FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

Az Országgyűlés bizottságai

A 2022. május 3-án megalakult Országgyűlés létrehozta bizottságait. A bizottságok létrehozására és működésére vonatkozó szabályokat az Országgyűlésről szóló törvény, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló országgyűlési határozat állapítja meg.

Cikkünkben felsoroljuk a jelenlegi bizottságokat, kiemelve azokat (elnöki köszöntőjük megjelenítésével, illetve tagjaik fényképes felsorolásával), amelyek a fagazdaság (erdőgazdálkodás, fafeldolgozás, bútoripar, …) szempontjából nagyobb jelentőséggel bírnak.

1Mezőgazdasági bizottság
Kedves Látogató!
Köszöntöm az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottságának honlapján.
Honlapunkon tájékozódhat az aktuális bizottsági ülések időpontjáról, napirendjéről, naprakész információkat találhat a bizottság tagjairól, feladatairól, tevékenységéről és elolvashatja az ülések szó szerinti jegyzőkönyveit is.
A 2022-2026-os parlamenti ciklusban már a kilencedik Mezőgazdasági bizottság kezdte meg működését. A 12 fős bizottságot, 8 kormánypárti és 4 ellenzéki képviselő alkotja.
Nagy megtiszteltetés számomra, hogy – egyedülálló módon – ötödik alkalommal töltöm be a Mezőgazdasági bizottság elnöki posztját. A bizottság feladatkörébe a mezőgazdaság, a vízgazdálkodás, az élelmiszerbiztonság és az európai uniós agrártámogatások tartoznak.
A fenntartható és versenyképes mezőgazdaság a nemzetgazdaságban stratégiai jelentőséggel bír. A változó gazdasági környezet, termelési feltételek kihívásai, az egyre növekvő mennyiségi és minőségi élelmiszerellátás iránti igény továbbá a digitalizáció térnyerése új feladatok és új lehetőségek elé állítja az ágazat résztvevőit.
A Nemzeti Összefogás Kormányának eddig elért eredményeire építve kívánunk a továbbiakban is az új kihívásoknak megfelelni a vidék felemelkedése és népességmegtartó erejének növelése érdekében.
A korábbi bizottsági struktúráról a „Mezőgazdasági bizottság 1992 – 2022” című kronológiai áttekintés nyújt tájékoztatást.
Bízom benne, hogy munkánk iránt érdeklődők egyre nagyobb számban keresik fel az Országgyűlés honlapján önálló felületünket.
 
Font Sándor – elnök
 
2Igazságügyi bizottság 
3Európai ügyek bizottsága 
4Fenntartható fejlődés bizottsága
Tisztelt Látogató!
Köszöntöm az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának honlapján.
„A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.” – David Brower
A klíma- és ökológiai válság nem a jövő, benne élünk, negatív következményeit saját bőrünkön érezzük, és már csak egy szűk évtizedünk maradt, hogy érdemi lépéseket tegyünk a megfékezésére. Az előttünk álló, korábban soha nem tapasztalt kihívások megkövetelik, hogy gondolkodásunkat a gyermekeinkért, unokáinkért, a jövő generációkért érzett felelősség vezesse. Ma már nem képezi vita tárgyát, hogy a társadalmi, gazdasági és környezeti fenntarthatóság kérdései egymástól nem elválaszthatók, és e teljességében értelmezett fenntarthatóság szempontjait érvényesíteni kell a jogalkotás folyamatában. Ezért kiemelten fontos a Fenntartható fejlődés bizottságának mint az Országgyűlés állandó bizottságának a szerepe. Feladatkörünkbe tartoznak a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos kérdések, a klímapolitika, a természeti erőforrások védelme, a környezet-egészségügy tárgyköre, és foglalkozunk a környezetvédelmi célú európai uniós támogatások kérdéseivel is.
Honlapunk célja, hogy tájékoztatást adjon a bizottság munkájáról, így e felületen megismerhetik a bizottsági ülések időpontját és napirendjét, valamint elérhetik az ülésekről készült jegyzőkönyveket és a megtárgyalásra kerülő előterjesztéseket.
Jó böngészést, jó olvasást kívánok!
Dr. Keresztes László Lóránt – elnök
 
5Gazdasági bizottság
Tisztelt Látogató!
Üdvözlöm az Országgyűlés Gazdasági bizottságának honlapján. Célunk, hogy a nyilvánosság online felületén is tájékoztatást nyújtsunk tevékenységünkről. Honlapunkról megismerheti a bizottsági, albizottsági ülések időpontját és napirendjét, valamint elérheti az ülésekről készült jegyzőkönyveket és a megvitatásra kerülő előterjesztéseket.
Böngészése során betekintést kaphat a Gazdasági bizottság tevékenységébe, amelyet néhány mondatban szeretnék bemutatni. Az Országgyűlés állandó bizottságaként létrehozott testületünk a törvényhozás kezdeményező, javaslattevő, véleményező, meghatározott esetekben ügydöntő, valamint a kormányzati munka ellenőrzésében közreműködő szerve. Feladatkörünk a gazdasági élet számos területét érinti: a gazdaságfejlesztés és a pénzügyi szabályozás tárgyköreivel foglalkozunk, megvitatjuk – többek között – az energetikával, a közlekedéspolitikával, a fogyasztóvédelemmel, valamint a turizmussal összefüggő kérdéseket.
A bizottság részletes vitát folytat a feladatkörét érintő törvényjavaslatokról és határozati javaslatokról: megtárgyalja az indítványokat, megvitatja, értékeli és állást foglal a módosító javaslatokról. Egyeztetési eljárás keretében pedig szakbizottságként véleményezi a feladatkörébe tartozó európai uniós jogszabálytervezeteket.
A bizottság az Országgyűlés ellenőrző tevékenységéhez kapcsolódóan is fontos hatásköröket gyakorol. Üléseink napirendjén szerepel a feladatkörünket érintő beszámolók megtárgyalása, valamint az érintett miniszterek kinevezés előtti, továbbá évenkénti meghallgatása.
Bízom abban, hogy honlapunk segítséget nyújt bizottságunk munkájának megismeréséhez.
Kellemes böngészést kívánunk!
Bánki Erik – elnök
 
6Honvédelmi és rendészeti bizottság 
7Költségvetési bizottság 
8Kulturális bizottság 
9Külügyi bizottság
Tisztelt Látogató!
Szeretettel köszöntöm az Országgyűlés Külügyi bizottsága honlapján! Köszönöm, hogy érdeklődik bizottságunk munkája iránt.
Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény alapján kötelező létrehozni – egyebek mellett – a külügyekkel foglalkozó bizottságot. A Külügyi bizottság e rendelkezésnek megfelelően létrehozott állandó bizottságként az Országgyűlés kezdeményező, javaslattevő, véleményező, – törvényben és a határozati házszabályi rendelkezésekben meghatározott esetekben – ügydöntő és a kormányzati munka ellenőrzésében közreműködő szerve. A bizottság az Alaptörvényben, törvényben, a határozati házszabályi rendelkezésekben, továbbá az Országgyűlés egyéb határozataiban meghatározott hatáskörét gyakorolja.
Bizottságunk munkáját mindig az indulatos politikai vitáktól és feszültségektől mentes, nyugodt, komoly szakmai munka jellemezte. Törvényalkotási feladataink keretében megvitatjuk a bizottság feladatkörébe tartozó törvényjavaslatokat, határozati javaslatokat, megtárgyaljuk a módosító javaslatokat, a különböző jelentéseket, beszámolókat.
A legtöbb országgyűlési bizottságtól eltérően azonban munkánk döntő részét nem a fönt vázolt törvényalkotási feladatok alkotják. A Külügyi bizottság tevékenységének egyik fontos része a végrehajtó hatalom feletti ellenőrző feladatból fakad. Kiemelt feladatunk a mindenkori kormánytagok közül a külpolitikáért felelős miniszter (a jelenlegi kormányzati struktúrában a külgazdasági és külügyminiszter) rendszeres, évenkénti meghallgatása a külügyek területén végzett kormányzati munkáról, prioritásokról, diplomáciai tervekről, az elért eredményekről.
Rendszeresen szerepelnek a bizottság napirendjén nemzetközi szerződések, továbbá aktuális kül- és biztonságpolitikai témák, kérdések, amelyek vitájára a Külgazdasági és Külügyminisztérium vezetőin kívül nemcsak egyéb állami intézmények vagy szakszolgálatok képviselőit, hanem független szakértőket is meghívunk. Bár zárt ülésen zajlik, mégis hagyományosan nagy figyelemmel kísért része munkánknak a nagykövetjelöltek kinevezésük előtti meghallgatása.
Tevékenységünk másik fontos területe a parlamenti diplomácia. Szoros és rendszeres kapcsolatot tartunk fönt a hazánkban akkreditált nagykövetekkel, és rendszeresen fogadunk külföldről érkező parlamenti, kormányzati és egyéb, pl. nemzetközi szervezetektől érkező vendégeket, delegációkat.
Az Országgyűlés elnökének engedélyével a Külügyi bizottság delegációja egyrészt kétoldalú kapcsolatok keretében, másrészt multilaterális keretek között rendszeres résztvevője külföldön különböző tárgyalásoknak, találkozóknak. A bizottság elnöke, alelnökei, illetve tagjai gyakori vendégei különböző belföldi és külföldi (európai uniós és azon kívüli) szakmai konferenciáknak is. Fontos megemlítenem, hogy az évek során szoros és rendszeres kapcsolat alakult ki a visegrádi országok és a balti államok parlamenti partnerbizottságaival.
A bizottság elnevezése és feladatköre korábban még tágabb volt, és hivatalosan is magában foglalta a nemzetpolitikai kérdéseket. Bár ezzel a területtel 2011 óta külön bizottság foglalkozik, meggyőződésem, hogy ez a terület szomszédságpolitikánk szempontjából megkerülhetetlen, ezért a kérdés külpolitikai vetületével továbbra is foglalkozunk, és a határon túli magyarokkal fennálló kiváló kapcsolatot a jövőben is ápoljuk, fenntartjuk.
Honlapunkat böngészve a Külügyi bizottság munkájába nyerhet betekintést.
Németh Zsolt – elnök
 
10Magyarországi nemzetiségek bizottsága 
11Mentelmi bizottság 
12Nemzetbiztonsági bizottság 
13Nemzeti összetartozás bizottsága 
14Népjóléti bizottság 
15Törvényalkotási bizottság 
16Vállalkozásfejlesztési bizottság
Tisztelt Látogató!
Üdvözlöm a Vállalkozásfejlesztési bizottság honlapján. Engedje meg, hogy rövid betekintést nyújtsak az általam vezetett bizottság munkájába.
A Vállalkozásfejlesztési bizottság az Országgyűlés által létrehozott 15 állandó bizottság egyike, ennek megfelelően az Országgyűlés kezdeményező, javaslattevő, véleményező, valamint a kormányzati munka ellenőrzésében közreműködő szerve.
A kormányzati feladatokhoz igazodva a bizottság feladatkörébe tartozik a vállalkozásszabályozás és vállalkozásfejlesztés, a munkahelyteremtéssel és munkahelyvédelemmel – különösen a fiatalok, a veszélyeztetett korosztály és a szülésről visszatérő nők munkahelyteremtésével és munkahelymegőrzésével – kapcsolatos ügyek, továbbá a munkahelyteremtéssel összefüggő európai uniós támogatások.
Honlapunkon tájékozódhat az aktuális bizottsági ülések időpontjáról, napirendjéről, naprakész információkat találhat a bizottság tagjairól, a bizottság tevékenységéről, valamint elolvashatja az ülések szó szerinti jegyzőkönyveit.
Jó böngészést kívánok!
Dr. Apáti István – elnök
 
Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Előző cikk

Érdekel a prémium bútorok, matracok gyártása?

Következő cikk

Kárpát-medencei Magyar Erdészdiák TalálkozóStihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések