FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

Folyamatosan gyarapodó erdők

Az állami erdészeti cégcsoport Magyarország zöldvagyonának kezelője. A több, mint 2 millió hektár magyar erdő stratégiai részét, mintegy felét kezelik az erdészeti társaságok. Az erdő az ország zöldvagyonaként állami és nemzeti érték, amelynek felelős, fenntartható módszerekkel folytatott kezelése a magyar társadalom és minden egyes magyar ember érdekében végzett, azaz közérdekű feladat.

A Vérteserdő Zrt. mintegy 46.200 hektáron folytat a tartamosság és fenntarthatóság alapelvein nyugvó erdőgazdálkodást. Ennek részét képezi a fahasználati tevékenység, így a nevelővágások és véghasználatok is. A véghasználatokat minden esetben az erdőfelújítás munkaművelete követi. Ellenőrizetlen, felhagyott vágásterület nincs a vagyonkezelt területen. Az erdőfelújítási módszereiben a társaság a természetes módokat helyezi előtérbe. A Vértesre és Gerecsére jellemző termőhelyi szélsőségek, a rapszódikus makktermés és a klímaváltozás egyre inkább fokozódó hatásai miatt mesterségesen történő első kiviteleket, pótlásokat is szükséges alkalmazni. 2019-2023 közt a Vérteserdő több, mint 1500 hektáron végzett erdőfelújítási munkákat. Ennek során mintegy 6,3 millió csemete került elültetésre és 1300 mázsa makk vetésre.

Folyamatos az erdészeti társaság részvétele az Agrárminisztérium által összehangolt Országfásításban is. A több pilléren nyugvó program fő célja, hogy 2030-ra az ország területének 27 százalékát tegyék ki az erdővel és fával borított térségek. Minőségi, változatos, hosszú távon is fenntartható faállományokat létrehozva, a termőhelynek megfelelő fafajokból. Az elmúlt 5 évben a Vérteserdő Zrt. 163 hektárral növelte a térség erdőterületeit a telepítések révén. Ehhez 1 millió csemete és 190 mázsa makk került felhasználásra.

A telepített csemeték, s az elvetett makk legnagyobb része őshonos, hazai keménylombos (tölgy, juhar, bükk, cser) és lágylombos (szürke nyár, éger) fafaj. Hivatásunk, hogy az erdész eleinktől átvett erdőségeket a lehetőségeinkhez mérten a jelen, vagy jobb természetességi állapotban hagyjuk az utánunk következő generációkra. Ezt a nemzedékeken átívelő gondoskodást szimbolizálják az újszülöttek tiszteletére telepített erdőrészletek is. A társadalmi felelősségvállalás és szemléletformálás jegyében a telepítéseknél számos esetben bevonásra kerültek a környező települések iskolái, közéleti személyiségek, sportolók és civil szervezetek.

forrás: Vérteserdő Zrt.

Előző cikk

Ipoly Erdő Zrt. erdőtelepítései

Következő cikk

VADEX Vadvilág júniusi akcióStihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések