FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

Erdőtörvény újabb módosítását fogadták el

2021. évi LX. törvény egyes agrártárgyú törvények módosításáról

(részletek)

11. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosítása

76. § Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

‘(2) Az erdészeti hatóság az erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületet közül a

a) 13. § (1) bekezdés e) pontja szerinti vadföld területét,

b) 13. § (1) bekezdés i) pontja szerinti erdészeti kutatóhely területét,

c) a fél hektárt meghaladó nagyságú 13. § (1) bekezdés b) pontja szerinti terméketlen területet,

d) az erdőrészlethez nem csatlakozó területet,

e) az erdőrészlettel az erdőrészlet kerületének felénél kisebb részben érintkező területet,

f) az 1 hektár területnagyságot meghaladó és átlagos szélességét tekintve 30 méternél szélesebb nagyságú egyéb részletet

az erdőgazdálkodónak a tulajdonos hozzájárulásával tett bejelentésére kivezeti az Adattárból, ha az erdőgazdálkodó nyilatkozata alapján a terület erdőgazdálkodási célt már nem szolgál.’

77. § Az Evt. 72. § (1b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

‘(1b) Az  (1a)  bekezdés szerinti erdőfelújítási biztosítékot az  erdészeti hatóság a  tevékenység elvégzésének bejelentését követő 15 napon belül elvégzett műszaki átvétele után 45 napon belül felszabadítja.’

78. § Az Evt. 97. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

‘(2) Erdészeti szakirányító alkalmazásának minősül

a) ha az  erdőgazdálkodó – jogi személy esetén törvényes képviselője, vagy személyesen közreműködő tagja – jogosult erdészeti szakszemélyzeti kiemelt besorolással ‘érvényes’ szakirányítói státuszban szerepel az erdészeti szakirányítói névjegyzékben,

b) az  erdészeti szakirányítói névjegyzékben jogosult erdészeti szakszemélyzeti kiemelt besorolással ‘érvényes’ szakirányítói státuszban szereplő jogosult erdészeti szakszemélyzet munkaviszony keretében történő alkalmazása,

c) az  erdészeti szakirányítói névjegyzékben ‘érvényes’ szakirányítói státuszban szereplő erdészeti szakirányító vállalkozás megbízása,

d) az  őstermelők családi gazdasága erdőgazdálkodásában a  tag személyes közreműködése, amennyiben a tag az erdészeti szakirányítói névjegyzékben jogosult erdészeti szakszemélyzeti kiemelt besorolással ‘érvényes’ szakirányítói státuszban szereplő jogosult erdészeti szakszemélyzet [az a)-d) pont a továbbiakban együtt: alkalmazott szakirányító].’

79. § Az Evt. 105. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

‘(8) Bírság kiszabására, illetve a 72. § (1a) bekezdés szerinti erdőfelújítási biztosíték nyújtásának előírására irányuló eljárásban, ha a döntésre az erdő állapotának vizsgálata és értékelése alapján kerül sor, és ezért az erdészeti hatóság a bizonyítási eljárás részeként helyszíni szemlét tart, a szemlén való részvételre az erdőgazdálkodónak vagy az  őt képviselő jogosult erdészeti szakszemélyzetnek az erdészeti hatóság lehetőséget biztosít.’

80. § Az Evt. 51.  § (2)  bekezdés c)  pontjában a ‘felnyitott erdő’ szövegrész helyébe a ‘felnyitott erdő vagy talajvédelmi rendeltetésű erdő’ szöveg lép.

(Az erdőgazdálkodással kapcsolatban a jogszabály számos ponton módosítja még a következőket is.)

16. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosítása

20. A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény módosítása


23. Záró rendelkezések

142. § (1) Ez a törvény – a (2)-(7) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 4. § a) pontja, a 33. §, a 90. § c)-e) pontja 2021. július 1-jén lép hatályba.

(3) Az 59. §, a 133-134. §, a 136-141. § és az 1. melléklet 2021. augusztus 1-jén lép hatályba.

(4) A 4. § b) pontja, a 92. § és a 112. § 2022. január 1-jén lép hatályba.

(5) A 135. § 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.

(6) A 106. § b) pontja 2023. január 1-jén lép hatályba.

(7) A 46. § 2026. január 1-jén lép hatályba.

Forrás: MK

Előző cikk

Erdőkárok bejelentésének rendje, határideje

Következő cikk

Tisztítsuk meg az országot - GemencStihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések