FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

Biomassza alapú fűtés, energiahatékonyság

A Magyar Közlöny 2023. évi 35. számában megjelent a Kormány 75/2023. (III. 10.) Korm. rendelete az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet és a bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók és biomasszából előállított tüzelőanyagok fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról szóló 821/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló irányelvvel összefüggő módosításáról.

A Kormány 75/2023. (III. 10.) Korm. rendelete
az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet és a bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók és biomasszából előállított tüzelőanyagok fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról szóló 821/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló irányelvvel összefüggő módosításáról

A Kormány az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 44. § d) pontjában, a 2. alcím tekintetében a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény 13. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet módosítása

1. §
Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ehat. vhr.) 4. alcíme a következő 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A. § Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 5. § (3) bekezdése szerinti intézkedések meghozatala során a Kormány törekszik arra, hogy az intézkedés megvalósításával a megújuló energia fűtési és hűtési ágazatban évi 1,3%-os növekedés legyen elérhető. Ilyen intézkedés különösen a 8. melléklet III. részében rögzített szakpolitikai intézkedés, amely
a) a biomassza alapú fűtés felhasználásra és a lakossági, valamint ipari energiahatékonyság és energiamegtakarítás ösztönzésére,
b) az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló miniszteri rendelet szerint közel nulla energiaigényű épületek szintjét elérő épületfelújításokra,
c) geotermikus energiát hasznosító távhőtermelés elősegítésére vagy
d) kedvezményes villamosenergia-árszabás meghatározásával a hőszivattyú alkalmazása elterjedésének
ösztönzésére irányul.”

2. §
Az Ehat. vhr. 29. §-a a következő d) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„d) a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelv 23. cikkének” (való megfelelést szolgálja.)

2. A bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók és biomasszából előállított tüzelőanyagok
fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról szóló 821/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

3. §
A bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók és biomasszából előállított tüzelőanyagok fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról szóló 821/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:
„(2) A BÜHG nyilvántartásból való törlés tényét a mezőgazdasági igazgatási szerv a honlapján közzéteszi, valamint az alábbi adatok megküldésével tájékoztatja a valótlan tartalmú fenntarthatósági igazolás vagy biomassza igazolás kapcsán az Európai Unió tagállamainak nemzeti hatóságát:
a) partner neve,
b) székhelye,
c) cégjegyzékszáma és
d) törlés indoklása.

3. Záró rendelkezések

4. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

5. §
Ez a rendelet a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló,
2018. december 11-i (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelv 23. cikkének és 28. cikk (1) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

forrás: MagyarKözlöny

Előző cikk

Dicsértessék a Bakony!

Következő cikk

Erdei utakon Reviczky Gáborral - 168., 2023/10.Stihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések