FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

Erdészeti szakszemélyzeti nyilvántartás módosult

A Magyar Közlöny 136. lapszámában jelent meg a Kormány 316/2022. (VIII. 16.) Korm. rendelete egyes kormányrendeletek agrárágazattal összefüggő módosításáról, amely többek között az erdészeti szakszemélyzet nyilvántartási rendjét is pontosítja.

A Kormányrendelet 8. § és a 12. § a) pontja a Szakirányítói rendelet azon feltételeit módosítja, mely ahhoz szükséges, hogy az erdészeti szakirányító vállalkozás megkaphassa az „erdőgazdálkodásra jogosult” kiemelt besorolást. A kiemelt besoroláshoz szükséges felsőfokú szakirányú végzettség ezentúl csak a 300 hektárt meghaladó terület esetében előírás.

A Kormányrendelet a 9. §, 10. § és 11. § paragrafusaiban mintegy félévvel meghosszabbítja a középfokú erdészeti végzettséggel egyenértékű szakképesítéssel rendelkező, illetve erdésztechnikusi végzettségű, kizárólag szakfeladatokat ellátó erdészeti szakszemélyzet kiemelt besorolását. Abban az esetben, ha az a Szakirányítói rendelet szabályozása miatt július 1-vel törlésre került, akkor azt visszaállítja, mely visszaállítás érvényes a 2022. július 1. és 2022. augusztus 16. (a Kormányrendelet hatálybalépésének napja) közötti időszakra is.

Megjelenik ugyanakkor a Kormányrendeletben egy szigorítás, amely arról rendelkezik, hogy ha a kiemelt besorolás a Szakirányítói rendelet 32. § miatt törlésre kerül, akkor az csak egy évet követően jegyezhető be újra.
A Kormány 316/2022. (VIII. 16.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeletek agrárágazattal összefüggő módosításáról


A Kormány a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 3. alcím tekintetében a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. § (2) bekezdésében, valamint a szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi CLXIII. törvény 23. § (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében a szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi CLXIII. törvény 23. § (1) bekezdés 5., 10–13., 15., 16. és 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli

5. Az erdészeti szakszemélyzet és az erdészeti szakirányító vállalkozás tevékenységének és nyilvántartásának, valamint az erdészeti szakszemélyzet továbbképzésének szabályairól szóló 244/2020. (V. 28.) Korm. rendelet módosítása

8. §
Az erdészeti szakszemélyzet és az erdészeti szakirányító vállalkozás tevékenységének és nyilvántartásának, valamint az erdészeti szakszemélyzet továbbképzésének szabályairól szóló 244/2020. (V. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 244/2020. (V. 28.) Korm. rendelet] 10. §-a a következő d) ponttal egészül ki:
[Az erdészeti hatóság – kérelemre – „erdőgazdálkodásra jogosult” kiemelt besorolással tartja nyilván az erdészeti szakirányító vállalkozást, ha az erdőgazdálkodási tevékenység szakszerűségének biztosításához a 9. § (1) bekezdésében előírtakon felül, megfelel az alábbi feltételeknek:]
„d) az erdészeti szakirányító vállalkozás az erdőgazdálkodásába vont összes területe alapulvételével 300 hektárt meghaladó területnagyság esetében legalább egy törvényes képviselője, személyesen közreműködő tagja, egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozó természetes személy vagy a felsoroltak munkaviszonyban álló foglalkoztatottja felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik.”

9. §
A 244/2020. (V. 28.) Korm. rendelet 18. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha az erdészeti hatóság a jogosult erdészeti szakszemélyzet kiemelt besorolását az (1) bekezdés vagy a 32. § alapján törli, a jogosult erdészeti szakszemélyzet kiemelt besorolása a törléstől számított egy évig nem jegyezhető be újra a nyilvántartásba.”

10. §
A 244/2020. (V. 28.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdés a) pontjában a „2022. július 1-jéig” szövegrész helyébe a „2023. január 1-jéig” szöveg lép.

11. §
A 244/2020. (V. 28.) Korm. rendelet a következő 32/A. §-sal egészül ki:
„32/A. § (1) A 2022. július 1. és az egyes kormányrendeletek agrárágazattal összefüggő módosításáról szóló 316/2022. (VIII. 16.) Korm. rendelet hatálybalépése közötti időszakban a 32. § (1) bekezdés a) pontja szerinti erdészeti szakszemélyzeti kiemelt besorolást fennállónak kell tekinteni azon erdészeti szakszemélyzet esetében, akinek e besorolása 2022. június 30-án fennállt.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott időszakra a nyilvántartásból a 18. § (3) bekezdésében, valamint
a 32. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra tekintettel törölt jogosult erdészeti szakszemélyzeti kiemelt besorolást az erdészeti hatóság – a 18. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezéstől eltérően – az egyes kormányrendeletek agrárágazattal összefüggő módosításáról szóló 316/2022. (VIII. 16.) Korm. rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül a nyilvántartásba újra bejegyzi az (1) bekezdésben meghatározott időszakra vonatkozóan is.”

12. §
Hatályát veszti a 244/2020. (V. 28.) Korm. rendelet
a) 10. § b) pont ba) alpontja és
b) 32/A. §-

forrás: MagyarKözlöny, NAK

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Előző cikk

Legeltetés az erdőben – múlt és jövő?

Következő cikk

Mecsekerdő fenntartható erdőkezeléseStihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések