FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

Állami vagyongazdálkodási stratégiáért felelős miniszteri biztos

A Hivatalos Értesítő 2022. június 2-i, 27. számában jelent meg a gazdaságfejlesztési miniszter 1/2022. (VI. 2.) GFM utasítása az állami vagyongazdálkodási stratégiáért felelős miniszteri biztos kinevezéséről.

A gazdaságfejlesztési miniszter 1/2022. (VI. 2.) GFM utasítása miniszteri biztos kinevezéséről


A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 22. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi utasítást adom ki:

1. § A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 22. § (1) bekezdése alapján 2022. június 1. napjától a Kit. 221. § (2) bekezdése szerinti időtartamra Major Jánost az állami vagyongazdálkodási stratégiáért felelős miniszteri biztossá nevezem ki.

2. § A miniszteri biztos az 1. §-ban meghatározott feladatkörében
a) közreműködik az állami vagyongazdálkodásra vonatkozó stratégia kialakításában és az ahhoz kapcsolódó intézkedési javaslatok kidolgozásában,
b) közreműködik a közvetlen és közvetett állami tulajdonú ingatlanok nyilvántartási rendszerének kialakításában,
c) végrehajtja mindazon feladatokat, amelyeket a gazdaságfejlesztési miniszter a feladatkörébe utal.

3. § (1) A miniszteri biztos a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. § (6) bekezdése szerinti díjazásra és a Ksztv. 38. § (6) bekezdésében hivatkozott kormányrendelet szerinti juttatásokra jogosult.
(2) A miniszteri biztos munkáját a Kit. 22. § (3) bekezdése alapján 1 fős titkárság segíti.

4. § Hatályát veszti a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 1/2021. (I. 28.) NVTNM utasítás.

5. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

Nagy Márton István s. k.,
gazdaságfejlesztési miniszter

Előző cikk

Michael Berger a PEFC új főtitkára

Következő cikk

Carbon farming - CO2-gazdálkodásStihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések
Total
0
Share