FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

EP ambíció a szénnyelő erdők iránt, az anyag-helyettesítés helyett

Az Európai Parlament igen ambiciózus, de reális célt fogadott el arra vonatkozóan, hogy az európai erdőknek mennyi CO2-t kellene eltávolítani a légkörből. A célt csak úgy lehet elérni, ha az erdők alkalmazkodnak az éghajlatváltozást fenyegető veszélyekhez, és fokozzák éves növedéküket, beleértve az erdőtelepítést is.

A törvényhozók elutasították azt a javaslatot is, amely a földhasználatról, a földhasználat-megváltoztatásról és az erdőgazdálkodásról (LULUCF) szóló rendelet előterjesztett felülvizsgálatában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazat összevonására irányult. Ennek biztosítania kellene, hogy az erdőket ne használják fel a mezőgazdaságból származó kibocsátások kompenzálására, amely köztudottan “nehezen szén-dioxid-mentesíthető ágazat”.

A LULUCF-rendeletről szóló szavazás pozitív jelzést adott az erdőgazdálkodásnak az éghajlatváltozás mérséklésében játszott szerepével kapcsolatban, hangsúlyozva, hogy az erdők nem válhatnak más ágazatok, különösen a mezőgazdaság eszközévé az elégtelen kibocsátáscsökkentés ellensúlyozására. A Cepi, mint az európai papír- és cellulózipart képviselő szövetség, üdvözli ezt a döntést. Az erdőgazdálkodás és a mezőgazdaság integrálása a LULUCF-ba valószínűleg az erdőkre hárította volna a klímasemlegesség elérésével járó terhek nagy részét az új kombinált ágazatban, amelyet néha AFOLU (mezőgazdaság, erdőgazdálkodás és egyéb földhasználat) rövidítéssel emlegetnek.

A parlamenti képviselők támogatták az EU Bizottság javaslatát is, amely szerint 2030-ra 310 millió tonna CO2-egyenérték nettó eltávolítását kell elérni. Ez a nagyon ambiciózus cél azt igényelné, hogy a LULUCF-rendelet hatálya alá tartozó ágazatok kevesebb mint 10 év alatt további 42 millió tonnával növeljék az erdők jelenlegi szén-dioxid-nyelő kapacitását. Ezt az új célt csak akkor lehetne elérni, ha az aktív erdőgazdálkodásból eredő, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra irányuló gyakorlatok politikai támogatást kapnának. A meglévő erdők védelmén túl a Cepi által képviselt papírágazat kötelezettséget vállalt arra is, hogy támogatja azt az uniós célt, hogy 2030-ig további 3 milliárd fát ültessenek.

A Parlament által megszavazott erdők szén-dioxid-kibocsátásának elszámolásával kapcsolatos másik szempont az, hogy bizonyos termékkategóriákat a szén-dioxid tárolásának ideiglenes módjaként tekintsenek. Az erdészeti rost- és papíripar értéklánca már most is vizsgálja az ilyen biogén szénciklusokon alapuló új üzleti modelleket. Sajnos a Parlament szavazása ezeket a kategóriákat csak a “hosszú élettartamú” termékekre szűkítette le, elszalasztva az alkalmat arra, hogy elismerjék a hagyományosabb papír- és cellulóztermékek által – többek között azok újrahasznosításával – elérhető tartós tárolás szintjét.

A szén-dioxid tárolásán túl a cellulóz- és papírtermékek a fosszilis alapú termékek helyettesítésével számos stratégiai ágazatban, például az építőiparban, a textiliparban vagy a csomagolóiparban is csökkentik a kibocsátást. Az ilyen helyettesítési hatások jelenleg lehetővé teszik az EU kibocsátásának évi 410 Mt CO2-egyenértékkel történő csökkentését azáltal, hogy a fosszilis alapú vagy CO2-intenzív anyagokat faalapú termékekkel helyettesítik.

Végül a szavazás megerősítette a biológiai sokféleséggel kapcsolatos részletes célkitűzések bevezetését a meglévő szabályokba. A biológiai sokféleség megőrzése azonban már szerepel a jelenlegi vagy készülő uniós jogszabályok más területein, és nem világos, hogy az új rendelkezések hogyan kapcsolódnak majd a LULUCF-rendelet fő célkitűzéséhez, amely az éghajlatváltozás mérséklését célozza a földhasználati gyakorlatokon keresztül.

“Az erdőgazdálkodásban a megfelelő egyensúly megtalálása, amely lehetővé teszi számunkra, hogy a lehető legtöbbet hozzuk ki az elnyelő, tároló és helyettesítő hatásokból, továbbra is az uniós megközelítés központi eleme kell, hogy maradjon. Ezért támogatjuk mind a fenntartható erdőgazdálkodást, mind pedig azt az elvet, hogy minden megújuló, fenntartható módon előállított bioalapú termék szén-dioxid-tároló termék, amely ráadásul fosszilis alapú anyagokat is helyettesít” – mondta Jori Ringman, a Cepi (Európai Papíripari Szövetség) főigazgatója.

Forrás: IPW

Előző cikk

A természet helyreállítása a cél

Következő cikk

Tölgy rönk export korlátozást javasol a FEP, az Európai ParkettaszövetségStihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések