FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

Erdészeti vállalkozói díjak és szaporítóanyag árak 2019-2022.

Ezen, NFK által évente elkészített statisztika teljes címe: “Erdészeti szaporítóanyagok és munkák vállalkozói kivitelezési díjai (OSAP 1259/3)”.

4 xlsx táblázat tartalmazza az adatokat, melyek a 4. Erdészeti munkák díjai fejezetben, az AM Stat.Info. oldalán az erdőgazdálkodás lapon érhetőek el, az alábbiak szerint. (Figyelem: 2024. októberére felkerülnek majd a 2023. évi adatok, s ezzel megváltozik az xlsx fájlok neve, tehát egy múlva az alábbi 4 kapcsoló e cikkből lehet hogy majd nem működik, hanem a fenti 4. fejezetben kell keresni az újakat.)

  1. Országos
  2. Állami
  3. Állami erdőgazdaságok
  4. Magán

A hozzájuk tartozó elemzés pedig a statisztikai közlemények között található.

1. Az adatgyűjtés jellemzői

Az adatgyűjtés célja jól definiált erdészeti tevékenységek, illetve szaporítóanyagok átlagos árának becslése. A felmérés kombinált típusú, ami azt jelenti, hogy az állami szektorra nézve teljes körű, a magánszektor (beleértve a közösségi szektort is) esetében pedig mintavételezésen alapuló. A mintavételezéssel kapcsolatos módszertani tudnivalók a 1257-es számú adatgyűjtés (Nettó fakitermelés) statisztikai közleményében, illetve a metaadatoknál vannak részletezve.

Az adatlapokon nettó árstatisztikákat gyűjtünk egyes erdészeti tevékenységekről, illetve szaporítóanyagokról. Fontos sajátság, hogy a beküldött adatok nem feltétlenül tényadatok, hanem árjegyzéken, illetve kalkuláción is alapulhatnak.

2. Erdészeti tevékenységek díjai

A fakitermelés munkadíjai 4.000 és 8.000 Ft/m3 közöttiek voltak, az átlagos munkadíj mintegy 6.000 Ft/m3 volt (1. ábra). A magánszektorban a munkadíj kismértékben drágábbnak mutatkozott (5.962 Ft/m3 az állami erdőgazdálkodókra számolt 5.278 Ft/m3-rel szemben). Mind a rakodóra közelítés, mind a lejtviszonyok munkadíjra gyakorolt hatása kismértékben érzékelhető. Míg rakodóra közelítés mellett az átlagos munkadíj 5.242 Ft/m3, addig anélkül 4.775 Ft/m3 volt. A 10 fok feletti lejtviszonyokra számolt átlagos munkadíj 5.918 Ft/m3, a 10 fok alattira becsült 5.794 Ft/m3 volt. A növedékfokozó gyérítés díja (6.206 Ft/m3) a tarvágásét (5.532 Ft/m3) jóval meghaladta.

A pótlás munkadíjak, illetve csemete árak szektorok közötti eltérései változatosak (2. ábra). A pótlás díja a magán-, a csemeték ára főként az állami szektorban magasabb.

Egyéb erdészeti tevékenységekhez kapcsolódó átlagos munkadíjak akár jelentősebben is különbözhetnek szektoronként (3. ábra).

3. A szaporítóanyag árak és az erdészeti munkadíjak változása

A szaporítóanyag árak, illetve a munkadíjak a jelentősen nőttek a tavalyi évhez képest (4. ábra, 5. ábra, 6. ábra). A fakitermelés díja átlagosan 36 %-kal, a csemeték ára átlagosan 33 %-kal, az egyéb szaporítóanyagok (mag, dugvány) ára átlagosan 28 %-kal, egyéb erdészeti tevékenységek munkadíja pedig átlagosan 23 %-kal lett magasabb.


1. ábra Fakitermelés díjak az állami és a magánszektorban. A rakodóra közelítés esetében a felkészítés vágástéren, út melletti. Meg nem jelenített adat esetében az adatszolgáltatók száma nem érte el a hármat.

2. ábra Pótlás díjak (anyag nélkül), illetve csemete árak az állami és a magánszektorban. A csemeték ára csemetekerti átvétellel értendő: Kocsánytalan tölgy 20 cm, Akác 40 cm, Szürkenyár 40 cm, Erdei fenyő 20 cm.

3. ábra Különféle erdészeti tevékenységek munkadíjai. Az egyszálra metszés, illetve a sarjleverés akácra vonatkozik. A szárzúzás tuskózott terepen 2,8 m-es sortávig értendő. A tárcsázás tághálózatú ültetvényekre becsült. A vegyszerezés díja 2,5 m-es sortávra kalkulált. Az alacsony (3 m alatti) ill magas (3 m feletti) nyesés nemes nyárra vonatkozik.

4. ábra Országos szintre becsült fakitermelés díjak változása az elmúlt négy évben.

5. ábra Országos szintre becsült pótlás munkadíjak, illetve csemeteárak változása az elmúlt négy évben. Az adatok értelmezését ld. a 2. ábránál.

6. ábra Egyes erdészeti tevékenységek országos szintre becsült átlagos munkadíjának változása az elmúlt négy évben. Az adatok értelmezését ld. a 3. ábránál.

Forrás: AM, NAK, a fentiek szerint
FATÁJ-ba szerkesztette: MM

Előző cikk

Pilisi Parkerdő idén 2,5 millió facsemetét ültetett

Következő cikk

Benne erdő is: Agrárgazdasági statisztikai zsebkönyv, 2022



Stihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések