FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

Fűrészáru export-bejelentés (frissítve)

A Magyar Közlöny 2022. évi 212. számában jelent meg a 559/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet a gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről szóló 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet módosításáról.

frissítés (2023-01-06)
Az ÉKM Építésgazdaságért Felelős Helyettes Államtitkársága válaszolt a FAGOSZ kérdésre:

“Tisztelt FAGOSZ!
Tisztelt Ügyvezető Főtitkár Úr!

A stratégiai jelentőségű építőipari alapanyagok exportjához szükséges bejelentést a továbbiakban az epitesgazdasag@ekm.gov.hu címen lehet megtenni.

Emellett a 2022. december 22-én a Magyar Közlönyben megjelent a Kormány 559/2022. (XII. 22.) Korm. rendelete a gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről szóló 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet módosításáról, amelyben az építőanyag értékesítésének, illetve kivitelének tervezett időszaka nem került rögzítésre tekintettel arra, hogy az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2021. (X.28.) Kormányrendelet, amelynek záró rendelkezés meghatározza [4.§ „Ez a rendelet 2022. november 1-jén lép hatályba.”, valamint 5.§ „Ez a rendelet a hatálybalépését követő 210. napon hatályát veszti.”] .

A fentiekre való tekintettel kérjük az érintett vállalkozásokat, hogy olyan bejelentést tegyenek, amelynek értelmében az építőanyag értékesítésének, illetve kivitelének tervezett időszaka legfeljebb 2023. május 30-a.

Tóth Péter főosztályvezető úr megbízásából”


559/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet
a gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről szóló 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről szóló 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A bejelentés tartalmazza)
„e) az építőanyag értékesítésének, illetve kivitelének tervezett időszakát.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


A 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet ezt megelőző hatályos állapotához aktualizált kitöltési és bejelentési útmutató innen elérhető. Ezt a változatot még az ITM – TIM – ÉBM aktualizálta 2022. 06. 27-én.

A FAGOSZ titkárság / FATÁJ szerkesztőség véleménye szerint az ebben bejelentési címként megjelölt epitesgazdasag@ebm.gov.hu elektronikus postafiók a kormányzati szerkezet változása okán – az Építési és Beruházási Minisztérium (ÉBM) decemberben Építési és Közlekedési Minisztériummá (ÉKM) alakult – ezért jelenleg az epitesgazdasag@ekm.gov.hu címet kell használni a rendelet hatálya alá tartozó építési célú fatermékek exportjának bejelentéséhez 2023. január 1-től kezdődően.

Az érintett kormányzati részleghez ma elküldtük az erre vonatkozó pontosító kérdésünket.
A jelenleg zajló kormányzati igazgatási szünet okán a választ legkorábban 2023. január 9-én remélhetjük.

Amint az ÉKM pontosító válasza megérkezik, frissíteni fogjuk e cikkünket.

Tóth János – FAGOSZ / FATÁJ / FATUDAKOZÓ

Előző cikk

RoseWood4.0

Következő cikk

AgroMashExpo - AgrárgépShow 2023Stihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések