FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

Pályázati felhívás a SOE-EMK dékáni posztra

A Soproni Egyetem Rektora pályázatot hirdet az Erdőmérnöki Kar dékáni (magasabb vezetői) megbízásra oktatói munkakörben. A dékáni megbízás 2021. október 1. napjától, legfeljebb 5 évig terjedő időtartamra szól.

A dékáni megbízásra a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karszemélyi állományában létesítendő, illetve fennálló határozatlan idejű – oktatói munkakörre szóló – munkaviszony mellett, hatá­ro­zott időre kerül sor.

A munkavégzés helye: 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.

A pályázó feladata:

–          a Kar oktatási, kutatási, tudományos, szolgáltatási, vállalkozói és továbbképzési tevé­keny­ségének vezetése,
–          a Karon folyó képzés fejlesztése és korszerűsítése,
–          a tudományos kutatás feltételeinek javítása,
–          a Kar nemzetközi tevékenységének fejlesztése – irányítása,
–          a Kar képviselete egyetemi és szakmai fórumokon, nemzetközi kapcsolatépítésben,
–          a Kar költségvetésének és gazdálkodásának tervezése, ellenőrzése,
–          a kari humánerőforrás tervezése, biztosítása,
–          a Kar szervezeti egységeinek irányítása, munkájuk összehangolása,
–          valamint a felső­oktatási törvényben és a Soproni Egyetem Szervezeti és Működési Sza­bály­zatában meghatározott feladatok ellátása.

Követelmény:

–          cselekvőképesség,
–          büntetlen előélet,
–          egyetemi tanári, vezető kutatói vagy egyetemi docensi munkakörben szerzett tapasz­talat,
–          PhD doktori fokozat,
–          legalább 5 éves felsőoktatási szakmai tapasztalat,
–          vezetői tapasztalat,
–          egy világnyelvből államilag elismert legalább középfokú, C-típusú nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű külföldön megszerzett nyelvtudást igazoló okirattal alátámasztott nyelvtudás (pl. DSD, stb.)
–          a 2007. évi CLII. tv. szerinti vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása

A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell:

–          a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, további jogviszonyait, azok időtartamát,
–          eddigi szakmai, oktatói, tudományos munkásságát,
–          eddigi vezetői tevé­keny­ségét, annak eredményeit,
–          szakmai kapcsolatait és fontosabb tanulmányútjait,
–          hazai és nemzetközi szervezetekben végzett tevékenységének ismertetését,
–          a dékáni tisztség betöltésével kapcsolatos programot, a Kar vezetésére, az oktatás, ku­ta­tás, gazdálkodás fejlesztésére vonatkozó elképzeléseket.

Ezen belül részletesen:

–          a Soproni Egyetem karainak, kiemelten az ERTI együttműködési lehetőségeit,
–          az Erdőmérnöki Kar oktatási stratégiáját, kiemelten az idegen nyelvű- és online ok­ta­tásfejlesztési stratégiára,
–          az Erdőmérnöki Kar nemzetköziesítésének stratégiáját,
–          a gyakorlati képzés fejlesztési stratégiáját (az erdőgazdaságok, különös tekintettel a TAEG Tanulmányi Erdőgazdaság, magánerdőgazdál­ko­­dók, szakmai szervezetek be­vo­násának lehetőségeit, a képzési programok inno­vá­cióját, stb)
–          Az Erdőmérnöki Kar kutatásfejlesztési stratégiáját, ezen belül a Nemzeti Erdőlabor stratégiát
–          Az Erdőmérnöki Kar szolgáltatásfejlesztésének és piacosításának stratégiáját.

A pályázathoz mellékelni kell:

–          részletes szakmai önéletrajzot,
–          szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegen nyelvtudást tanúsító okiratok hi­te­les má­so­la­tát,
–          tudományos publikációk jegyzékét,
–          egyéb tudománynépszerűsítő tevékenységek jegyzékét (egyéb cikkek, előadások stb.),
–          a 2007. évi CLII. tv. szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról szóló nyilatkozatot,
–          a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagát a jogszabályokban és az egyetemi szabályzatokban rögzített bizottságok és testületek megismerjék.

Amennyiben a pályázó nem a Soproni Egyetem munkavállalója, a munkaviszony létesítésének feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása.

Az Erdőmérnöki Kar dékánjának megbízásáról a Soproni Egyetem Szervezeti és Működési Sza­bályzata alapján a rektor dönt a fenntartó jóváhagyásával.

A pályázatot írásban, két példányban a Soproni Egyetem rektorának címezve (H-9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.), valamint elektronikusan a rektor@uni-sopron.hu címre kell megkül­deni. A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar dékáni meg­bí­zatására”.

A pályázat benyújtási határideje: 2021. szeptember 10.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 30.

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítást a Rektori Hivatal titkárságvezetője (tel: +36 99 518 142) ad.

Sopron, 2021. augusztus 10.
Prof. Dr. Fábián Attila s.k.
rektor

Forrás: SOE

A forrás helyen a felhívás angolul is elolvasható.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Előző cikk

EU oltalom a Jászsági nyári szarvasgombára

Következő cikk

Erdei Utakon Reviczky Gáborral – 88., 2021/34. adásStihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések