FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

Mikebudai fűrészüzem bérbeadó

A NEFAG Zrt. egyfordulós, nyilvános ajánlattételi eljárást hirdetett, a Mikebudai Fűrészüzem egy részének bérbeadására vonatkozóan. Ajánlattételi határidő: 2022. július 15. 14 óra

A NEFAG Zrt. (5000 Szolnok, Kaán Károly utca 71.) AJÁNLATI FELHÍVÁST tesz közzé az alábbi tartalommal:

1. Az ajánlatkérő adatai:
NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(Rövidített neve: NEFAG Zrt.)
Címe: 5000 Szolnok, Kaán Károly utca 71.
Cégjegyzék száma: Cg. 16-10-001563
Adószáma: 11266369-2-16
KSH száma: 11266369-0210-114-16
Bankszámla száma: MKB Bank Zrt. 10300002-45412156-00003285
Képviseletében eljár: Dégi Zoltán vezérigazgató

2. Az ajánlattétel tárgya:

Egyfordulós, nyilvános ajánlattételi eljárás, a Mikebudai Fűrészüzem egy részének bérbeadására vonatkozóan.
A bérlemény: alapanyagtér alapterülete 1982 m2, a fűrészcsarnok alapterülete 318 m2; a készáru számára fedett, nyitott szín alapterülete 300 m2. A bérbevehető gépek: F04 típusú szalagfűrészek összesen 4db, ALFARIMINI típusú porelszívókkal.
A bérlemény rendelkezik telephelyengedéllyel fűrészipari tevékenység végzésére, ipari árammal, vízvételi lehetőséggel, az épületekre vonatkozó érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi szabványossági mérésekkel, továbbá a gépek és eszközök munkavédelmi, szerkezeti, biztonsági vizsgálatával. A bérleményhez tartozik szociális helység, mosdó használati lehetőség is.
Az ajánlatkérő a telephely fűrészüzemként történő hasznosítást részesíti előnyben, igény szerint az üzemeltetéshez hosszú távon alapanyagot és a megtermelt késztermékhez (négyoldalt fűrészelt akáckaró) piacot is tud biztosítani.
Ajánlatot tenni az 1. sz., illetve 2. sz. mellékletek kitöltésével egy példányban cégszerű aláírással ellátva lehetséges. A táblázat, a nyilatkozat adataiban az összehasonlíthatóság biztosítása miatt módosítani nem lehetséges! Az ajánlattételhez kapcsolódó egyéb kiegészítéseket, megjegyzéseket külön dokumentumon lehet benyújtani.

A bérlemény minimum bérleti díja: „125.000 Ft + ÁFA + működési költségek” / hó

3. A szerződés időtartama, a teljesítés helye
A teljesítés ideje: 2022. szeptember 01.-től
A teljesítés helye: NEFAG Zrt. Mikebudai Fagyártmányüzem

4. Kizáró okok:
Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy
– nem áll végelszámolás alatt, vagy ellene indított csődeljárás, végelszámolás nincs folyamatban
– gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést nem követett el
– nincs egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettsége)

5. Alkalmassági követelmények:
Az ajánlathoz csatolni kell:
a) A vállalkozást, tevékenységet bemutató rövid ismertetést; referenciákat;
b) Cégkivonatot;
c) Nemleges adótartozást igazoló okiratot vagy köztartozásmentességet igazoló dokumentumot.

6. Szerződéses feltételek vagy annak főbb szempontjai:
Az ajánlattevő vállalja, hogy bérleti jogviszony esetén, két havi bérleti díjnak megfelelő összeget, mint kauciót letétbe helyez az ajánlatkérőnél. A kaució a bérleti jogviszony megszűnésekor, az elszámolást követően visszafizetésre kerül az ajánlattevő részére.

8. Az ajánlatok bírálati szempontja, az értékelés módszere:
A pályázatokból a bírálóbizottság kiválasztja a legkedvezőbb ajánlatokat és azokat a pályázókat, akik ajánlata versenyképes külön-külön egyeztetésre hívja. Előny, ha az ajánlattevő vállalja az akáctermékek gyártását.

9. Hiánypótlás lehetősége:
Hiánypótlásra nincs lehetőség.

10. Az ajánlat benyújtásának módja, az ajánlattételi határidő, az ajánlat benyújtásának címe (helye):
Az ajánlat benyújtásának módja: az ajánlatot írásban, egy példányban, zárt borítékban kell postán az ajánlatkérő címére eljuttatni. A borítékon kérjük feltüntetni az „Ajánlattétel Mikebudai Fűrészüzem bérleményre” „Az ajánlattételi határidőig Tilos felbontani” szövegrészeket.
Ajánlattételi határidő: 2022. július 15. 14 óra. A határidő után beérkezett ajánlat nem bírálható el! Ajánlat benyújtási címe: NEFAG Zrt., 5000 Szolnok, Kaán Károly utca 71.

11. Az ajánlattevők értesítése az ajánlattétel eredményéről:
Ajánlatkérő az eljárás eredményéről az ajánlattevőket, az ajánlatok felbontásától számított 5 munkanapon belül írásban értesíti.

12. Kiegészítő tájékoztatás:
A bérlemény megtekintéséhez információt, illetve kiegészítő tájékoztatást Sulyok Csaba kereskedelmi vezetőtől lehet kérni a cs.sulyok@nefag.hu e-mail címen vagy +36-20-269-30-77 telefonszámon. A kiegészítő tájékoztatás kérésének határideje az ajánlatok beadási határidejét megelőző 3. munkanap.

13. Ajánlati kötöttség:
Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejáratát követő 45 napig az ajánlatához kötve van.

14. Egyéb rendelkezések:
Az Ajánlatkérő a számára előnytelen pályázatok érvénytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. Az ajánlatkérőt szerződéskötési kötelezettség nem terheli.

15. Az ajánlattételi felhívás közzétételének napja: 2022. május 23.
A pályázati kiírás elválaszthatatlan részét képezi az 1. és a 2. számú melléklet.

A pályázati kírás és a mellékletek letölthetők:
Pályázati kiírás
1. melléklet
2. melléklet

(x) NEFAG Zrt.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Előző cikk

Faanyagok árváltozása

Következő cikk

HomebyPiper - konyhatervezőStihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések