FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

Hulladékgyűjtő udvarok működése

A MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. (a továbbiakban: Koncessziós Társaság) 2023. július 1. napjától irányítja és szervezi a magyarországi települési hulladék begyűjtését és kezelését, valamint működteti a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszert. A Koncessziós Társaság célja, hogy 2040-re elérhető legyen az Európai Unió által előirányozott, a települési hulladék újra-hasznosítására vonatkozó minimum 65, míg a hulladéklerakóba kerülő hulladék esetében a maximum 10 százalékos arány elérése.

A Koncessziós Társaság a körforgásos gazdálkodás megvalósításának előmozdítása és a hulladékgazdálkodás hatékonyságának növelése érdekében a hulladékgyűjtő udvarok működésében is számos fejlesztést, változást kíván végrehajtani. A Koncessziós Társaság a fejlesztéseket a jelenleg hatályos jogszabályi előírások teljes körű betartása mellett, a lakossági igényeket kiemelten figyelembe véve határozta meg. Cél egy egységes és magas szolgáltatási színvonal megteremtése. A változások célja a jelenlegi szolgáltatási színvonal emelése és az országos, egységes szolgáltatási rend kialakítására.

A szolgáltatási színvonalat növelő változások:

  • Könnyebb elérhetőség biztosítása a lakossági igénybevétel területi hatályának kiterjesztésével: a lakosok az eddig érvényes területi megkötések nélkül bármely hulladékudvar szolgáltatásait országosan igénybe vehetik igazoló okmány (magyarországi lakcím kártya, tartózkodási engedély/kártya, hatósági bizonyítvány, regisztrációs igazolás, vagy bejelentőlap) felmutatásával.Hosszabb nyitva- tartás biztosítása: 2023. július 1. napjától kezdődően minden 10 000 fő feletti településen a hulladékudvarok minimum 48 óra/hét nyitva-tartással működnek.

Az országos, egységes szolgáltatási rendet megalapozó változások:

  • A hulladékudvarokon átvehető hulladékok köre az egységes rendszert kialakítása érdekében a lehető legszélesebb körben került meghatározásra. 2023. július 1. napjától kezdődően az egyes hulladékáramok esetében (pl. építési-bontási hulladék, lomhulladék, gumiabroncs, fahulladék) a hulladékudvari és a logisztikai kapacitások rendelkezésre állása érdekében az egyes hulladékudvarokban alkalmazott átvételi kvóták egységes szinten kerülnek megállapításra tovább segítve a lakosság részére történő országos igénybevételi lehetőség biztosítását.

A teljes körű jogszabályi megfelelést biztosító tételek:

  • A tevékenység végzésére vonatkozó, 2014. óta érvényben lévő jogszabályi előírások alapján (kiemelten A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Kormányrendelet 1. számú melléklet 5.2 d) pontja, illetve 6.2 g) pontja) a hulladék gyűjtője – hulladékudvar üzemeltetője – naprakész nyilvántartását közvetlen méréssel meghatározott módon (mérlegeléssel) köteles vezetni. A fenti jogszabályi előírást a Koncessziós Társaság kötelező érvényűnek tartja, egyben a transzparens működés megalapozásának tekinti. Ez a mérlegelési tevékenység napi szinten és hulladéktípusonként értelmezendő, azaz minden egyes beszállítás esetében a különböző hulladéktípusokat külön-külön hitelesített mérlegen mérlegelni szükséges. A közvetlen tömegmérési rendszer bevezetésével a hulladékudvarok leterheltsége miatt felmerülhetnek olyan egyedileg kezelendő helyszínek, ahol a hulladékudvarok igénybevétele érdekében előzetes regisztrációs rendszer bevezetése válik szükségessé.

Tájékoztatás:

A lakosságot érintő változásokról, így a hulladékudvarok kiterjesztett szolgáltatásairól a Koncessziós Társaság saját csatornáin (pl. honlap, közösségi média csatornák, stb.) folyamatosan tájékoztatást ad.

forrás: Sándorfalva

Előző cikk

Gesztenyefák árnyékában

Következő cikk

Fiatalító zöldfelületekStihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések