FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

Az erdészeti szakirányító vállalkozások, mint új kulcsszereplők

2020. július 1-től erdészeti szakirányítási szolgáltatást csak erdészeti szakirányító vállalkozás nyújthat, az erdész szakemberek magánszemélyként már nem. Ez a jelentős változás gondolkodás és döntések elé állítja mind az erdész szakembereket, mind pedig az őket megbízás keretében alkalmazó erdőgazdálkodókat.

Korábbi cikkünkben már beszámoltunk az erdészeti szakirányítási tevékenység 2020. július 1-én hatályba lépett új szabályozásáról. Ennek egyik fontos eleme, hogy ha az erdőgazdálkodó – jogi személy esetén annak a törvényes képviselője, vagy személyesen közreműködő tagja – maga nem jogosult az erdészeti szakirányítási tevékenység gyakorlására (jogosult erdészeti szakszemélyzet kiemelt besorolással és érvényes státusszal nem szerepel az erdészeti szakirányítói névjegyzékben), akkor az erdészeti szakirányítási feladatok ellátására

– munkaviszony keretében ilyen személyt kell alkalmaznia*, vagy

– ilyen személlyel rendelkező* erdészeti szakirányító vállalkozást kell megbíznia.

*Az “alkalmazás” és a “rendelkezés” fogalmát az erdészeti szakirányítás szabályozása ezekre az esetekre pontosan körülhatárolja (lásd a hivatkozott cikket).

Korábban az erdőgazdálkodóknak lehetőségük volt az erdészeti szakirányítási tevékenység gyakorlására jogosult erdész szakembert közvetlenül, akár magánszemélyként is megbízni. Ezzel a lehetőséggel a kis erdőgazdálkodói üzemméretek miatt elsősorban a magán erdőgazdálkodásban éltek. Ez a lehetőség a fentiek alapján tehát megszűnt.

Másik oldalról nézve ugyanezt, az arra jogosult erdész szakemberek korábban magánszemélyként is nyújthattak erdészeti szakirányítási szolgáltatást. Az új szabályozás hatályba lépése óta erre már nincs módjuk.

A továbbiakban az előírt feltételekkel rendelkező erdész szakember erdészeti szakirányítási tevékenységet magánszemélyként már csak az erdőgazdálkodó vagy egy erdészeti szakirányító vállalkozás munkavállalójaként végezhet, vagy ha egy erdészeti szakirányító vállalkozás megbízás keretében bevonja őt az erdészeti szakirányítási szolgáltatási tevékenységének az ellátásába.

Az erdészeti szakirányítási szolgáltatást nyújtó szakembereknek most tehát el kell dönteniük, hogy

– a szolgáltatás további nyújtása érdekében – egyéni vállalkozás vagy gazdasági társaság keretében, illetve egyedül vagy többen összefogva – erdészeti szakirányító vállalkozást hoznak létre, vagy

– erdészeti szakirányítási szolgáltatást a továbbiakban nem nyújtanak.

Az erdőgazdálkodóknak pedig ellenőrizniük kell, hogy az általuk megbízott személyt vagy céget az erdészeti hatóság erdészeti szakirányító vállalkozásként nyilvántartja, vagy sem. Az utóbbi esetben az erdészeti szakirányítói közreműködést az erdőgazdálkodói tevékenysége során, más módon kell biztosítania.

[FATÁJ kiegészítés:

Erdészeti szakirányító vállalkozások nyilvántartásba vétele NFK-nál

– Nyilvántartásba vételi kérelem egyéni vállalkozó részére (Pdf/Word)

– Nyilvántartásba vételi kérelem jogi személy részére (Pdf/Word)

Információink szerint e cikk megjelenéséig az NFK már több mint 100 erdészeti szakirányító vállalkozást vett nyilvántartásba.]

További fontos változás, hogy a földforgalmi szabályozás ugyancsak 2020. július 1-én hatályba lépett módosítása értelmében erdőnek minősülő föld használati jogát erdőgazdálkodási haszonbérlet, erdőgazdálkodási integráció és erdőkezelés jogcímen (azaz gyakorlatilag minden általánosan alkalmazott jogcímen) a továbbiakban már csak úgynevezett “erdőgazdálkodásra jogosult kiemelt besorolással rendelkező erdészeti szakirányító vállalkozás” részére lehet átruházni. Ebből az következik, hogy az erdészeti szakirányító vállalkozásokkal a továbbiakban nem csak az erdőgazdálkodók, hanem az erdőtulajdonosok is közvetlen kapcsolatba kerülhetnek.

Az erdészeti hatóság által nyilvántartott erdészeti szakirányító vállalkozások főbb adatait és működési területét külön rendelkezésükre a Nemzeti Földügyi Központ a honlapján közzéteszi. A jelzett helyen egyelőre még csak az erdészeti szakirányításra jogosult erdész szakemberek hasonló adatai szerepelnek, de az új nyilvántartási feladattal párhuzamosan várhatóan rövid időn belül az erdészeti szakirányító vállalkozások adatai is elérhetővé válnak.

Az erdészeti szakirányító vállalkozások a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagjai. A Kamara kiemelt feladatának tartja, hogy a tagjai kedvező és kiszámítható gazdálkodási feltételek között tevékenykedjenek, illetve fejlődjenek. Ennek érdekében rövid bemutatkozási lehetőséget biztosítunk a kamara honlapján az erre igényt tartó erdészeti szakirányító vállalkozások számára. Az erdőgazdálkodók és az erdőtulajdonosok ezáltal bővebb információkhoz juthatnak róluk, ami megkönnyítheti az eredményes és gyors üzleti kapcsolatépítést, valamint az induló erdészeti szakirányító vállalkozások gazdasági helyzetének mielőbbi megszilárdulását.

A legfeljebb egy-két oldal terjedelmű, a vállalkozás tevékenységét, elérhetőségét, valamint a tervezett működési terület körülhatárolását tartalmazó bemutatkozó anyagot, néhány fényképpel kiegészítve a vállalkozásról, a vállalkozóról, vagy a közreműködő szakirányítókról az erdeszet@nak.hu e-mail címre várjuk.

Forrás: NAK

Előző cikk

A magán erdőgazdálkodás szerveződéseinek új jogszabályi keretei

Következő cikk

Önálló úton a parkettagyárStihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések