FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

Agrártárgyú miniszteri rendeletek módosultak

A Magyar Közlöny 2021. évi 245. számban (XII.29.) megjelent az agrárminiszter 50/2021. (XII. 29.) AM rendelete egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról.

Az agrárminiszter 50/2021. (XII. 29.) AM rendelete egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (részletek)

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében, az 1. alcím tekintetében a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. § (1) bekezdés c) pont 6. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. és 12. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosítása

1. §
A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet [a továbbiakban: 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet] 48. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A vadászjegy adattartalmát és a vadászati engedély mintáját a 14. számú melléklet tartalmazza.”

2. §
(1) A 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 49. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A vadászjegyet sportvadász esetében a kérelmező lakóhelye szerint illetékes vadászkamara területi szervezete, hivatásos vadász esetében a kérelmező szolgálati helye szerint illetékes vadászkamara területi szervezete állítja ki és érvényesíti.”
(2) A 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 49. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A vadászjegyet a vadászkamara illetékes területi szervezete a kérelmező számára a 14. számú melléklet I. pontjában meghatározott adattartalommal állítja ki.”

3. §
(1) A 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 50. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A vadászjegy nem váltható vissza. A vadászkamara a megsemmisült, eltulajdonított vagy elveszett érvényes vadászjegyet az (1) bekezdésben meghatározott díj felének megfizetése ellenében pótolja.”
(2) A 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 50. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A vadászjegy pótlása esetén a 49. § (3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni, kivéve, ha arra a vadász olyan lakóhely-változtatása miatt kerül sor, amelynek következtében a vadászjegy kiállítása a vadászkamara másik területi szervének illetékességébe kerül.
(4) A vadászkamara a vadászjegy 14. melléklet I. pontja szerinti adatait az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény 3. § g) pontja szerinti elektronikus nyilvántartó rendszerében tartja nyilván. A vadászkamara elektronikus úton anonimizált módon biztosítja az ellenőrző hatóság számára a vadászjegy érvényességének naprakész ellenőrizhetőségét, annak megjelölésével, hogy az adott vadászjegy milyen vadászati mód (fegyveres, solymász, íjász, agarász) gyakorlására jogosít fel.”

4. §
A 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 96. §-a a következő (3h) bekezdéssel egészül ki:
„(3h) Az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 50/2021. (XII. 29.) AM rendelettel megállapított 14. melléklet I. pontja szerinti vadászjegyet a vadászkamara illetékes területi szervezete a vadászjegyet a 2022. március 1. napjával kezdődő vadászati évre állítja ki első alkalommal.”

5. §
A 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 14. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

6. §
Hatályát veszti a 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 54. §-a.

4. Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló 9/2011. (V. 18.) VM rendelet módosítása

10. §
Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 7/D. § (1) bekezdésében a „legkésőbb 2021. december 31. napjáig” szövegrész helyébe a „legkésőbb 2022. június 30. napjáig” szöveg lép.

5. A mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról szóló 94/2013. (X. 10.) VM rendelet módosítása

11. §
A mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról szóló 94/2013. (X. 10.) VM rendelet 7/E. § (1) bekezdésében a „2021. december 31.” szövegrész helyébe a „2022. június 30.” szöveg lép.

18. A mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és az élelmiszeripar beruházási hiteleihez kapcsolódó kamattámogatásról szóló 42/2019. (IX. 20.) AM rendelet módosítása

35. §
A mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és az élelmiszeripar beruházási hiteleihez kapcsolódó kamattámogatásról szóló 42/2019. (IX. 20.) AM rendelet 4. § (1) bekezdésében a „legkésőbb 2021. december 31-éig” szövegrész helyébe a „legkésőbb 2022. június 30-áig” szöveg lép.

19. A karácsonyfa-ültetvények után igénybe vehető támogatásról szóló 37/2020. (VII. 10.) AM rendelet módosítása

36. §
A karácsonyfa-ültetvények után igénybe vehető támogatásról szóló 37/2020. (VII. 10.) AM rendelet [a továbbiakban: 37/2020. (VII. 10.) AM rendelet] 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Kincstár az átmeneti támogatásról legkésőbb 2022. június 30-áig dönt.”

37. §
A 37/2020. (VII. 10.) AM rendelet 6. § (2) bekezdésében az „a kérelmezők legalább 10%-ára” szövegrész helyébe az „a kérelmezők legalább 5%-ára” szöveg lép.

20. Záró rendelkezések

38. §
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. január 1-jén lép hatályba.
(2) Az 1. alcím, valamint az 1. melléklet 2022. március 1-jén lép hatályba.

forrás: Magyar Közlöny

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Előző cikk

Eredményes túzokvédelem

Következő cikk

Rendetlenül rendezett őserdőStihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések