FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

EPR díjak, díjfizetés rendelete

A Magyar Közlöny 2023. évi 171. lapszámában megjelent az 23/2023. (XI. 30.) EM rendelet a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység ellátásával összefüggő díjak, a díjalkalmazási feltételek, valamint a díjmegfizetés rendjének 2024. évi megállapításáról. A rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba. A gyártó által fizetendő kiterjesztett gyártói felelősségi díj: F01 – fa csomagolás esetén 19 Ft/kg; B01 – bútorok fából esetén 17 Ft/kg.

23/2023. (XI. 30.) EM rendelet
a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység ellátásával összefüggő díjak, a díjalkalmazási feltételek, valamint a díjmegfizetés rendjének 2024. évi megállapításáról

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (2) bekezdés 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 160. § 5. és 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya

a) a 2024. évben átadott hulladékra vonatkozó, a gazdálkodó szervezeteknél képződő, a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe tartozó, elkülönítetten gyűjtött hulladék képződésének megelőzésével, valamint e hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól szóló 272/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2023. Korm. rendelet) szerinti díjra,

b) a 2024. évben átadott hulladékra vonatkozó, a települési önkormányzat által a koncessziós társaság részére az önkormányzat köztisztasági feladatainak ellátásával összefüggésben a koncessziós társaság által végzett hulladékgazdálkodási tevékenységekért fizetendő, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 33. § (6) bekezdése szerinti díjra,

c) a 2024. évben forgalomba hozott kötelezően visszaváltási díjas termékekre vonatkozó, a Ht. 32/B. § (4) bekezdésében meghatározott csatlakozási díjra és szolgáltatási díjra, valamint

d) a 2024. évben forgalomba hozott, a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 80/2023. Korm. rendelet) szerinti körforgásos termékekre vonatkozó, a Ht. 30/A. § (5) bekezdésében meghatározott kiterjesztett gyártói felelősségi díjra

terjed ki.

2. § (1) A 272/2023. Korm. rendelet szerint fizetendő díj egy egységre vetített mértékét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdés szerinti díjra vonatkozó díjalkalmazási feltételeket, a számlázási és fizetési módot, az elszámolási és a számlázási időszakot a koncessziós társaság honlapján közzétett általános szerződési feltételek határozzák meg.

3. § A települési önkormányzat által a koncessziós társaság részére az önkormányzat köztisztasági feladatainak ellátásával összefüggésben a koncessziós társaság által végzett hulladékgazdálkodási tevékenységekért a Ht. 33. § (5) és (6) bekezdésének megfelelően fizetendő díj egy egységre vetített mértékét a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A gyártó által a visszaváltási díj megállapításának és alkalmazásának, valamint a visszaváltási díjas termék forgalmazásának részletes szabályairól szóló 450/2023. (X. 4.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 450/2023. Korm. rendelet) meghatározottak szerint fizetendő csatlakozási díj egy egységre vetített mértékét a 450/2023. Korm. rendelet 3. melléklete szerinti kötelezően visszaváltási díjas termékek díjkódjai szerinti bontásban a 3. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat C oszlopa tartalmazza.

(2) A gyártó által a 450/2023. Korm. rendeletben meghatározottak szerint fizetendő szolgáltatási díj egy egységre vetített mértékét a 450/2023. Korm. rendelet 3. melléklete szerinti kötelezően visszaváltási díjas termékek díjkódjai szerinti bontásban a 3. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat E oszlopa tartalmazza.

(3) A csatlakozási díj és a szolgáltatási díj mértékének meghatározása során a kötelezően visszaváltási díjas termék részét képező záróelem és címke esetén a kötelezően visszaváltási díjas termék palack vagy doboz anyaga szerinti díjkódot kell figyelembe venni.

5. § (1) A gyártó által kollektív teljesítés esetén a koncessziós társaság részére a 80/2023. Korm. rendeletben meghatározottak szerint fizetendő kiterjesztett gyártói felelősségi díj egy egységre vetített mértékét – ide nem értve a (2) és (3) bekezdés szerinti díjátalányt – a 80/2023. Korm. rendelet 2. melléklete szerinti körforgásos termékek díjkódja szerinti bontásban a 4. mellékletben foglalt táblázat E oszlopa tartalmazza.

(2) A gépjármű gyártója által választása szerint díjátalányként fizetendő kiterjesztett gyártói felelősségi díj egy egységre vetített mértékét az 5. mellékletben foglalt táblázat E oszlopa tartalmazza.

(3) A borászati termék üvegcsomagolásának gyártója által választása szerint díjátalányként fizetendő kiterjesztett gyártói felelősségi díj egy egységre vetített mértékét a 6. mellékletben foglalt 1. és 2. táblázat D oszlopai tartalmazzák.

(4) A koncessziós társaság által a települési önkormányzat részére a Ht. 30/C. § (2) és (2b) bekezdése szerint megtérítendő összeg egy egységre vetített mértékét a 3. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat D oszlopa, a 4. mellékletben foglalt táblázat D oszlopa, az 5. mellékletben foglalt táblázat D oszlopa és a 6. mellékletben foglalt 1. és 2. táblázat C oszlopai tartalmazzák.

6. § Az 1–6. mellékletben meghatározott díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

7. § Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.

8. § A hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység ellátásával összefüggő díjak, a díjalkalmazási feltételek, valamint a díjmegfizetés rendjének megállapításáról szóló 8/2023. (VI. 2.) EM rendelet

a) 1. § a) pontjában a „hulladékról” szövegrész helyébe a „2023. évben forgalomba hozott, a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet szerinti körforgásos termékekre vonatkozó, a hulladékról” szöveg,

b) 1. § b) pontjában a „gazdálkodó” szövegrész helyébe a „2023. évben átadott hulladékra vonatkozó, a gazdálkodó” szöveg,

c) 1. § c) pontjában a „települési” szövegrész helyébe a „2023. évben átadott hulladékra vonatkozó, a települési” szöveg

lép.

Lantos Lajos Csaba s. k., energiaügyi miniszter

1. melléklet a 23/2023. (XI. 30.) EM rendelethez

A 272/2023. Korm. rendelet szerint fizetendő díj egy egységre vetített mértéke

ABCDE
1HulladéktípusRendszeres szolgáltatásEseti szolgáltatás
2Ft/kgFt/literFt/kgFt/liter
3Zöldhulladék87,0017,30130,0026,00
4Lomhulladék97,0019,40146,0029,10
5Biohulladék174,0069,60261,00104,40
6Egyéb hulladék241,0072,40362,00108,50
7Veszélyes hulladék264,00105,70396,00158,60

2. melléklet a 23/2023. (XI. 30.) EM rendelethez

A települési önkormányzat köztisztasági feladatainak ellátásával összefüggésben a koncessziós társaság által végzett hulladékgazdálkodási tevékenységekért fizetendő díj egy egységre vetített mértéke

ABCD
1Rendszeres szolgáltatásEseti szolgáltatás
2Ft/kgFt/literFt/kgFt/liter
329,005,8044,008,70

3. melléklet a 23/2023. (XI. 30.) EM rendelethez

A csatlakozási díj és a szolgáltatási díj egy egységre vetített mértéke

1. A csatlakozási díj egy egységre vetített mértéke

ABC
1Anyagáram megnevezéseDíjkódA gyártó által fizetendő csatlakozási díj
(Ft/kg)
2nem újrahasználható műanyagM5118
3nem újrahasználható fémV5123
4nem újrahasználható üvegU511
5újrahasználhatóX711

2. A szolgáltatási díj egy egységre vetített mértéke

ABCDE
1Anyagáram megnevezéseDíjkódKoncessziós társaságot megillető díjelem
(Ft/kg)
Önkormányzatot megillető díjelem
(Ft/kg)
A gyártó által fizetendő szolgáltatási díj
(Ft/kg)
2nem újrahasználható műanyagM512136219
3nem újrahasználható fémV511788186
4nem újrahasználható üveg (a díjátalány-fizetéssel érintett borászati termék üveg csomagolása kivételével)U51631477
5díjátalány-fizetéssel érintett borászati termék nem újrahasználható üveg csomagolása pezsgő, minőségi pezsgő, illatos minőségi pezsgő, szén-dioxid hozzáadásával készült habzóbor üveg csomagolása kivételévelU6121425
6díjátalány fizetéssel érintett pezsgő, minőségi pezsgő, illatos minőségi pezsgő, szén-dioxid hozzáadásával készült habzóbor nem újrahasználható üveg csomagolásaU7121324
7újrahasználhatóX71631477

4. melléklet a 23/2023. (XI. 30.) EM rendelethez

A kiterjesztett gyártói felelősségi díj egy egységre vetített mértéke kollektív teljesítés esetén

ABCDE
1Díjkategória megnevezéseDíjkódKoncessziós társaságot megillető díjelem
(Ft/kg)
Önkormányzatot megillető díjelem
(Ft/kg)
A gyártó által fizetendő kiterjesztett gyártói felelősségi díj
(Ft/kg)
2műanyag csomagolásM012136219
3papír és karton csomagolásP011712173
4fém csomagolásV011788186
5egyéb csomagolásX011254129
6fa csomagolásF011919
7textil csomagolásC016767
8üveg csomagolásU01631477
9társított (kompozit) csomagolásK011626168
10egyszer használatos és egyéb műanyagtermékSUP0110112113
11hőcserélő berendezésekE011151116
12képernyők, monitorok és olyan berendezések, amelyek 100 cm2-nél nagyobb felszínű képernyőt tartalmaznakE023611362
13lámpákE033051306
14nagygépek (amelyeknek bármely külső mérete meghaladja az 50 cm-t)E041231124
15fotovoltaikus panel (amelynek bármely külső mérete meghaladja az 50 cm-t)E0562163
16kisgépek, kisméretű számítástechnikai berendezések és távközlési berendezések (amelyeknek egyik külső mérete sem haladja meg az 50 cm-t)E062601261
17hordozható elem, akkumulátorA01160160
18ipari elem, akkumulátorA02239239
19gépjármű elem, akkumulátorA03238238
20gépjárműJ012121
21gumiabroncsG011343137
22irodai papírI011271128
23reklámhordozó papírR0191394
24sütőolaj és -zsírZ013636
25textiltermékekT0113114145
26bútorok fábólB0111617

5. melléklet a 23/2023. (XI. 30.) EM rendelethez

A gépjármű gyártója által választása szerint díjátalányként fizetendő kiterjesztett gyártói felelősségi díj egy egységre vetített mértéke

ABCDE
1Gépjármű-kategóriaGépjármű fajtájaKoncessziós társaságot megillető díjelem
(Ft/kg)
Önkormányzatot megillető díjelem
(Ft/kg)
A gyártók által fizetendő kiterjesztett gyártói felelősségi díj
(Ft/kg)
2M1 járműkategóriabelső égésű motorral hajtott jármű28,990,0829,07
3M1 járműkategóriarészben elektromos motorral hajtott jármű, nem tölthető akkumulátorral31,170,0831,25
4M1 járműkategóriarészben elektromos motorral hajtott jármű, tölthető akkumulátorral37,710,0837,79
5M1 járműkategóriatisztán elektromos motorral hajtott jármű51,130,0851,21
6N1 járműkategóriabelső égésű motorral hajtott jármű27,090,0627,15
7N1 járműkategóriarészben elektromos motorral hajtott jármű30,80,0630,86
8N1 járműkategóriatisztán elektromos motorral hajtott jármű38,30,0638,36
9háromkerekű gépjármű, kivéve a motoros triciklitbelső égésű motorral hajtott jármű37,030,1537,18
10háromkerekű gépjármű, kivéve a motoros triciklitrészben vagy teljesen elektromos motorral hajtott jármű47,930,1548,08

6. melléklet a 23/2023. (XI. 30.) EM rendelethez

A borászati termék üvegcsomagolásának gyártója által választása szerint díjátalányként fizetendő kiterjesztett gyártói felelősségi díj egy egységre vetített mértéke

1. A díjátalányként fizetendő kiterjesztett gyártói felelősségi díj egy egységre vetített mértéke a 450/2023. Korm. rendelet alapján csatlakozási és szolgáltatási díj megfizetésére nem kötelezett gyártó esetén

ABCD
1Borászati termékkategóriaKoncessziós társaságot megillető díjelem
(Ft/db)
Önkormányzatot megillető díjelem
(Ft/db)
A gyártók által fizetendő kiterjesztett gyártói felelősségi díj
(Ft/db)
2Bor9,632,3411,97
3Még erjedésben lévő bor9,452,3311,78
4Likőrbor9,662,3311,99
5Pezsgő14,483,6618,14
6Minőségi pezsgő14,483,6618,14
7Illatos minőségi pezsgő14,533,6618,19
8Szén-dioxid hozzáadásával készült habzóbor14,483,6618,14
9Gyöngyözőbor9,562,3411,90
10Szén-dioxid hozzáadásával készült gyöngyözőbor9,562,3411,90
11Szőlőmust9,562,3411,90
12Részben erjedt szőlőmust9,562,3411,90
13Szárított szőlőből nyert részben erjedt szőlőmust9,562,3411,90
14Sűrített szőlőmust9,562,3411,90
15Finomított szőlőmust-sűrítmény9,562,3411,90
16Szárított szőlőből készült bor9,632,3411,97
17Túlérett szőlőből készült bor9,632,3411,97
18Borecet9,562,3411,90

2. A díjátalányként fizetendő kiterjesztett gyártói felelősségi díj egy egységre vetített mértéke a 450/2023. Korm. rendelet alapján csatlakozási és szolgáltatási díj megfizetésére kötelezett gyártó esetén

ABCD
1Borászati termékkategóriaKoncessziós társaságot megillető díjelem
(Ft/db)
Önkormányzatot megillető díjelem
(Ft/db)
A gyártók által fizetendő kiterjesztett gyártói felelősségi díj
(Ft/db)
2Borászati termék1,350,011,36
Előző cikk

Írország erdészeti ágazata

Következő cikk

Erdősítések őszi időszakaStihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések