FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

Szervezeti megújulás és új kari vezetők a Soproni Egyetemen

Jelentős szervezeti modellváltást hajtott végre az alapítványi működést követően a fenntarthatóságot zászlójára tűző Soproni Egyetem. A fenntarthatóság gondolata nemcsak a képzések és kutatási területek újragondolásában, hanem a fenntartható módon működtethető intézmény kialakítása területén is érvényesül. 2021 júliusában új, egyszerűbb szervezeti struktúra lép életbe, amely új kari vezetők irányításával hivatott az intézmény egyedülálló, a 21. század kihívásaira választ adó oktatási és kutatási kínálatát erősíteni.

„Természetesen veled!” – szól a megújult Soproni Egyetem jelmondata, jól érzékeltetve azt a fenntarthatósági fordulatot, amely a természeti értékek kezelését oktató hagyományos szakokra alapozva a regionális szerep mellett országos szinten és nemzetközileg is egyedülálló intézménnyé kívánja emelni a több évszázados tudásanyaggal gazdálkodó egyetemet.

A stratégiai megújulás fontos lépéseként a Soproni Egyetemen átalakult a szervezeti struktúra. Ennek keretében a négy karon folyó képzések kevesebb, de egymással aktívan együtt dolgozó intézetbe szerveződnek. Az intézetek működési területei lefedik a fenntarthatóság társadalmi, gazdasági és természeti területeit. A pedagógiai és a közgazdasági karokon 3-3, az erdőkkel és a faiparral kapcsolatos képzéseket nyújtó karokon 4-4, összesen 14 intézetet hoztak létre. Az egyszerűbb kari szervezetek mellett magasabb szintre emelkedett az idegen nyelvek oktatása, valamint a vállalati kapcsolatok és az innovációs terület fejlesztése, amiben a rektorhelyettesek alá tartozó megújult szervezeti egységek – az Egyetemi Idegennyelvi Központ és a Vállalati Kapcsolatok és Innovációs Központ – adnak hatékony támogatást az egyes szakterületek számára. Kiemelt szerepe van az Informatikai Igazgatóságnak, amelynek az oktatási és kutatási tevékenység 21. századi igényekhez igazodó kiszolgálása, és az informatikai területen tervezett jelentős fejlesztések lebonyolítása a feladata. A különböző tudományterületeket szintetizáló struktúrára jó példa az Ökológiai Gazdaságtan Intézet megalakulása, amely egyedülálló módon hivatott foglalkozni a fenntartható gazdálkodás közgazdaságtani vonatkozásaival. Az új struktúra integrálja az egyetemhez csatlakozott Erdészeti Tudományos Intézet és a TAEG Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. képzési kapacitásait is.

A szervezeti átalakulás 2021. július 1-ével lép életbe, amikor az új kari, illetve intézményi vezetők is megkezdik, illetve folytatják munkájukat. Az új dékáni kinevezéseket a tanévzáró tanácsülések keretében adták át, így az új tanévet már az új, illetve újra kinevezett vezetők irányításával kezdi el az intézmény: a Benedek Elek Pedagógiai Karon Dr. Varga László, a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Karon Dr. Széles Zsuzsanna, az új nevet kapó Faipari Mérnöki és Kreatívipari Karon Dr. Magoss Endre irányításával. Az Erdőmérnöki Kar vezetésére Dr. Heil Bálint kapott megbízást.

Az egyetem szervezeti ábrája ide kattintva megtekinthető.


Dr. Magoss Endre László

Dr. Magoss Endre László egyetemi tanár okleveles faipari mérnök diplomáját a Soproni Egyetem jogelődjén, az Erdészeti és Faipari Egyetemen szerezte, míg munkavédelmi szakmérnöki diplomáját a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. Kutatási területe a természetes faanyag felületi érdességének meghatározása, jellemzése. 1993 óta dolgozik a Soproni Egyetemen, illetve jogelődjein, 2018-tól a Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar dékánja.

Dr. Heil Bálint  

Okleveles erdőmérnöki diplomáját 1995-ben a soproni Erdészeti és Faipari Egyetemen, mikrobiológus diplomáját 2004-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerezte. Négy évig volt ösztöndíjas a Georg-August Universität Göttingen Erdőmérnöki Karán, ahol 2000-ben PhD doktori fokozatot szerzett. Azóta a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karán dolgozik, ahol 2009-ben habilitált doktor fokozatot szerzett, jelenleg egyetemi docens. Több szemeszteren át oktatott a göttingeni, freiburgi és vancouveri egyetemen, meghívott előadóként. Főbb kutatási területei az ökológiai talajtan, rekultivációk talajtani vonatkozásai és fás szárú ültetvények ökológiai, termőhelyi vizsgálata. Jogosult erdészeti szakszemélyzeti és talajvédelmi szakértői jogosultságokkal rendelkezik, gyakorlati szakmai feladatokat lát el a mező- és erdőgazdálkodás, talajvédelem területén.

Dr. Varga László

Általános iskolai tanító, pedagógia szakos bölcsész, neveléstudományi kutató, a neveléstudomány habilitált doktora, a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógia Kar egyetemi docense, a neveléstudomány mesterszak szakfelelőse, a Kar dékáni tisztségét öt éve tölti be. Alapítója és vezetője a nemzetközi kisgyermekkori neuropedagógia kutatócsoportnak és laboratóriumnak. Fő kutatási területei: gyermekkortörténet, a gyermekkor hatása az egyéni életútra, gyermeklét, gyermeki világkép és gyermekkultúra, gyermekkori fejlődés és fejlesztés, kooperatív tanulás, kisgyermekkori neuropedagógia, kompetencia alapú oktatás.

Dr. Széles Zsuzsanna  

Dr. Széles Zsuzsanna a Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Karának habilitált egyetemi docense. Gazdasági agrármérnök diplomáját a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának pénzügyi és számviteli szakirányán szerezte 1999-ben, majd a Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karán végzett mérnök-közgazdászként. Oktatási és kutatási területe a vállalkozásfinanszírozás, vállalati pénzügyek, vállalati adózás, értékelemzés és a bankszámvitel. Az elmúlt 20 évben az oktatás mellett a szakmai életben is aktív szerepet vállalt a pénzügy és a számvitel területén.

forrás: Soproni Egyetem


Kiegészítés (2021. 07. 01.)

2021. július 1-jétől az Erdőmérnöki Kar új szervezeti felállásban és új vezetőséggel folytatja a munkáját.

Megbízott dékán: Dr. Heil Bálint egyetemi docens
Megbízott oktatási dékánhelyettes: Dr. Kovács Gábor egyetemi docens
Megbízott külügyi és kutatási dékánhelyettes: Dr. Czimber Kornél egyetemi docens

Erdő- és Természeti Erőforrás-gazdálkodási Intézet
Vezető: Dr. Lakatos Ferenc egyetemi tanár

Geomatikai és Kultúrmérnöki Intézet
Megbízott vezető: Dr. Király Géza egyetemi docens

Környezet- és Természetvédelmi Intézet
Vezető: Dr. Rétfalvi Tamás egyetemi docens

Vadgazdálkodási és Vadbiológiai Intézet
Vezető: Dr. Jánoska Ferenc egyetemi docens

forrás: Soproni Egyetem

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Előző cikk

A német építőanyag-ipar hosszú távú áremelkedésre számít

Következő cikk

Sikeresen zárult a Sopron-Kolozsvár 2021. Terméktervezői WorkshopStihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések