FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

COFO27

Újjáéledő Hanság

„A Hanság természetes élőhelyeinek komplex helyreállítása és fejlesztése – élőhelyfejlesztési beavatkozások” című KEHOP 4.1.0-15-2016-00013 azonosítószámú projektje 2016. október 28-án ünnepélyes projektnyitó rendezvénnyel vette kezdetét. A projekt támogatás összege: 2,361 milliárd Ft, amely teljes egészében vissza nem térítendő támogatás volt. A projekt zárórendezvényére 2023. november 24-én került sor Lébényben.

Az élőhelyfejlesztési projekt fő célja a Hanságban található védett, illetve Natura 2000 élőhelyek természetességének javítása, az ökológiai folyamatok nyomon követése, a területkezelési infrastruktúra bővítése, valamint hatékonyságának a növelése volt. A rekonstrukcióval érintett, korábban elszigetelt gyepfoltok összenyitásával és a víztestek rekonstrukciójával jelentősen javult a Natura 2000 terület ökológiai állapota.

A projekt a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság és a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. konzorciumi együttműködésében, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Kapuvár Város Önkormányzata, Csorna Város Önkormányzata, Lébény Város Önkormányzata és Kóny Község Önkormányzata együttműködő partnerségével valósult meg.

A projekt keretében megvalósult beruházások a következők voltak:

  • Fehér-tó és Barbacsi-tó medrének rekonstrukciója közel 30 ha-on
  • Kónyi-tó vízellátásának a javítása
  • Vízpótló/vízleeresztő kettős funkciójú csatornarendszerek rekonstrukciója: 60 200 m csatorna, 81 db műtárgy
  • Korábbi állattartásból és határőrizeti tevékenységből fennmaradt létesítmények romjainak felszámolása 6 helyszínen (kb. 655 t)
  • Gyeprekonstrukciók: 338 ha kiterjedésű területen
  • Özönnövény állományok felszámolása a Hanság Natura 2000 területen
  • Földutak felújítása: 23 591 m hosszban
  • Állattartási infrastruktúra fejlesztése: új szarvasmarha teleltető telep építése Lébényben, villanypásztor rendszerek építése 83 km hosszban, 15 db itató kút létesítése, itatóvályúk és széna etető keretek beszerzése
  • Élőhelykezeléshez szükséges mezőgazdasági eszközbeszerzés: 2 db 130+ LE mezőgazdasági erőgép, 1 db rendterítő, 1 db pótkocsi, 2 db középrendképző, 1 db teleszkópos rakodógép, 2 db terepjáró pick-up
  • A Hany Istók tanösvény megújítása

Szárazabb időszakokban a helyreállított élőhelyek és célterületek ökológiai vízigényeinek kielégítéséhez a területeknek többletvízre van szüksége, csapadékos években pedig az ár- és belvizek levezetése válik szükségessé. A vízelvezető árkok, csatornák rehabilitációja, valamint a vízkormányzó műtárgyak építése, cseréje segít majd a Hanságba érkező vizekkel (csapadékvíz, folyó vizek) való ökológiai szemléletű gazdálkodásban.

A Hanság területén található tavak, a Fehér-tó, a Barbacsi-tó és a Kónyi-tó természeti értékmegóvása is megtörtént. A tavak medrében felgyülemlett iszapréteg eltávolításával és a nádszegély foltszerű csökkentésével lassítható a tavak feltöltődésének a folyamata, így változatosabb, mozaikos élőhely hozható létre. Az új vízszint szabályozó műtárgy építésével javult a Kónyi-tó vízellátása és így megőrizhető a számos védett faj élőhelyül szolgáló terület.

A gyeprekonstrukciók révén az elcserjésedett, fás- és lágyszárú özönnövényekkel terhelt gyepterületek helyreállítása történt meg. Napjainkra, a projekt eredményeképpen a gyepek kaszálással, legeltetéssel kezelhetők lettek és középtávon várható, hogy jó állapotú mocsárrétek, láprétek, láprét–láperdő mozaikok alakulnak ki.

Megtörtént a Hanságban újonnan megjelent özönnövények, elsősorban a selyemkóró, japán keserűfű, gyalogakác, bálványfa, egész területet érintő állományának a felszámolása is. Ezek az özönnövény fajok még csak viszonylag kis kiterjedésben jelentek meg a Hanságban, így felszámolásuk hatékonyan elvégezhető volt az alkalmazott mechanikai és kémiai módszerekkel.

A Nemzeti Park és az Erdőgazdaság mindennapi vagyonkezelési és természetvédelmi kezelési feladatainak ellátásához szükséges földutak is felújításra kerültek, és ezzel egy időben az állattartás infrastrukturális fejlesztése is megtörtént.

A projekt keretei között megújult a Hany Istók tanösvény. Az új információs táblák részletes leírásokkal szolgálnak a kirándulók számára, és további fejlesztési elemekkel kiegészülve új programok elindítását teszik lehetővé. Az Esterházy Madárvárta mellett rönkasztalokból és padokból kialakított pihenőhely a kültéri programok helyszínéül szolgál. A projekt során kerékpárok, spektívek, távcsövek, mikroszkópok és fényképezőgépek kerültek beszerzésre.

A projekt eredményességét célzott ökológiai monitoring tevékenységgel követtük nyomon.

A projekt adatai:

A kedvezményezett neve:                       Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

A projekt neve:                                        A Hanság természetes élőhelyeinek komplex helyreállítása és

                                                                fejlesztése – élőhelyfejlesztési beavatkozások

A projekt azonosító száma:                     KEHOP 4.1.0-15-2016-00013

A projekt támogatás összege:                 2,361 milliárd Ft

A támogatás mértéke:                             100 % (vissza nem térítendő támogatás)

A támogatási alap:                                  Európai Regionális Fejlesztési Alap

A projekt befejezési dátuma:                   2023. november 30.

forrás: FHNPI

Előző cikk

Együttműködés az erdőkért

Következő cikk

HDH tisztújításStihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések