FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

Túltartott erdők várható fakészlete Magyarországon

A Soproni Egyetem Erdészeti Tudományi Intézetének és a Nemzeti Földügyi Központ Erdészeti Főosztálya munkatársai legújabb tanulmányukban a túltartott állományokban felhalmozott fakészlet mennyiségét vizsgálták Magyarországon. Eredményeik szerint a hazai állományok 11,5%-a túltartott; ezek fakészlete az elmúlt 40 évben több mint 250%-kal nőtt. A 2020-2100-as időszakra előrejelezték a maximális fahasználati potenciál értékét, a prognózis szerint még új erdősítések nélkül is több faanyag áll majd évente rendelkezésre, mint az elmúlt öt év átlagos fakitermelési szintje.

A fafajok magyarországi területfoglalásának változása 1980 és 2021 között.

Összefoglaló (A tanulmány publikálása angol nyelven történt.)

A fás biomassza a fejlődő körkörös biogazdaság kulcsfontosságú nyersanyaga. Az iránta való kereslet várhatóan növekedni fog. Ez növekvő fakitermeléshez, a választékszerkezet átalakulásához, új technológiák bevezetéséhez, valamint új beszerzési utak és innovatív ellátási láncok kereséséhez vezethet.

A faanyagot éghajlatbarát nyersanyagnak tekintik, amely a hosszú távú szén-dioxid-tárolás révén, valamint a fosszilis termékek és fosszilis tüzelőanyagok helyettesítésén keresztül hozzájárulhat az éghajlatváltozás mérsékléséhez. Ezért nagy jelentőséggel bír annak felmérése, hogy mekkora mennyiségű fát lehet kitermelni anélkül, hogy a fenntarthatósági szempontok sérülnének.

A túltartott állományok élőfakészletének mennyisége tulajdoni forma szerint 2021-es adatok alapján

A túltartott állományokban felhalmozott fakészlet mennyiségét vizsgálták. Túltartott állománynak azokat az állományokat tekintették, amelyek tényleges kora meghaladja az erdőtervezésben előírt vágásérettségi kort.

A vizsgálat eredményei szerint Magyarországon az állományok 11,5%-a túltartott, és a túltartott erdők fakészlete az elmúlt 40 évben több mint 250%-kal nőtt. A túltartott erdők jelentősége óriási, hiszen olyan kihasználatlan fakészlet tartalékot jelentenek, amely a növekvő fakereslet kielégítésére rendelkezésre állhatna.

A maximális fahasználati potenciál (a tervezői vágásérettségi korok alapján maximálisan kitermelhető mennyiség) előrejelzett értéke a 2020 és 2100 közötti időszakban fafajcsoportonként.

A tanulmányban az Országos Erdőállomány Adattár adatai és az erdészeti hatóság által az erdőtervekben előírt vágáskorok alapján egyszerű fatermési tábla alapú előrejelzést is végeztek a 2020-2100-as időszakban kitermelhető maximális faanyagmennyiségre vonatkozóan.

Eredményeik szerint a 2020-2100-as időszakban még új erdősítések nélkül is több faanyag válik majd évente kitermelhetővé, mint az elmúlt öt év átlagos fakitermelési szintje. A 2020-2050-es időszakban az előrejelzések szerint a kitermelhető faanyag mennyisége átlagosan 56%-kal növelhető a jelenlegi fakitermelési szinthez képest.

8. ábra -a kitermelésre rendelkezésre álló faanyag prognosztizált választék-összetétele a 2017-2021-es átlagos fakitermelési szinthez képest.
A 8. ábra a 2020-2100-as időszakra prognosztizált választék-összetételt mutatja. Ezen az ábrán a piros szaggatott vonalak a 2017-2021-es időszak átlagos nettó összes fakitermelését, illetve a nettó iparifa kitermelést jelölik. Az ábra mutatja, hogy a kitermelésre rendelkezésre álló faanyag mennyisége az előrejelzések szerint meg fogja haladni a fakitermelés korábbi 5 éves átlagát (2017-2021). Ugyanakkor az iparifa és különösen a fűrészáru esetében a tendencia nem ilyen. Az ipari faanyag részaránya csökkenő tendenciát mutat az előrejelzés időszakában. Az első időszakban, 2020-2050 között a kitermelhető ipari faanyag az előrejelzések szerint meghaladja az iparifa kitermelés korábbi szintjét. Az előrejelzés második időszakában azonban a rendelkezésre álló iparifa mennyisége csökkenő tendenciát mutat, és egyetlen évben (2079-ben) a 2017-2021-es átlag alá is esik.

A vizsgálat szerint éves szinten átlagosan 4,059 millió m3 maximális többlet fahasználati lehetőség nyílik meg az előrejelzési időszakban, még az előrejelzés kezdő évében már túltartott állományok kitermelése nélkül is. Az előrejelzési időszak első részében a kitermelhető ipari faanyag prognosztizált mennyisége meghaladja az iparifa kitermelés átlagos historikus szintjét. Az előrejelzési időszak második felében azonban az ipari választékok arányának csökkenése prognosztizálható, sőt az iparifa kitermelés egy évben a 2017-2021-es átlag alá esik. Az ipari választékok arányának prognosztizált csökkenése a 2050 utáni időszakban rámutat a faipari innováció fontosságára. A szárazságtűrő, napjainkban ipari célokra kevésbé használt fafajok bevonása a minőségi, hosszú élettartamú fatermékek előállításába elkerülhetetlennek tűnik.

szerzők: Borovics Attila, Mertl Tamás, Király Éva, Kottek Péter

forrás: SOE ERTI / NFK / MDPI-FORESTS

Előző cikk

ENSZ erdészeti podcast #3

Következő cikk

Soproni Egyetem tanévnyitójaStihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések