FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

EvoLand – erdőfigyelő projekt

A VITO vezetésével működő konzorcium 2023. január 17-én és 18-án a belgiumi Leuvenben hivatalosan is elindította az EvoLand (Evolution of the Copernicus Land Service portfolio) nevű új Horizon Europe projektet.

Az EvoLand új és innovatív módszereket és algoritmusokat fog kifejleszteni és tesztelni, valamint a Copernicus Land Monitoring Service prototípusainak egy csomagját fogja megvalósítani. Ez újszerű EO és in-situ adatok és a legújabb gépi tanulási technikák integrálásával valósul meg, hogy folyamatosan nyomon kövessék a földfelszín állapotát, dinamikáját és biomasszáját, öt kulcsfontosságú tematikus területre – mezőgazdaság, erdő, víz, városi és általános földtakaró – összpontosítva.

A GAF AG részt vesz ebben az új kutatási és fejlesztési projektben, amelyben az EU űrkutatási ágazatának 10 kulcsszereplője vesz részt 5 uniós országból. A projekt a következő 3 évben fog futni.

Miért az EvoLand?

A Copernicus Land Monitoring Service (CLMS) 2011 óta nyújt alapvető termékeket a növényzettel borított és nem növényzettel borított földterület/földhasználat állapotának és jellemzőinek, biofizikai változóknak, víz- és krioszféraállapotoknak a megfigyeléséhez és változásaihoz. Jelenleg a CLMS-nek az új Copernicus 2.0 programmal, a változó felhasználói igényekkel, a globális kihívásokkal és a technikai képességekkel összhangban kell fejlődnie, miközben a meglévő alapvető Copernicus információs termékeket és szolgáltatásokat is fenn kell tartania. Ez olyan kihívás, amely hatékonyabb munkafolyamatot tesz szükségessé az automatizálás, a harmonizáció, a termékek további integrációja a meglévő komponensek között (helyi/páneurópai/globális szinten), a szoftver és az adattermékek modularitása, valamint a mesterséges intelligencia fokozott alkalmazása a valós és közel valós idejű adatfeldolgozás érdekében.

Az EvoLand – A Copernicus földi szolgáltatási portfólió fejlesztése – ezeket az igényeket átfogó módon, egy jól megtervezett folyamaton keresztül kezeli, innovatív módszereket, algoritmusokat és CLMS-jelölt prototípusokat fejleszt ki a földhasználat/földtakaró és a különböző földfelszíni jellemzők állapotának és változásainak nagy térbeli és időbeli felbontású nyomon követésére.

Hogyan fogja a projekt elérni a célját?

Az EvoLand célja tizenegy következő generációs CLMS termékjelölt kifejlesztése az adatfúzió, a gépi tanulás, a folyamatos megfigyelés és a biomassza-térképezés innovatív megközelítéseinek integrálásával, valamint az újszerű EO és in-situ adatok integrálásával. A projekt emellett elemezni fogja a prototípus-szolgáltatások szakpolitikai, adat- és infrastrukturális követelményeit, együttműködik az érintett megbízott szervezetekkel (Európai Környezetvédelmi Ügynökség [EEA], Közös Kutatóközpont [JRC]), és konzultál a Copernicus Land egyéb főbb érdekelt feleivel és felhasználóival.

A 2023. január 17-18-án Leuvenben tartott nyitóülésen jelenlévő EEA és JRC képviselői gratuláltak a konzorciumnak a projekthez, és kifejezték nagy érdeklődésüket a folyamat szoros figyelemmel kísérése iránt, és kíváncsian várják az eredményeket, együttműködve a CLMS fejlesztésében.

Az EvoLand demonstrációs szakaszában a jelölt szolgáltatásokat prototípusosan nagyobb régiókban fogják megvalósítani, olyan kulcsfontosságú tematikus területekre összpontosítva, mint a mezőgazdaság, az erdő, a víz, a városi és az általános földtakaró. Rendszeresen elemezni fogják őket, hogy biztosítsák célszerűségüket, szakpolitikai támogatási potenciáljukat, technikai és innovatív kiválóságukat és működési készenlétüket. Az EvoLand célja, hogy célzott kutatással támogassa a megbízott szervezeteket, kézzelfogható bizonyítékot szolgáltatva a CLMS fejlődési potenciáljáról a jobb információtartalom, minőség és időszerűség tekintetében, és lehetővé teszi a CLMS jövőjével kapcsolatos, jól tájékozott és tényeken alapuló döntéshozatalt. A projekt eredményei között ezért a prototípusok CLMS-szolgáltatásokba történő átültetésére vonatkozó stratégiát is javasolnak.

A következő tizenegy CLMS-prototípusjelöltet választották ki:

Erdő: 
(1) folyamatos erdőfigyelés, 
(2) erdei zavarok feltérképezése, 
(3) erdei biomassza feltérképezése;
Mezőgazdaság: 
(4) fedett növénykultúrák típusának feltérképezése, 
(5) szántóföld/legelő bruttó elsődleges termelésének nyomon követése, 
(6) kistáji jellemzők feltérképezése;
Víz: 
(7) javított víztestek feltérképezése;
Városi: 
(8) a városi dinamika automatizált földhasználati térképezése, 
(9) az áthatolhatatlanság folyamatos nyomon követése;
Általános földtakaró: 
(10) a földfelszín jellemzőinek folyamatos térképezése, 
(11) igény szerinti földtakaró-térképezés.

Az EvoLand mögött álló csapat

Az EvoLand egy egyedülálló, 5 európai országból származó 10 partnerből álló konzorciumot egyesít, amely a projekt ambiciózus céljainak és célkitűzéseinek sikeres megvalósításához szükséges valamennyi szakmai tudást biztosítja. A VITO, egy független belga kutatószervezet vezetésével a CESBIO (Franciaország), a CLS (Franciaország), a CNES (Franciaország), a DLR (Németország), az Evenflow (Belgium), a GAF AG (Németország), az IIASA (Ausztria), a Joanneum Research (Ausztria) és a Sinergise (Szlovénia) is részt vesz a projektben. A szakértelem tekintetében az EvoLand konzorciumban CLMS-specialisták, a CLMS-szolgáltatók és az összes módszertani fejlesztés vezető kutatóintézetei vesznek részt. A csapatban a Copernicus in-situ komponens támogatásában, az innovatív in-situ adatgyűjtés, a felhő-infrastruktúra és a tömeges adatfeldolgozás előmozdításában, valamint az érdekelt felek hatékony bevonásában tapasztalt partnerek is részt vesznek.

A csapat először a Leuvenben tartott nyitóülésen találkozott, ahol első megbeszéléseket folytattak és döntéseket hoztak a közvetlen lépésekről, egyes feladatok megközelítéséről és a további együttműködésről. “Nagyon büszke vagyok a csapaton belüli kompetenciákra, és örömmel várom a szoros együttműködést” – mondta a projekt tudományos koordinátora, Dr. Ruben Van De Kerchove, VITO.

szerk/ford: Tóth János, forrás: PresseBox

Előző cikk

Település fásítás = óriási érdeklődés

Következő cikk

All4Wood BalkánStihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések