FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

Fontos változás a fűrészáru export-bejelentések kapcsán

Eredményes volt a FAGOSZ kezdeményezése, így mától már nem kell a lombos fűrészáru export-szállítmányokat jóváhagyatni az Innovációs és Technológiai Minisztérium erre kijelölt részlegével.

A Magyar Közlöny 2021. évi 176. számában (2021. szeptember 28.) jelent meg a következő:

A Kormány 548/2021. (IX. 28.) Korm. rendelete a gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről szóló 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

  1. § A gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről szóló 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet] a következő 11/A. §-sal egészül ki:
    „11/A. § A 6/A. § alapján közigazgatási bírság a gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről szóló 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 548/2021. (IX. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépése és a Módr. hatálybalépését követő 10. nap közötti építőanyag-értékesítésre, illetve -kivitelre nem szabható ki.”
  2. § A 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet
    a) 2. § (2) bekezdés e) pontjában a „2021. szeptember 30.” szövegrész helyébe a „2022. január 3.” szöveg,
    b) 1. mellékletében foglalt táblázat A:22 mezőjében a „4407” szövegrész helyébe a „4407 ex.44079” szöveg lép.
  3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba

szerk: Tóth János, forrás: MagyarKözlöny

Kapcsolódó:
Fűrészáru export-korlátozása elleni FAGOSZ fellépés (2021-07-30)
Fűrészáru export – kötelező a bejelentés!
(2021-07-27)

Előző cikk

Léleknyugtató méhesház

Következő cikk

CEPF vélemény az erdőhelyreállításhoz és a faültetéshezStihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések