FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

A fapor határérték már 2 mg/m3

Változott a faporokkal kapcsolatban a munkahelyi határérték [az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2398 irányelve értelmében], ezúton hívjuk fel az érintettek figyelmét a csökkenéssel és az ennek betartásához szükséges beruházások és esetleges egyéb intézkedések fontosságára.

A 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló rendelet 2.§ a) ad) szerint a “bükkfa-, tölgyfa-, egyéb keményfaporok, illetve keményfaporokat tartalmazó faporok” is rákkeltő anyagnak számítanak. A rendelet számos dolgot előír a munkaadónak minden rákkeltővel kapcsolatban, s a 11.§ 1) c)-ben a faporokra a speciális előírás:

“elegendő számú és alkalmas szociális helyiséget biztosítani, így a fekete-fehér rendszerű – a külön jogszabály szerinti ,,erősen szennyezett” tisztasági fokozatnak megfelelő – öltöző-mosdó-zuhanyzót, WC-t, tartózkodót az épületen belül, illetve szabadtéri telepítésű üzemben telephelyen belül; kizárólag kezeletlen fapor-expozícióval járó munkavégzés esetén a fekete-fehér rendszerű öltöző helyett az utcai ruházat védelmét biztosító (pl. műanyag, a pormentességet biztosító) ruhavédő is alkalmazható,”

A megengedett határértéket a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról tartalmazza. Az 1. melléklet 1.2.1. pontja a szemcsés szerkezetű porok megengedett koncentrációi mg/m3-ben. Ebben a 6. tétel a “Fapor”, melyre a belélegezhetőre 5 mg/m3 a határérték volt.

2017. december 12-én jelent meg az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2398 irányelve a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg). Ez az irányelv 2018. január 16-tól hatályos és a tagállamoknak 2020. január 17-ig írja elő, hogy nemzeti jogalkotásukban ennek megfelelően módosítsák az előírásokat. Az irányelv módosítja a korábbi irányelv III. mellékletét:

A hatályos irányelv szerinti határérték tehát 2 mg/m3, ami alól felmentés, hogy átmeneti intézkedésként 2023. január 17-ig 3 mg/m3 a megengedett határérték.

A módosító irányelv preambulumában szerepel még az alábbi is, amire konkrét módosító szöveg azonban nincs ebben az irányelvben.

“(13) A vinil-klorid monomerre és a keményfaporokra vonatkozó, a 2004/37/EK irányelv III. mellékletében foglalt határértékeket a frissebb tudományos és műszaki adatok fényében felül kell vizsgálni. A foglalkozási vegyianyag-expozíciós határértékekkel foglalkozó tudományos bizottság és a Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség által javasoltak szerint a keményfaporok és a puhafaporok közötti különbségtételt az említett mellékletben foglalt határértékek tekintetében tovább kell vizsgálni.

(14) Nagyon gyakori az egynél több fafajtának való kitettség, ami nehezíti a különböző fafajtáknak való kitettség vizsgálatát. A keményfaporoknak és puhafaporoknak való kitettség általános a munkavállalók körében az Unióban, és az légzési problémákat és légzőszervi betegségeket okozhat, legsúlyosabb egészségügyi következménye pedig az orr és orrmelléküreg rosszindulatú daganatos megbetegedésének kockázata. Ezért elő kell írni, hogy keményfaporok és más faporok keveréke esetén a keményfaporok mellékletben foglalt határértékét kell alkalmazni az adott keverékben lévő valamennyi fapor tekintetében.”

A hazai jogrendben 2020-ban készült el az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről; illetve a 6/2020. (II. 7.) ITM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet és a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet módosításáról; mely rendelkezések a munkahelyen jelen lévő vagy a munkafolyamat során felhasznált veszélyes anyagok és veszélyes keverékek expozíciójából eredő egészségi és biztonsági kockázatok elkerüléséhez vagy csökkentéséhez szükséges minimális intézkedéseket határozza meg. Faporok esetében ez a rendeletpáros még a korábbi, 3 mg/m3 határértéket írja elő.

Az érintett vállalkozásoknak érdemes mielőbb áttekinteni, hogy milyen intézkedésre, beruházásra van szükségük ahhoz, hogy a már itthon is érvényes szigorúbb határértéket betarthassák.

szerk: Tóth János, FATÁJ, forrás: EURLex, NemzetiJogszabálytár

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Előző cikk

A fa érték!

Következő cikk

Körforgásos gazdaság vs. épületekStihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések