FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

COFO27

Júliustól indul az új kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer

A kormány célja, hogy Magyarország minél gyorsabban átállhasson a körforgásos gazdaságra, amelyben egyre kevesebb termék válik hulladékká, és a képződő hulladék a lehető legnagyobb arányban nyersanyagként hasznosul újra. Ennek érdekében az idén júliustól nemcsak a hulladékgazdálkodási rendszer alakul át, hanem létrejön az új kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer is, amely hozzájárul ahhoz, hogy tovább nőjön Magyarországon az elkülönítetten gyűjtött hulladékok mennyisége és a hasznosítás aránya, valamint teljesítsük az uniós hulladékgazdálkodási célokat.

[FATÁJ kiegészítés: a 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól itt olvasható]

A 2023. július 1-jétől induló új hulladékgazdálkodási rendszerben a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt., mint koncessziós társaság végzi a háztartások és a gazdálkodó szervezetek települési és kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer hatálya alá tartozó termékekből képződő hulladékának átvételét, gyűjtését, elszállítását, előkezelését, kereskedelmét és a kezelésre történő átadását, valamint működteti az új kiterjesztett gyártói felelősségi rendszert – írták.

Megjegyezték, hogy az új kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerben a termékek gyártói viselik a pénzügyi felelősséget a hulladékkezelésért a termék teljes életciklusa során. Az új szabályozás a csomagolásokat, egyes egyszer használatos műanyagtermékeket, elektromos és elektronikus berendezéseket, elemeket és akkumulátorokat, gépjárműveket, gumiabroncsokat, irodai és reklámhordozó papírokat, sütőolajat és -zsírt, bizonyos textiltermékeket, valamint fabútorokat érinti. A gyártó által fizetendő, úgynevezett kiterjesztett gyártói felelősségi díjat az energiaügyi miniszter a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) javaslata alapján rendeletben határozza meg – ismertették.

15. §
A körforgásos termékekre kiterjedően a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettséget a gyártó nevében teljesítő szervezet feladatainak a koncessziós társaság általi teljesítéséért a termék gyártója a Ht. 53/E. § (2) bekezdése szerinti hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység ellátásával összefüggő díj részét képező pénzügyi hozzájárulást (a továbbiakban: kiterjesztett gyártói felelősségi díj) fizet.

19. §
(1) A kiterjesztett gyártói felelősségi díj egy egységre vetített mértékét a 2. mellékletben meghatározott díjkód szerinti bontásban – díjmoduláció alkalmazása esetén arra is figyelemmel – a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) rendeletben határozza meg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) javaslata alapján. Amennyiben a tárgyévre vonatkozó rendelet kihirdetésére nem kerül sor a tárgyévet megelőző év november 30. napjáig, akkor a tárgyévet megelőző évre meghatározott kiterjesztett gyártói felelősségi díj – a Magyar Nemzeti Bank által publikált, a fogyasztói árindexre készített, a díjmegállapítás évére vonatkozó előrejelzésének megfelelően – indexált mértéke alkalmazandó.

A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer (EPR = Extended Producers Responsibility) működtetésében részt vevő felek – többek között gyártók, forgalmazók, hulladékhasznosítók, önkormányzatok, civil szervezetek – közötti együttműködés érdekében országos konzultatív testületek jönnek létre, a fórumok feladata a rendszer működésével kapcsolatos kérdések megvitatása, a díjtanácsok a MEKH díjelőkészítő tevékenységének szakmai támogatását látják el – áll a közleményben.

Magyarországon az elmúlt években az újrafeldolgozott hulladék aránya jelentős mértékben, 2010 óta több mint duplájára nőtt. Az új kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerben a hulladékok gyűjtési és hasznosítási arányának további emelkedése növeli a hulladékokból előállított másodnyersanyagok kínálatát, mérsékli az elsődleges nyersanyagok felhasználását, ezáltal segíti a hulladéklerakás és az illegális hulladékelhagyás visszaszorítását, valamint csökkenti a környezeti terheket – írta a minisztérium.

FATÁJ kiegészítés – fontosabb határidők:

  1. április 1. Kollektív teljesítés esetén a kormányrendelet hatályba lépésével a nyilvántartásba vételi kérelem előterjesztését megelőzően a koncessziós társaság elektronikus felületén meg kell adni a 3. melléklet 1. pont szerinti adatokat.
  2. április 15. A gyártóknak egyéni teljesítés választása esetén eddig kell koncesszori alvállalkozói szerződés megkötésére irányuló szerződési szándékát jelezni, a szerződéskötést kezdeményezni.
  3. május 1. Ekkor lép hatályba az a rendelkezés, miszerint a gyártónak kérelmeznie kell az országos hulladékgazdálkodási hatóságnál a nyilvántartásba vételét (itt kell nyilatkozni, hogy kollektív, vagy egyéni teljesítést választ)
  4. május 20. Az egyéni teljesítőknek eddig a napig kell megkötni a koncesszori társasággal a szerződést.
  5. május 31. A rendelet hatálya alá eső termékeket forgalomba hozó gyártóknak eddig kell a nyilvántartásba vételi kérelmet előterjeszteni

1. melléklet a 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelethez

A körforgásos termékek és azonosító kódszámaik

1. A körforgásos termékek

1.1. csomagolások: a csomagolási kormányrendelet hatálya alá tartozó csomagolás;

1.2. egyszer használatos és egyéb műanyagtermékek közül az alábbiak:

1.2.1. ételtároló edények, azaz ételtartók, például dobozok tetővel vagy anélkül, amelyek olyan ételek tárolására szolgálnak, amelyek:

a) azonnal fogyaszthatók helyben vagy elvitelre,

b) fogyasztása általában az edényből történik, valamint

c) készételként fogyaszthatók, azaz további elkészítést, például főzést, forralást vagy melegítést nem igényelnek,

beleértve például a gyorsételekhez vagy egyéb készételekhez használt ételtároló edényeket, kivéve az italtárolókat, tányérokat és tasakokat, valamint az ételt tartalmazó csomagolásokat;

1.2.2. flexibilis anyagból készült zacskók vagy csomagolások olyan élelmiszerek tárolására, amelyeket a zacskóból vagy csomagolásból készételként történő azonnali fogyasztásra szánnak;

1.2.3. legfeljebb három liter űrtartalmú italtárolók, vagyis folyadék tárolására használatos tárolók, például italpalackok, beleértve a kupakjukat és a fedelüket is, valamint a kompozit italcsomagolás, beleértve a kupakokat és a fedeleket is, kivéve azokat az üveg vagy fém italtárolókat, amelyeknek a kupakja vagy a fedele műanyagból készült;

1.2.4. italtartó poharak, beleértve azok tetejét és fedelét;

1.2.5. könnyű műanyag hordtasakok a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló, 1994. december 20-i 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikk 1c. pontjában meghatározottak szerint;

1.2.6. nedves törlőkendők, azaz előre megnedvesített kozmetikai és háztartási törlőkendők;

1.2.7. léggömbök, kivéve az ipari vagy más foglalkozásszerű felhasználásra szánt ballonokat, valamint a fogyasztók számára nem értékesített alkalmazásokat;

1.2.8. dohánytermékek szűrővel, valamint azok a szűrők, amelyeket a dohánytermékekkel történő együttes használathoz hoznak forgalomba;

1.2.9. halászeszközök;

1.3. elektromos és elektronikus berendezések: az elektromos berendezések kormányrendelet hatálya alá tartozó elektromos és elektronikus berendezés;

1.4. elemek és akkumulátorok: az elem és akkumulátor kormányrendelet hatálya alá tartozó elem és akkumulátor;

1.5. gépjárművek: a hulladékká vált gépjárművekről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó gépjármű;

1.6. gumiabroncs:

1.6.1. 4011 vámtarifaszám: új, gumi légabroncs;

1.6.2. 4012 vámtarifaszám: újrafutózott vagy használt gumi légabroncs, a tömör vagy kisnyomású gumiabroncs értendő, a gumiabroncs-futófelület és gumiabroncs-tömlővédő szalag kivételével;

1.7. irodai papír:

1.7.1. ex. 4802 vámtarifaszám: nem bevont papír és karton írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra, és nem perforált lyukkártya- és lyukszalagpapír tekercsben vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú ívben, bármilyen méretben, a 4801 vagy a 4803 vtsz. alá tartozó papír kivételével; kézi merítésű papír és karton a végfelhasználó számára kiszerelve,
kivéve: nem perforált lyukkártya- és lyukszalagpapír, kézi merítésű papír;

1.7.2. ex. 4809 vámtarifaszám: kartonpapír, önmásolópapír és más másoló- vagy átírópapír, nyomtatott is (beleértve a sokszorosító stencilezéshez vagy az ofszet nyomólemezhez való bevont vagy impregnált papírt is) tekercsben vagy ívben;

1.7.3. ex. 4810 vámtarifaszám: papír és karton egyik vagy mindkét oldalán kaolinnal (kínai agyaggal) vagy más szervetlen anyaggal bevonva, kötőanyag felhasználásával is, de más bevonat nélkül, felületileg színezett, díszített vagy nyomtatott is, tekercsben vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú ívben, bármilyen méretben írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra a végfelhasználó számára kiszerelve;

1.7.4. ex. 4811 vámtarifaszám: papír, karton, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék bevonva, impregnálva, borítva, felületileg színezve, díszítve vagy nyomtatva, tekercsben vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú ívben, bármilyen méretben a 4803, 4809 vagy 4810 vtsz. alá tartozók kivételével;

1.7.5. ex. 4816 vámtarifaszám: karbonpapír, önmásolópapír és más másoló- vagy átírópapír (a 4809 vtsz. alá tartozók kivételével), a sokszorosító stencil- és az ofszet nyomólemezpapír dobozba kiszerelve is;

1.7.6. 4819 60 vámtarifaszám és HR alszám: iratgyűjtő doboz, levéltartó doboz, tárolódoboz és hasonló cikk irodai, üzleti vagy hasonló célra;

1.7.7. ex. 4820 vámtarifaszám: regiszter, üzleti könyv, jegyzetfüzet (notesz), megrendelőkönyv, orvosi vénytömb, írótömb, előjegyzési jegyzettömb, napló és hasonló termék, iskolai füzet, írómappa, iratrendező (cserélhető lapokkal vagy más), dosszié, iratborító, sokszorosított üzleti űrlap, karbon betétlapos tömb és más irodaszer papírból vagy kartonból; album, minták vagy gyűjtemények számára és könyvborító papírból vagy kartonból
kivéve: a reklámhordozó papírnak minősülő termékeket, az üzleti könyv, a megrendelőkönyv, az orvosi vénytömb, az iskolai füzet és a könyvborító;

1.8. reklámhordozó papír:

1.8.1. ex. 48. Árucsoport: papír és karton; papíripari rostanyagból, papírból vagy kartonból készült áruk;

1.8.2. ex. 49. Árucsoport: könyvek, újságok, képek és más nyomdaipari termékek;

1.9. sütőolaj és -zsír:

1.9.1. 1507 90 90 vámtarifaszám HR és KN alszám: más szójababolaj és frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva;

1.9.2. 1509 40 00 vámtarifaszám HR és KN alszám: más szűz olívaolaj;

1.9.3. 1511 90 99 vámtarifaszám HR és KN alszám: más pálmaolaj és frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva;

1.9.4. ex. 1512 19 90 vámtarifaszám HR és KN alszám: más napraforgómag- vagy pórsáfránymagolaj és ezek frakciói (kivéve: műszaki vagy ipari felhasználásra);

1.9.5. ex. 1514 19 90 vámtarifaszám HR és KN alszám: más olajrepce-, repce- vagy mustárolaj és ezek frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva (kivéve: műszaki vagy ipari felhasználásra);

1.10. textiltermékek:

1.10.1. 4203 ruházati árucikkek és ruházati tartozékok természetes vagy mesterséges bőrből;

1.10.2. 4205 vámtarifaszám: más árucikk természetes vagy mesterséges bőrből;

1.10.3. 4304 vámtarifaszám: műszőrme és ebből készült áru;

1.10.4. 57. Árucsoport: szőnyegek és más textil padlóborítók;

1.10.5. 61. Árucsoport: kötött vagy hurkolt ruházati cikkek, kellékek és tartozékok;

1.10.6. 62. Árucsoport: ruházati cikkek, kellékek és tartozékok, a kötöttek vagy hurkoltak kivételével;

1.10.7. 6301 vámtarifaszám: takaró és útitakaró;

1.10.8. 6302 vámtarifaszám: ágynemű, asztalnemű, testápolási és konyhai textília;

1.10.9. 6303 vámtarifaszám: függöny (beleértve a drapériát is) és belső vászonroló, ágyfüggöny;

1.10.10. 6304 vámtarifaszám: más lakástextília, a 9404 vámtarifaszám alá tartozók kivételével;

1.10.11. ex. 64. Árucsoport: lábbeli, lábszárvédő és hasonló áru (kivéve: lábbelirész);

1.11. bútorok fából:

1.11.1. 9401 41 00 vámtarifaszám, HR és KN alszám: ággyá átalakítható ülőbútor, a kerti ülőbútor vagy kempingfelszerelés kivételével;

1.11.2. 9401 61 vámtarifaszám és HR alszám: más favázas ülőbútor;

1.11.3. 9401 69 vámtarifaszám és HR alszám: más kárpitozatlan favázas ülőbútor;

1.11.4. 9403 30 vámtarifaszám és HR alszám: hivatali fabútor;

1.11.5. 9403 40 vámtarifaszám és HR alszám: fa konyhabútor;

1.11.6. 9403 50 vámtarifaszám és HR alszám: fa hálószobabútor;

1.11.7. 9403 60 vámtarifaszám és HR alszám: más fabútor.

Az „ex” jelzéssel ellátott vámtarifaszámok alá tartozó termékek közül azok a körforgásos termékek, amelyek az 1. pont alatt meghatározott tárgyi hatály alá tartoznak, ide nem értve a megnevezésben kivételként megnevezett termékeket.

2. A körforgásos termékek azonosító kódszámai

2.1. A nyolcjegyű KF kód felépítése a következő:

AB
1.1. és 2. karakterTermékáramot vagy az abból képződött hulladékot jelölő kód
2.3. és 4. karakterAnyagáram kód
3.5. és 6. karakterCsoport kód
4.7. karakterKötelezettséget jelölő kód
5.8. karakterSzármazáskód

2.2. A KF kód 1. és 2. karaktere: Termékáramot és az abból képződött hulladékot jelölő kód

AB
1.KódMegnevezés
2.Termékkódok
3.11csomagolás
4.12egyes egyszer használatos műanyagtermék
5.13elektromos, elektronikus berendezés
6.14elem és akkumulátor
7.15gépjármű
8.16gumiabroncs
9.17irodai papír
10.18reklámhordozó papír
11.19sütőolaj és -zsír
12.20textiltermékek
13.21bútor fából
14.Hulladék kódok
15.51csomagolás hulladéka
16.52egyes egyszer használatos műanyagtermék hulladéka
17.53elektromos, elektronikus berendezés hulladéka
18.54elem és akkumulátor hulladéka
19.55gépjármű hulladéka
20.56gumiabroncs hulladéka
21.57irodai papír hulladéka
22.58reklámhordozó papír hulladéka
23.59sütőolaj és -zsír hulladéka
24.60textiltermékek hulladéka
25.61fából készült bútor hulladéka

2.3. A KF kód 3. és 4. karaktere: Anyagáram kód

2.3.1. Csomagolás, továbbá műanyag és társított anyagáram esetén az egyszer használatos műanyagtermék és hulladéka

AB
1.KódMegnevezés
2.Műanyag
3.01polietilén-tereftalát (PET)
4.02nagysűrűségű polietilén (HDPE)
5.03poli(vinil-klorid) (PVC)
6.04kissűrűségű polietilén (LDPE)
7.05polipropilén (PP)
8.06polisztirol (PS)
9.07poliamid (PA)
10.08poliuretán (PU)
11.09polivinil alkohol
12.17biológiailag lebomló műanyag
13.19más műanyag (műanyag/műanyag), vegyes műanyaghulladék
14.Papír és karton
15.20hullámpapírlemez (PAP)
16.21nem hullámpapírlemez jellegű karton (PAP)
17.22papír (PAP)
18.29más papír; vegyes papír és karton hulladék
19.Fém
20.40vas, acél (FE)
21.41alumínium (ALU)
22.49más fém; vegyes fémhulladék
23.Fa
24.50fa (FOR)
25.51parafa (FOR)
26.59más fa; vegyes fahulladék
27.Textil
28.60gyapot (TEX)
29.61juta, kender (TEX)
30.69más természetes alapú anyag; vegyes textilhulladék
31.Üveg
32.70színtelen üveg (GL)
33.71zöld üveg (GL)
34.72barna üveg (GL)
35.79más üveg; vegyes üveghulladék
36.Társított, összetett
37.80társított: papír és karton/különböző fémek
38.81társított: papír és karton/műanyag ideértve az abból készült rétegzett italkartont is
39.82társított: papír és karton/alumínium
40.83társított: papír és karton/ónozott lemez
41.84társított: papír és karton/műanyag/alumínium ideértve az abból készült rétegzett italkartont is
42.85társított: papír és karton/műanyag/alumínium/ónozott lemez
43.86társított: papír és karton/más
44.90társított: műanyag/alumínium
45.91társított: műanyag/ónozott lemez
46.92társított: műanyag/különböző fémek
47.93társított: műanyag/más
48.94társított: egyéb anyag/egyéb anyag; vegyes társított anyagok hulladéka
49.95társított: üveg/műanyag
50.96társított: üveg/alumínium
51.97társított: üveg/ónozott lemez
52.98társított: üveg/különböző fémek
53.Egyéb anyag
54.99egyéb anyag; egyéb anyagú hulladék

2.3.2. Elektromos, elektronikus berendezés és hulladéka

AB
1.KódMegnevezés
2.10hőcserélő berendezés
3.20képernyő, monitor és olyan berendezés, amely 100 cm2-nél nagyobb felszínű képernyőt tartalmaznak
4.30LED lámpa
5.31gázkisülésű lámpa
6.32lámpa, a LED lámpa és a gázkisülésű lámpa kivételével
7.40nagygép (amelynek bármely külső mérete meghaladja az 50 cm-t) a fotovoltaikus panel és a nagyméretű világítótest kivételével
8.41nagyméretű világítótest (amelynek bármely külső mérete meghaladja az 50 cm-t)
9.42fotovoltaikus panel (amelynek bármely külső mérete meghaladja az 50 cm-t)
10.50kisgép (amelynek egyik külső mérete sem haladja meg az 50 cm-t) a kisméretű világítótest kivételével
11.51kisméretű világítótest (amelynek egyik külső mérete sem haladja meg az 50 cm-t)
12.60kisméretű számítástechnikai berendezés és távközlési berendezés (amelynek egyik külső mérete sem haladja meg az 50 cm-t)
13.99vegyes elektromos, elektronikus berendezési hulladék

2.3.3. Elem, akkumulátor és hulladéka

AB
1.KódMegnevezés
2.10hordozható elem, akkumulátor, a könnyű szállítóeszköz elem és akkumulátor kivételével
3.20könnyű szállítóeszköz elem, akkumulátor
4.30elektromos meghajtású gépjárműben használt ipari elem vagy ipari akkumulátor
5.40ipari elem, akkumulátor a könnyű szállítóeszköz elem, akkumulátor és az elektromos meghajtású gépjárműben használt ipari elem, ipari akkumulátor kivételével
6.50gépjármű elem, gépjármű akkumulátor
7.99vegyes elem, akkumulátor hulladék

2.3.4. Gépjármű és hulladéka

AB
1.KódMegnevezés
2.10M1 járműkategória
3.20N1 járműkategória
4.30háromkerekű gépjármű, kivéve a motoros triciklit

2.3.5. Gumiabroncs és hulladéka

AB
1.KódMegnevezés
2.10gumi légabroncs az újrafutózott abroncs kivételével
3.20újrafutózott gumi légabroncs
4.30tömör vagy kisnyomású gumiabroncs
5.99vegyes gumiabroncs hulladék

2.3.6. Irodai papír és hulladéka

AB
1.KódMegnevezés
2.00irodai papír vagy hulladéka

2.3.7. Reklámhordozó papír és hulladéka

AB
1.KódMegnevezés
2.00reklámhordozó papír vagy hulladéka

2.3.8. Sütőolaj, -zsír és hulladéka

AB
1.KódMegnevezés
2.10sütőolaj
3.20sütőzsír
4.99vegyes sütőolaj és -zsír hulladék

2.3.9. Textiltermék és hulladéka

AB
1.KódMegnevezés
2.11ruházati cikkek, kellékek és tartozékok
3.19vegyes ruházati cikk hulladék
4.21lakástextíliák
5.29vegyes lakástextília hulladék
6.31lábbeli, lábszárvédő és hasonló áru (kivéve: lábbelirész)
7.39vegyes lábbeli hulladék
8.99vegyes textilhulladék (19, 29, 39 kódok együtt)

2.3.10. Bútor fából és hulladéka

AB
1.KódMegnevezés
2.00bútor fából vagy hulladéka

A 2.3. pont alapján az egyes hulladékáramokhoz kapcsolódó vegyes hulladék kód abban az esetben alkalmazandó, ha az adott hulladék jellemzőire tekintettel nem lehetséges a pontosabb besorolás.

2.4. A KF kód 5. és 6. karaktere: Csoport kód

2.4.1. Csomagolás és hulladéka a 2.4.2. alá tartozó termékből létrehozott csomagolás kivételével

AB
1.KódMegnevezés
2.nem újrahasználható
3.fogyasztói csomagolás
4.10általános eset
5.gyűjtő- vagy szállítási csomagolás
6.20általános eset
7.újrahasználható
8.fogyasztói csomagolás
9.40általános eset
10.gyűjtő- vagy szállítási csomagolás
11.50általános eset
12.vegyes csomagolási hulladék
13.90vegyes csomagolási hulladék

2.4.2. Egyes egyszer használatos műanyagtermék és hulladéka

AB
1.KódMegnevezés
2.10ételtároló edény üresen
3.11ételtároló edény csomagolás
4.20flexibilis anyagból készült zacskó vagy csomagolás üresen olyan élelmiszerek tárolására, amelyeket a zacskóból vagy a csomagolásból készételként történő azonnali fogyasztásra szánnak
5.21flexibilis anyagból készült zacskó csomagolás vagy csomagolás olyan élelmiszerek tárolására, amelyeket a zacskóból vagy a csomagolásból készételként történő azonnali fogyasztásra szánnak
6.30legfeljebb három liter űrtartalmú italtároló üresen
7.31legfeljebb három liter űrtartalmú italtároló csomagolás
8.40italtartó pohár üresen, beleértve azok tetejét és fedelét is
9.41italtartó pohár csomagolás, beleértve azok tetejét és fedelét is
10.50könnyű műanyag hordtasak üresen
11.51könnyű műanyag hordtasak csomagolás
12.60nedves törlőkendő
13.70léggömb
14.80dohánytermék szűrővel, valamint azok a szűrők, amelyeket a dohánytermékekkel történő együttes használathoz hoznak forgalomba
15.90műanyagot tartalmazó halászeszköz

2.4.3. Elektromos, elektronikus berendezés és hulladéka

AB
1.KódMegnevezés
2.10új berendezés
3.20használt berendezés
4.99vegyes elektromos, elektronikus berendezés hulladéka

2.4.4. Elem, akkumulátor és hulladéka

AB
1.KódMegnevezés
2.10savas
3.20lúgos (kivéve NiCd)
4.30NiCd
5.40egyéb
6.97vegyes hordozható elem, akkumulátorhulladék
7.98vegyes könnyű szállítóeszköz elem, akkumulátorhulladék
8.99egyéb vegyes elem, akkumulátorhulladék

2.4.5. Gépjármű és hulladéka

AB
1.KódMegnevezés
2.101980. január 1-je előtt gyártott gépjármű
3.201980. január 1-jén vagy utána gyártott gépjármű

2.4.6. Gumiabroncs és hulladéka

AB
1.KódMegnevezés
2.10nem jármű gumiabroncs
3.20autóbusz gumiabroncs
4.30személygépkocsi gumiabroncs
5.40tehergépkocsi gumiabroncs
6.50motorkerékpár gumiabroncs
7.60kerékpár gumiabroncs
8.70légijármű gumiabroncs
9.80más jármű gumiabroncs
10.99vegyes gumiabroncs hulladék

2.4.7. Irodai papír és hulladéka

AB
1.KódMegnevezés
2.10információ hordozására alkalmas író, nyomtató vagy fénymásoló papír
3.20iratok, dokumentumok, folyóiratok vagy hasonló termékek tartására, rendezésére szolgáló, papírból készült iratrendező, dosszié, iratborító, levélrendező és irattartó mappa
4.99vegyes irodai papír hulladéka

2.4.8. Reklámhordozó papír és hulladéka

AB
1.KódMegnevezés
2.00reklámhordozó papír
3.99reklámhordozó papír hulladéka

2.4.9. Sütőolaj, -zsír és hulladéka

AB
1.KódMegnevezés
2.10sütőolaj
3.20sütőzsír
4.99vegyes sütőolaj és -zsír hulladék

2.4.10. Textiltermék és hulladékai

AB
1.KódMegnevezés
2.10új textiltermék
3.20használt textiltermék
4.99vegyes textiltermék hulladéka

2.4.11. Bútor fából és hulladéka

AB
1.KódMegnevezés
2.10bútor fából, új
3.20bútor fából, használt
4.99fából készült bútor hulladéka

A 2.4. pont alapján az egyes hulladékáramokhoz kapcsolódó vegyes hulladék kód abban az esetben alkalmazandó, ha az adott hulladék jellemzőire tekintettel nem lehetséges a pontosabb besorolás.

2.5. A KF kód 7. karaktere: Termék esetén kötelezettséget, hulladék esetén hulladékkezelést jelölő kód

2.5.1. Kötelezettségteljesítési kód

AB
1.KódMegnevezés
2.1kollektív teljesítés
3.2egyéni teljesítés
4.3a kiterjesztett gyártói felelősségi díj nem került megfizetésre ( 22. § szerint)
5.4a gépjármű körforgásos termék tartozékának vagy alkotórészének kiterjesztett gyártói felelősségi díja szerződéssel átvállalásra kerül

2.5.2. Újrahasználat és hulladékkezelési kód

AB
1.KódMegnevezés
2.Aelőkezelt
3.Bújrahasznált
4.Cújrahasználatra előkészített
5.Dújrafeldolgozott
6.Eenergetikailag hasznosított
7.Fegyéb módon hasznosított
8.Gártalmatlanított

2.6. A KF kód 8. karaktere: Származást jelölő kód

AB
1.KódMegnevezés
2.Termék esetén
3.1Belföldi előállítású termék, önállóan forgalomba hozott
4.2Belföldi előállítású termék, más termék alkotórészeként, tartozékaként forgalomba hozott
5.3Belföldi előállítású csomagolás
6.5Külföldről behozott termék, önállóan forgalomba hozott
7.6Külföldről behozott termék, más termék alkotórészeként, tartozékaként forgalomba hozott
8.7Külföldről behozott csomagolás
9.8Saját célú felhasználás
10.Újrahasználat és hulladék esetén
11.Mbelföldön újrahasznált/kezelt
12.Umás EU-tagállamban újrahasznált/kezelt
13.XEU-n kívül újrahasznált/kezelt

forrás: MTI, MagyarKözlöny, njt, portfolio

Előző cikk

20 éves a Muzsikál az erdő

Következő cikk

10 év +22 millió hektár erdőStihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések