FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

EP állásfoglalás a CO2-eltávolításról

Az erdőkben, mezőgazdasági gyakorlatokban megvalósuló vagy speciális technológiai megoldásokból származó szén-dioxid-kivonásnak egyre nagyobb szerepet kell játszania abban, hogy az EU 2050-re klímasemlegessé váljon.

  • Az EU-nak továbbra is a gyors és kiszámítható kibocsátáscsökkentést kell előtérbe helyeznie, hogy 2050-re karbonsemlegessé váljon.
  • A javasolt nyomon követési, jelentéstételi és ellenőrzési keretet a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésének ösztönzésére kell használni.
  • A mezőgazdasági üzemek hitelesített kibocsátási és eltávolítási adatainak jóval 2026 előtt rendelkezésre kell állniuk.

A fenntartható szénciklusokról szóló állásfoglalásban, amelyet a Parlament kedden 323 szavazattal, 257 ellenében és 59 tartózkodás mellett fogadott el 2023. április 18-i ülésnapján, a képviselők elismerik, hogy lehetőségük van az éghajlatváltozás korlátozására, de hangsúlyozzák, hogy az EU-nak mindig a gyors és kiszámítható kibocsátáscsökkentést kell előtérbe helyeznie. Arra is figyelmeztetik az EU-t, hogy ne hagyatkozzon túlságosan a jövőbeni CO2-elvonásra annak érdekében, hogy 2050 után klímasemlegessé váljon és nettó negatív kibocsátást érjen el.

A Parlament tudomásul veszi a Bizottság rendeletjavaslatát a szén-dioxid-kibocsátás uniós tanúsítási keretrendszerének létrehozásáról, valamint a Bizottság azon szándékát, hogy keretet hozzon létre az olyan tevékenységek azonosítására, amelyek egyértelműen eltávolítják a szenet a légkörből. Hangsúlyozzák, hogy egy ilyen új nyomon követési, jelentéstételi és ellenőrzési (MRV) keretet kell alkalmazni a szén-dioxid-leválasztás ösztönzésére.

Szén-dioxid-gazdálkodás és erdőgazdálkodás

A képviselők hangsúlyozzák, hogy a mezőgazdaságnak és az erdőgazdálkodásnak jelentős szerepet kell játszania a földhasználati ágazatban az EU szén-dioxid-elvonási céljának elérésében. A talajban lévő szén mennyiségének növelése többféle előnnyel is jár, többek között a talaj minőségének és termékenységének javulásával.

A plenáris ülés arra kéri a Bizottságot, hogy a mezőgazdasági üzemekből származó hitelesített kibocsátási és eltávolítási adatok jóval 2026 előtt álljanak rendelkezésre, hogy azokat a fenntartható élelmezési rendszerről szóló jogszabály keretében, valamint a közös agrárpolitika következő reformja során fel lehessen használni.

A képviselők szerint a szénalapú gazdálkodás lehetőséget kínál a gazdálkodók számára, hogy átalakítsák üzleti modelljüket, és jobban díjazzák azokat, akik önkéntesen átállnak az agroökológiai és fenntartható, a biológiai sokféleséget is elősegítő agrár-erdészeti gyakorlatokra.

Ipari fenntartható szén

Az állásfoglalás szerint az olyan technológiák, mint például a közvetlen levegőtárolás, amelyek tartós tárolással párosulnak, és amelyek tudományosan bizonyítottak és környezetvédelmi szempontból biztonságosak, hozzájárulhatnak az EU klímasemlegességének eléréséhez.

A képviselők azt is hangsúlyozzák, hogy a szén-dioxid-leválasztási és -tárolási (CCS), valamint a szén-dioxid-leválasztási és -felhasználási (CCU) technológiákon alapuló megoldások szerepet játszhatnak a szén-dioxid-mentesítésben. Felszólítják a Bizottságot, hogy a kettős elszámolás elkerülése érdekében hozzon létre egy olyan rendszert, amely lehetővé teszi a leválasztott szén-dioxid nyomon követését, megkülönböztetve a helyszínen és a légkörből történő szén-dioxid-leválasztást. Nyomatékosan arra ösztönzik a Bizottságot, hogy tisztázza az emberi egészségnek, az éghajlatnak és a környezetnek okozott károkért való felelősség kérdését, ha a szén-dioxid-leválasztás visszafordul.

A szavazás után az előadó Alexander Bernhuber így nyilatkozott: “Támogatjuk a fenntartható szénciklusokat és a széngazdálkodás koncepcióját, amely aktívan hozzájárulhat az éghajlatváltozás mérsékléséhez. A szén-dioxid-gazdálkodás az európai mezőgazdaság és erdőgazdálkodás újabb bevételi forrása lehet. Úgy véljük továbbá, hogy önkéntesnek és ösztönzőnek kell lennie, szükségtelen bürokrácia és kötelezettségek nélkül.”

Háttér:

Az erdők, a mezőgazdaság és a technológiai megoldások révén történő szén-dioxid-elvonás egyre nagyobb szerepet játszhat abban, hogy az EU 2050-re szén-dioxid-semlegessé váljon, mivel minden egyes tonna légkörbe kibocsátott CO2-egyenértéket egy tonna légkörből kivont CO2-vel kell majd semlegesíteni. A Bizottság 2021 decemberében elfogadta a “Fenntartható szénciklusokról szóló közleményt“, amely cselekvési tervet fogalmaz meg arra vonatkozóan, hogy miként lehet fenntartható megoldásokat kidolgozni a szén-dioxid-elvonás növelésére.

Az állásfoglalás elfogadásával a Parlament a polgárok azon elvárásainak tesz eleget, hogy a biztonságos és fenntartható élelmiszertermelés részeként vezessenek be egy tanúsított szén-dioxid-eltávolítási rendszert, ahogyan azt az Európa jövőjéről szóló konferencia következtetéseinek 1. javaslatának (5) bekezdése is kifejezi.

További információk
Az elfogadott szöveg itt lesz elérhető.

forrás: EP_PressRoom

Előző cikk

Irány az 55%! - ETS reform

Következő cikk

Településfásítás - ZsámbékStihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések