FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

COFO27

Faipari ágazati fejlesztési koncepció készül

Hazánkban a faipar számottevő ipari és tudományos előzményekkel, és jelentős ipari potenciállal rendelkezik. A fa- és bútoripari lehetőségek kiaknázása egyszerre teszi lehetővé a hazai természeti erőforrások megújuló felhasználását, a hazai piacok és iparági munkahelyek védelmét, valamint az exportpiacok bővítését. A FAGOSZ ágazati fejlesztési koncepció kidolgozásába kezdett, ehhez várjuk a piaci szereplők észrevételeit!

Fafeldolgozók elhelyezkedése

A Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség (FAGOSZ) 2015-ben, majd 2020-ban készített felmérést a hazai rönkfogyasztásról, az érintett piaci szereplők kilátásairól. Az ITM több főosztályával vettük fel a kapcsolatot a különféle gazdaság-stratégiák kapcsán. Az Agrárminisztérium Erdőkért Felelős Államtitkárságával új alapokra helyeztük a kapcsolatot, azóta havi (vagy esetenként heti) rendszerességgel egyeztetünk erdészeti, faipari ügyekben. 2020. végén a NAIK-ERTI-vel együttműködve közreműködtünk a Kaán Károly Országfásítási Program kapcsán várható bővülő faanyag-kínálat hazai piaci lehetőségeit elemző tanulmány összeállításában.

A Közös Agrárpolitika (KAP) 2021-2027 időszakára vonatkozóan az AM illetékes főosztályával egy új, főleg az elsődleges fafeldolgozást célzó támogatási forma előkészítése, kidolgozása zajlott. Ugyanez történt a fagazdasághoz kapcsolódó különféle innovációs témakörök kapcsán is. A szakterületeinket érintő jogszabály-változásokkal kapcsolatban, a hozzánk érkezett hivatalos felkérések alapján hosszú évek óta adunk véleményt. A 2021. nyár közepén kihirdetett építőanyag-export bejelentési kötelezettségről szóló kormányrendelet korrigálása érdekében tettünk lépéséket az ITM felé. 2021-ben is igyekeztünk összegyűjteni a piaci szereplőktől, fűrészüzemektől, illetve egyéb rönkfogyasztóktól a felhasználásra vonatkozó legfőbb adatokat, illetve a piaci helyzetre vonatkozó aktualizált értékelésüket. Rönkfogyasztással kapcsolatos újabb elemzésünket szintén közzétettük.
A szakmai, illetve üzleti életet napi szintű információ-gyűjtéssel, feldolgozással, áramoltatással segítjük, támogatjuk. (lásd: FATÁJ, FATUDAKOZÓ, ERDŐINFO, hírlevelek, célzott megkeresések, telefonos konzultációk, személyes beszélgetések, tanácsadások, …) A fagazdasághoz kapcsolódó szakmai kiadványokat 1994-óta forgalmazunk. Pár hónapja megjelentettük az Erdészeti címtár 2021, illetve a Faipari címtár 2021 évi nyomtatott kiadásait.
Már tavaly megfogalmazódott a szándék: a piaci szereplőkkel együttműködve célszerű lesz felfrissíteni, aktualizálni a 2016-ban a Soproni Egyetem Faipari Mérnöki Karának összefogásával készült Faipari Ágazati Stratégia címmel ismert tanulmányt.


Pár héttel ezelőtt Faipari (fagazdasági) ágazati fejlesztési koncepció kidolgozásába kezdtünk. Munkánkat az Agrárminisztérium erkölcsi és anyagi támogatásával indítottuk el.
Ehhez kérjük most a hazai elsődleges fafeldolgozó ágazat szereplőinek támogató közreműködését! A helyzetértékelés során természetesen már megfogalmazódtak elképzelések, de szeretnénk ha az érintett cégek lehető legszélesebb köre hozzátenné saját észrevételét, ötletét, javaslatát.

Fafeldolgozásunk jelene

Magyarországon a cégbíróság jelenleg 2471 működő céget tart nyilván a fafeldolgozás ágazatban (TEÁOR 16), mindösszesen 16324 fő alkalmazottal és 2020-ban 419,9 milliárd forint nettó árbevétellel. Ebből 673 a fűrészáru gyártással (TEÁOR 1610) foglalkozó működő cég, mindösszesen 3766 fő alkalmazottal és 2020-ban 87,5 milliárd forint nettó árbevétellel.

A faipari tevékenységet érintő globális kihívások:

 • jelentős átrendeződések a globális faiparban a feltörekvő gazdaságok javára;
 • új globális szereplők megjelenése, valamint a piacok közötti átrendeződések;
 • több ágazatot átfogó, új technológiák térhódítása (pl. vegyipar, energia szektor);
 • fogyasztói szokások változása;
 • energiaforrás korlátok;
 • digitális átalakulás;
 • a gyártás és kereskedelem koncentrációja;
 • a klímaváltozás miatt változik a fafajok termeszthetősége és minősége;
 • az alacsony CO2 kibocsátású biogazdasághoz fűződő politikai / gazdasági / társadalmi érdekek.

A faipari tevékenységet érintő hazai kihívások:

 • a kkv-k jelentős mértékű piacvesztése;
 • fiatal, jól képzett munkaerő hiánya, a szakképzés és továbbképzés hiányosságai;
 • az faipari elméleti tudás nem hasznosul kellően a gyakorlatban;
 • a hazai fa- és bútoripari vállalkozások nemzetközi integráltsága alacsony szintű, ezért a fejlett nemzetközi know-how a cégvezetésben nem kellően épül be;
 • a bútoripari termelés 41%-át a 10 legnagyobb gyártó adja;
 • sokszor hiányoznak a saját termékek, termékcsalád fejlesztések és a magas minőségi elvárások teljesítésének képessége.

Néhány gondolat a fafeldolgozó ágazat fejlesztése érdekében

Az erdőgazdálkodás, és az elsődleges fafeldolgozási tevékenység, mint a faanyag termékpálya egymást követő elemei, minden időben szoros kapcsolatban, sok esetben szervezetileg is integráltan folyt. A 90’-es évek gazdasági változásai keretében a legtöbb erdőgazdálkodó leépítette, illetve külön vállalkozásba kiszervezte a faipari kapacitásait, így a két tevékenység továbbra is szoros, de piaci alapokra helyezett kapcsolatban, egymással párhuzamosan működött, működik.

Az utóbbi időszakban azonban fa alapanyagok piacán tapasztalható értékesítési bizonytalanságok következményeként az erdészeti ágazat számára újra egyre nagyobb jelentőséggel bír a hazai faipar helyzete. A versenyképesség és a változó gazdálkodási feltételekhez való alkalmazkodóképesség javítása érdekében egyre több erdőgazdálkodó igyekszik, a tevékenységét – a korábbi gyakorlathoz visszatérve – kiegészíteni az általa kitermelt erdei faanyag elsődleges fatermékekké való feldolgozásával.

Bár a változó fogyasztói igényekhez folyamatosan alkalmazkodni kell, illetve a hazai erdőgazdálkodásból származó lombos faanyagból származó fatermékek piaci helyzete (ez alatt a hazai piacot értjük) nem olyan stabil, mint a fenyő fatermékeké, a feldolgozott faanyag iránti fogyasztói igény összességében töretlen. Emellett a megújuló fa nyersanyag növekvő arányú feldolgozása, és hosszú életciklusú termékként történő felhasználása klímapolitikai szempontból is kulcsfontosságú célkitűzés. Mindent egybevetve kijelenthető, hogy a fafeldolgozásnak komoly perspektívái és fejlődési lehetőségei vannak, ami a hazai erdőgazdálkodási ágazat fa alapanyag értékesítési lehetőségei szempontjából is biztató lehet.

A Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség az elmúlt 15-20 évben több alkalommal végzett primer kutatást a hazai fűrészüzemek, rönk-felhasználók tevékenysége kapcsán. A 2020-ban és 2021-ben végzett alágazati elemzéseik egyik fontos megállapítása, hogy a termelő-üzemek a jelenlegi technológiai rendben, az aktuális műszaki állapotban, egy műszakos munkarend mellett is rendelkeznek +15-16%-os kihasználatlan szabad kapacitással. A faanyag feldolgozás mennyiségi növelése műszaki akadályokba tehát már most sem ütközik.

A hazai fafeldolgozó ipar stratégiai céljai:

 • megfelelő minőségű és növekvő mennyiségű, magasabb hozzáadott értékű termékek előállításával megfeleljen a tovább feldolgozó ipar (parketta, bútor, nyílászáró) igényeinek és követelményeinek a hazai és nemzetközi piacokon;
 • továbbra is biztos és fejlődő piaca lehessen a hazai erdőgazdálkodók faeladásainak;
 • a hazai favagyon feldolgozásában rejlő érték minél nagyobb része itthon jelenjen meg;
 • működésével és fejlődésével munkát és megélhetést adhasson e vállalkozói és munkavállalói körnek.

Teendők az említett célok elérése érdekében:

 • faipari termékfejlesztés a faanyag felhasználás hazai és globális változásaival összhangban, illetve a hazai erdőkből kitermelt faanyag minél teljesebb körű feldolgozása érdekében;
 • a faipari vállalkozások piaci pozícióinak a javítása például a faanyag felhasználás népszerűbbé tételével, illetve a faanyag építőipari felhasználásának ösztönzésével;
 • fűrészüzemek termelékenységének javítása, innováció, digitalizáció, beruházások;
 • a legújabb technológiákat ismerő, szakképzett munkaerő folyamatos biztosítása;
 • a faipari kutatási eredmények és elméleti tudás adaptálása a termelési gyakorlatba;
 • a fejlett nemzetközi know-how hazai elterjesztése.


A helyzetértékelésben, illetve az ágazati fejlesztési koncepció irányvonalának meghatározásában eddig közreműködő tucatnyi szakértőn túl, szeretnénk az érintettek lehető legszélesebb körének véleményét is feltérképezni, és az észrevételét, ötletét, javaslatát bedolgozni.
Ehhez kénytelenek vagyunk határidőt is szabni: 2022. június 15.

A formálódó Faipari (fagazdasági) ágazati fejlesztési koncepció kapcsán a fenti határidőig várjuk mindenkitől az észrevételeket, javaslatokat, ötleteket az info@fagosz.hu címre írt üzenetben!

Jó szerencsét!
Üdv az ERDÉSZnek!! Pénzt a FÁSnak!! Megosztást a FATÁJnak!!!

Tóth János, ügyvezető főtitkár – FAGOSZ; főszerkesztő – FATÁJ / FATUDAKOZÓ / ERDŐINFO

Előző cikk

FATUDAKOZÓ – céghírek, ajánlatok

Következő cikk

Erdei utakon Reviczky Gáborral - 127., 2022/21.Stihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések