi szállítás. Export-import tevékenység.

LEITZ Hungária Szerszám Kft
 A FATÁJ lapot kiadja a FAGOSZ
Minden jog fenntartva. All rights reserved.