FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

COFO27

Nettó fakitermelés 2000-2022. – fafajok és választékok

A hosszú idősor sok adatát sokféleképpen rendezhetjük grafikonokba, most nézzük a nettó fakitermelést fafajokra bontva, majd az egyes fafajokat választékonként.

Az alábbi grafikonokban nem szerepel a tuskó, tehát a vágáslap feletti nettó fakitermelésről van szó minden esetben. Ez a cikk kicsit hosszú lett: 35 grafikon.

Eddig 2011-ben volt a csúcspont, 2020-2021. együtt több mint 1 millió m3-es bővülése után a majdnem 7 millió m3-rel. Ezt lassú csökkenés (2016-ig), majd némi emelkedés (2018-ig), zuhanás 2020-ban és 2021-re újra gyors növekedés követte, sőt 2022-re 7,344 M m3-t, új rekordot ért el a nettó fakitermelés. Ebben nagy szerepe volt a tűzifának.

A halmozott grafikonban is látható az egyes fafajok eltérő viselkedése, de ez a fafajokat külön-külön mutató grafikonban jobban látható. Fakitermelésünk legnagyobb tételei az akác, a nyár+fűz, és a fenyő. A tölgy is e csoportba tartozott az időszak elején, de kitermelése csökkent, majd stagnál. Mostanra a tölgy, cser és a bükk a következő nagyobb tételek, melyekhez 2019-től felcsatlakozott az egyéb keménylombosok”csapata”. Az akácnál és a nyárnál időnként drasztikus növekedés, vagy zuhanás figyelhető meg. E két fafajnál viszonylag magas a magántulajdoni hányad, s érdekes lenne még így nagyobb időre visszanyúlva is megtudni, mi lehetett a nagy ugrások oka. A gyertyán és az egyéb lágylombosok adják a legkisebb tételeket e fafajok szerinti bontásban.

Az iparifa halmozott grafikon szerint a jelen évezred első évtizedében az alacsonyabb összes nettó fakitermelésben magasabb iparifa kitermelés volt elérhető, de ez gyorsan változott az iparifa termelés több mint 1 millió m3-es évtized alatti csökkenésével. Ugyanezen időszakban a 2000-től megjelent biomassza erőművek elérték idővel az évi 1 millió m3-nyi fafogyasztást. Az összes kitermelés mintegy hatoda piacot, vevőkört váltott! 2010-2011-től visszarendeződött az iparifa kitermelés, amit újabb csökkenések, növekedések követtek, de drasztikus bővülés nem következett be. Ugyanakkor a keménylombosok együttes csoportja az egész időszak alatt lényegében folyamatosan csökkent a 1,5 millió m3 fölöttiről a 2018-ban még 1 millió m3 körüli, majd 2022-re a kevesebb mint felére: a 750 e m3-es szintre. Iparifa kitermelésünk 2/3-át a a két nagy tétel a nyár+fűz és a fenyő teszi ki, a picurka egyéb lággyal együtt. A 2011-re meglódult iparifa kitermelést 2022-re újabb visszaesés követte.

Az iparifán belül az egyes fafajokat ha nem halmozva, hanem egyenként mutatom, még jobban feltűnik a nyár+fűz és a fenyő többi fafajtól jelentősen nagyobb mennyisége.

A nettó tűzifa kitermelés 2000-2011. között mintegy 1,5 millió m3-rel nőtt. Ezt határozott csökkenés, majd stagnálás követte a 2020. évi zuhanás előtt. Utána jött 2021-2022-ben a két év alatti közel 1,5 Mm3-es sebes emelkedés. Ezzel e 22 év csúcspontját sikerült elérni, ami a kezdetet mintegy 2 Mm3-rel haladja meg. A teljes mennyiség döntő többségét a keménylombos fafajok teszik ki.

A fő mennyiséget az akác, a cser és a tölgy adják. Ugyanakkor a tölgy szintjét elérve, sőt 2022-re meghaladva az egyéb keménylombosok csoportja folyamatosan nőtt a vizsgált időszakban. Feltünő 2022-ben a fenyő tűzifa szárnyalása: az előző évtized közepinek mintegy 3,5-szeresére ugrott a mennyisége. Ugyanakkor e 300 e m3-t meghaladó ugrásnak csak mintegy felével csökkent a fenyő iparifa termelés 2022-ben.

A tölgy összesen termelése az időszak alatt többnyire csökkent, illetve 2017-től indult csak némi növekedésnek, de abban is elsősorban a tűzifának volt szerepe.

A választékokat egyenként nézve a fűrészrönk folyamatosan csökkent. Ha e tendencia a folytatódásával kell számolni, az nem sok jót jelent a keménylombost feldolgozó fűrészüzemeknek. A tűzifa 2020-ra nagyot ugorva ismét elérte (kicsit meghaladta) a 2011. évi csúcspontot, majd ezt zuhanás és 2022-re újabb emelkedés követte.

A tűzifa félék nélkül csak az iparifa választékokat nézve még feltűnőbb a tölgy rönk kitermelés e 22 év alatt közel felére visszaesése. 2020-ban a az egyéb fűrészipari alapanyag és az egyéb iparifa mintha helyet cseréltek volna, de utóbbi 2021-2022-re korábbi önmagának csak árnyéka lett.

A cser nettó fakitermelés is tendenciájában csökkenő volt a 2020. évi mélypontig, ahonnét 2022-re visszaugrott a 2010-es évek elejei szint közelébe. A tűzifa a meghatározóan nagy tétel, az iparifa választékok együtt az 50 e m3 körüli szintre estek vissza az időszak végére.

A halmozott grafikonban még nem volt jól látható, de érdekes jelenség, hogy az időszak közepétől tendenciájában a cser tűzifa is csökkenést mutatott. Ugyanakkor 2022-re elérte ismét az időszak két korábbi csúcspontjának szintjét.

Jól látható a 2009. végi kalamitás következménye 2010-ben, amikor papírfaként és tűzifaként lehetett eladni a sok károsodott fát. Ettől eltekintve 2018-ig nagyjából tartotta a szintet a bükk nettó fakitermelés. Ezen belül már itt is látható, hogy a fűrészrönk mennyisége folyamatosan csökkent, illetve az időszak végén tudta tartani az immár alacsonyabb szintet.

A választékokat külön-külön mutatva még feltűnőbb a papírfa és tűzifa kiugrása 2010-2011-ben. Jól látható a fűrészrönk csökkenése, majd szinttartása. Tendencia: a 22 év alatt nőtt a tűzifa és csökkent a rönk kitermelés.

Az energia célú választékokat lehagyva, még feltűnőbb a rönknél bekövetkezett változás. Különös az egyéb iparifa 2013-2019. közötti korábbi önmagához képest magas szintje, majd a 2020-2022-re visszatérése.

A gyertyán kitermelés folyamatosan csökken, fő választéka a tűzifa. 2022-re némi visszatérés tapasztalható a tűzifa piac élénkülése által.

A vastag tűzifán kívüli választékok az időszak végére nem túl jelentőssé apadtak.

A nettó fakitermelésünkben legnagyobb tétel az akác, mely időnként hektikus csökkenést, illetve növekedést mutat. A fő tétel a vastag és vékony tűzifa, melyekhez betársult az energia célú apríték is.

Az akác nem túl sok fűrészrönköt tartalmaz, de az egyéb fűrészipari alapanyagot és az egyéb iparifát is hozzávéve mégis sok faüzemnek ad munkát. Meglepő, hogy az akác vastag tűzifánál 2022-re lényegében nincs növekedés, igaz 2021. volt a nagy visszatérés éve. Ugyanakkor figyelemre méltó, hogy a többi fafaj esetén jelentéktelen vékony tűzifa mennyisége szinte az időszak egészében meghaladja mindegyik iparifa választékét, sőt 2022-re mintegy duplázódik.

Az energia célúak nélkül csak az iparifát mutatva jól látható, hogy minden más fafajtól eltérően a legnagyobb tétel az egyéb iparifa, mely kisebb-nagyobb mozgásokkal nagyjából tartja a szintet e két évtizedben. A rönk volumene ugyanakkor inkább csökkenő tendenciát mutat. Az egyéb fűrészipari alapanyagnál önmagához mérhetően óriási kilengések láthatóak, az utóbbi évtizedben nagyjából a rönkével azonos a mennyisége.

Az egyéb keménylombos fafajok összmennyisége folyamatos növekedést, 2022-re pedig nagy ugrást mutat alapvetően a tűzifa által. Az időszak vége felé megemelkedett fűrészrönk termelés 2022-re ismét visszaesett.

Az egyéb keménylombos növekedésének “motorja” a tűzifa. (vastag, vékony, apríték). 2022-re e csoport majdnem duplázódott.

A nyár (n. és h.) a fűzzel az időszak második felében 200-300 e m3-rel magasabb szintet hozott, s 2021-re jelentős ugrást mutatott, ami 2022-re még tovább nőtt. Az össz mennyiségnek több mint felét teszi ki a lemezrönk, fűrészrönk és egyéb fűrészipari alapanyag együttese. A papírfa-rostfát is hozzávéve, mennyiségben a hazai faipar igen jelentős fafajcsoportja ez.

Itt is látható, hogy a lemezrönk, fűrészrönk és egyéb fűrészipari alapanyag a nagy tételek. E fafajcsoportnak igen jó az iparifa kihozatala.

A nyár-fűz együttesét a statisztikában 2017-ben bontották szét először nemesnyárra, hazainyárra és fűzre. Közülük láthatóan a nemesnyár mintegy háromszor annyi, mint a hazainyár, a fűz pedig csekély tétel. 2022-re a nemesnyár még tovább nőtt, míg a hazainyár csökkent.

A lemezrönk és a fűrészrönk esetenként ellentétes mozgása talán e választékok közötti bizonyos mértékű átfedést, átjárást mutat. Az energia célúak e fafajnál alig vannak jelen.

Hazainyárnál is van lemezrönk és fűrészrönk közti hirtelen ellentétes mozgás. A fafaj adottsága miatt a rönk (egy.fűrip.aa-al) hányad lényegesen alacsonyabb, mint a nemesnyár esetén, valamint jelentősebb a tűzifa hányad. A választékok között a papírfa-rotsfa aránya nagyobb, mint a nemesnyárnál.

A fűzre annak csekély mennyiségére tekintettel kihagytam a grafikonok elkészítését.

Az összes egyéb lágylombos a hazainyárhoz hasonló mennyiséget ad, az időszak elejéhez képest határozottan növekvő tűzifa hányaddal. A 2003. évi kiugrás e választékból valamilyen adathiba lehet.

Az egyéb lágylombos választékok között a legnagyobb tétel a tűzifa.

A nettó fenyő kitermelés jelentős növekedést mutatott 2014-ig, majd e csúcs után tartotta a szintet, végül 2022. a vizsgált időszak legmagasabb termelési adatát mutatja, amiben meglepetésre a vastag tűzifának van nagy szerepe. Figyelemre méltó, hogy a fűrészrönk volumene enyhén, de folyamatosan nőtt. A hazai szokásoknak és a fafaj adottságának megfelelően alacsony a tűzifa hányad, ami alól 2022. mutat kivételt. A rostfa és a papírfa között mintha piacváltás lenne.

Az időszak legnagyobb részében a papírfa volt a legnagyobb tétel, de végül az időszak közepétől nekilendült rostfa ezt lehagyta. Sőt 2022-ben a vastag tűzifa az egy éven belüli több mint 300 e m3-es (6-szorosra!) növekedésével lett a legnagyobb tételt adó választék a fenyő nettó fakitermelésben. Különös.

Adatforrás: AM erdészeti statisztika
Feldolgozta: Mőcsényi Miklós

Előző cikk

Visszaesés a lakásépítésben

Következő cikk

Gyászhír - Kovács Jenő [65]Stihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések