FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

COFO27

Fásításban tervezett fakitermelések bejelentése

2024. július 1-től a fásításban tervezett fakitermeléseket a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) elektronikus felületén kell bejelenteniük az érintetteknek. A július 1-je után postára adott vagy e-papíron benyújtott fásításból tervezett fakitermelési bejelentések nem fogadhatóak el, ezért ezekben az esetekben a bejelentést meg kell ismételni a Nébih elektronikus felületén.

Fásításban tervezett – a fa tövében mérve – 10 centimétert meghaladó átmérőjű fa kitermelését, annak megkezdése előtt legkésőbb 21 nappal előzetesen be kell jelenteni az erdészeti hatóság részére.
Fontos: A sikeresen bejelentett fakitermelés csak akkor hajtható végre, ha annak megkezdhetőségéről a bejelentő visszaigazolást kapott, és a bejelentés a bejelentő felületen „Tevékenység megkezdhető” állapotba lépett.

A vonatkozó előírás szerint (tavaly decemberben elfogadott módosítások értelmében) 2024. július 1-től kizárólag a Nébih elektronikus felületén nyújthatóak be a fásításban tervezett fakitermelésekre vonatkozó bejelentések. A kitermelni tervezett faanyag forgalomba hozatala esetén (ideértve az ingyenes átadást is) a bejelentőnek EUTR technikai azonosító számmal, azaz a faanyag kereskedelmi lánchoz tartozó tevékenységek végzésére vonatkozó regisztrációval kell rendelkeznie. Emellett a fakitermelésre vonatkozó bejelentés benyújtásához jogosult erdészeti szakszemélyzet ellenjegyzése is szükséges a bejelentő felületen.

A Nébih Ügyfélprofil Rendszerén (ÜPR, https://upr.nebih.gov.hu/login) keresztül a fásításból történő fakitermelés jogosultja rögzítheti a bejelentést. Ugyanitt – szükség esetén – kiválaszthatja az ellenjegyzést elvégző jogosult erdészeti szakszemélyzetet. A fakitermelés jogosultja helyett természetesen meghatalmazott is eljárhat, azonban mindkét esetben érvényes, hogy a nyilatkozónak ügyfélkapuval kell rendelkeznie a bejelentés megtételéhez.

A július 1-jét követően postán vagy e-papíron beadott fakitermelési jelentések az elektronikus ügyintézésről szóló törvény alapján hatálytalannak minősülnek, azokat ismételten be kell nyújtani a Nébih elektronikus felületén.

Az érintettek további információkat találnak a folyamatosan frissülő, bővülő https://portal.nebih.gov.hu/fasitas aloldalon.

Alkalmazandó jogszabályok:2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról 12. § (3) és (3a) bekezdések, 104/A. § (1) bekezdés bb) pont
• 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 78. § (1) bekezdése
• 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 12. § (1) bekezdés a) pont
• 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról 44. § (1)-(2), (6)-(7) bekezdések
• 58/2017. (XII. 18.) FM rendelet a fatermék szállításával, nyilvántartásával, valamint a szállítójegy és a műveleti lap előállításával és forgalmazásával kapcsolatos részletes szabályokról

forrás: NÉBIH

Előző cikk

Erdőmérnöki bALEKhét 2024 támogatóit keresik

Következő cikk

Európa erdeit terhelő veszélyekStihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések