FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

Amit a számok mutatnak – EVGK16

Amit a számok mutatnak – Az állami erdőgazdaságok a 2010-es években címmel jelent meg a Soproni Egyetem Erdővagyon-gazdálkodási közlemények sorozatának 16. kötete.
Szerzők: Prof. Em. Dr. Lett Béla, Vargovics Máté és Vajai Dániel

A kiadvány az Erdővagyon-gazdálkodás tantárgy megalapozója és kidolgozója, Prof. Dr. Mészáros Károly tiszteletére készült a Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány gondozásában és finanszírozásával.

A kiadvány bevezetőjét idézzük:

Az elmúlt években a hatóság, az igazgatás, illetve a szakmai szervezetek (NAK, MEGOSZ) fokozott jogalkotási, fogalom magyarázási, szervezési tevékenységgel fordultak a magán tulajdonú erdőgazdálkodás, az egyes szereplői és tevékenységei felé. Ezzel kapcsolatban az Erdővagyon-gazdálkodási közlemények (EVGK) 12. számában (2018-ban) „Huszonöt év a magánerdő-gazdálkodásban – A helyzet, a korlátok és a lehetőségek” címmel szakanyagot szerkesztettünk, amely az „Amit a számok mutatnak …” fejezeteket is tartalmazza.

A rendelkezésünkre álló információk alapján, a magán erdészeti számviteli beszámolók felhasználásával mutattuk be a gazdálkodó(csoportok) vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzete mellett a foglalkoztatási – kereseti viszonyokat is (az őstermelőkről, a családi komplex gazdaságokról továbbra sem rendelkezünk kellő adatokkal).

Egyrészt több év után a 2019–2020. évi rendkívüli helyzet, körülmény adott okot, hogy az erdőgazdálkodási társaságokkal ismét foglalkozzunk az „Amit a számvitel/számok mutatnak …” sorozat újabb EVGK kiadványában. Nem lehet és nem célunk az egyes társaságok vizsgálata, elemzésükre mások illetékesek, de a regionális általánosítás és a fafeldolgozáshoz való viszony már megfelelő témák (a magánerdő-gazdálkodással való összevetésre is mód nyílhat).

Másrészt az 1991-től az állami erdőgazdálkodást is érintő társadalmi-gazdasági rendszerváltás harmincadik éve (az 1970-es változások félévszázados megemlékezése elég visszafogott és egyenetlen volt, az EGRT-k 1993-as megalakulásának 25 éves évfordulója hang nélkül zajlott) alkalmat teremthet az állami erdészeti szakközönségnek a „Múlt – Jelen – Jövő” témáinak megvitatására, a Nemzeti Erdőstratégia (NES) 2050 program kimunkálására.

Az elsősorban 2014–2020 (az EGRT-k tulajdonosi joggyakorló váltásától eltelt) időszaknál a tartalomban felsorolt fejezetek önállóan tanulmányozhatók (1998–2020 idősor is szerepel), de az összképet együttesen alakítják.

A szakanyag megjelenésekor már túljutottunk a 2020–2021-es tenyészeti éven, és elkészültek a 2021. III. negyedéves gazdasági beszámolók is.

Erdővel és fával a holnapért!

A kiadvány digitális verziója (186 oldal, pdf) itt érhető el.

forrás: Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar

Előző cikk

CEPF: Gondoskodjunk az európai erdőkről!

Következő cikk

KKV Technológia Plusz HitelprogramStihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések