FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

Faipari, Bútoripari Ágazati Képzőközpont

A Bajai Szakképzési Centrum 247,7 millió forint Európai Uniós pályázati forrást nyert el az Európai Szociális Alap forrásából. A projekt megvalósítása a Széchenyi 2020 program keretében történt.

INNOVÁCIÓ A DUÁLIS KÉPZÉSBEN – A BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM ÁGAZATI KÉPZŐKÖZPONTJÁNAK LÉTREHOZÁSA CÍMŰ PROJEKT

A Bajai Szakképzési Centrum 247,7 millió forint Európai Uniós pályázati forrást nyert el az Európai Szociális Alap forrásából. A projekt megvalósítása a Széchenyi 2020 program keretében történik.

A kedvezményezett neve: Bajai Szakképzési Centrum

A projekt azonosító száma: GINOP-6.2.7-20-2021-00029

A szerződött támogatás összege: 247 654 505 Ft, 100 % vissza nem térítendő támogatás

A projekt kezdete: 2021.09.01.
A projekt befejezése: 2023.06.30.

Fő célkitűzésünk: A vállalkozások számára versenyképes, a gazdaság igényeinek megfelelő képzettséggel és kompetenciákkal rendelkező munkaerőt biztosítsunk. Centrumunk ezt tanműhely infrastrukturális fejlesztésével és ehhez kapcsolódó eszközbeszerzéssel, tevékenységet támogató képzésekkel a helyi KKV-kal együttműködve kívánja megvalósítani.

Ágazati Képzőközpontot hozunk létre fa- és bútoripari valamint építőipari partnerekkel.

Az infrastrukturális fejlesztés a Bajai SZC Jelky András Technikum és Szakképző Iskola telephelyén valósul meg (6500 Baja, Szegedi út 69-73.).

A projekt közvetlen célcsoportja:

  • fa- és bútoripari, építőipari ágazatok tanulói,
  • duális képzésben tanító szakmai elméleti, gyakorlati oktatók,
  • gazdasági társaságoknál oktatói szerepet vállaló munkatársak.

A baja.hu honlapon 2021. november 11-én megjelent cikk itt is elolvasható.

Az adminisztrációs terheket racionalizálva és a szakmai alapismeretek megfelelő szintű oktatására szeretnénk inspirálni és bevonni a KKV képzőket, így meg kívánjunk valósítani a Szakképzés 4.0 és a Szakképzési Törvény irányelveit. A GINOP 6.1.10 és a GINOP 6.2.7 projektjeink célja továbbá az is, hogy a létrehozott non-profit gazdasági társaság tervezze, szervezze és lebonyolítsa a duális képzéssel kapcsolatos szakirányú oktatást, melyben az alapítók közösen biztosítsák az eszközöket, felszereléseket a szakirányú oktatáshoz.

A hazai gazdaság versenyképességének alapvető feltétele, hogy a vállalkozásoknál versenyképes, a gazdaság igényeinek megfelelő képzettséggel és kompetenciákkal rendelkező munkaerő álljon rendelkezésre. Az egymás mellett működő, azonos ágazathoz tartozó vállalkozások és képzőhelyek nem tudják a közelségből adódó szinergiákat kihasználni, ami magasabb hozzáadott értékhez, jobb elhelyezkedési mutatókhoz és integráltabb szolgáltatásokhoz vezethetne.

A szakképzési rendszer fejlesztésének egyik kiemelt célja a szakképzési centrumok aktív vállalati kapcsolatainak fejlesztése és a KKV-k szerepvállalásának erősítése a gyakorlati képzésben.

A Bajai Szakképzési Centrum konzorciumi partnerként részt vesz a “A gazdaság fokozatváltását támogató innovatív képzések” GINOP 6.1.10-VEKOP-19-2020-00002 megvalósításában. A projekt illeszkedik az GINOP céljaihoz, elősegíti a foglalkoztatás bővítését úgy, hogy versenyképes tudással ruházza fel a képzésbe vont személyeket. 

Ágazati Képzőközpontok tevékenységét támogató képzésekben részt vevők száma:

 Nő FérfiÖsszesen
Tananyagok alkalmazását célzó képzéseken részt vevő szakemberek száma 52 fő88 fő140 fő
Tananyagok alkalmazását célzó képzéseken képesítést vagy tanúsítványt szerző szakemberek száma 52 fő88 fő140 fő

A képzőközpont infrastrukturális fejlesztései és eszközbeszerzései a Bajai Szakképzési Centrum Jelky András Technikum és Szakképző Iskola telephelyén valósul meg (6500 Baja, Szegedi út 69-73.), melyben udvari, valamint a hátsó épület átalakítását (teljes belső átalakítás, kívülről hőszigetelés, festés, nyílászáró csere, hullámpala tető cserélése sík fémlemezre) bonyolítjuk le a projekt keretein belül. A fejlesztésre vonatkozó jogszabályok által előírt fizikai és infokommunikációs akadálymentesítést a generált tervezőnk által elkészített tervek alapján bonyolítjuk. Figyelembe vesszük a lehető legkisebb környezeti terhelést, ennek megfelelően valósítjuk meg az energia hatékonyságot is az épület felújításakor.

Az épület funkciója egy olyan univerzális gyakorlati oktató műhely létrehozása, amely több funkciós. Elsősorban az építész ágazat részére készül, asztalokkal, székekkel, interaktív táblával, így néhány perc alatt a teljes terem kiüríthetővé válik és a szakképzési centrum képzési palettájában szereplő építő-ipari képzések szakmai gyakorlatára alkalmassá tehető. Felszerelését tekintve a bútorokon kívül az elektromos és informatikai kiállások a mennyezetből érhető el, a kétszárnyas ajtó biztosítja az esetlegesen nagyobb gépek, eszközök felvonultatását a szakmai gyakorlati oktatás hatékonyságának növelése érdekében. A tanműhely kiszolgáló helyiségei: két gyakorlati oktató részére elegendő nagyságú tanári helyiség, és 12 fő részére kialakítandó öltöző, akadálymentes mellékhelyiség, és vizesblokk. A beruházás során természetesen a közműveket be kell vezetnünk, illetve fel kell újítani az épületben. Új tetőt is kap az épület.

Eszközbeszerzés: projektünkben csak úgy, mint az infrastrukturális fejlesztést közbeszerzés előzi meg, a majdani közbeszerzésben az eszközlistát a képzési és kimeneti követelmények alapján állítottuk össze, maximálisan figyelembe véve a két ágazatban oktató szakmai és elméleti oktatók igényeit is.

Az ágazati képzőközpontok létrehozását és eredményes működtetését a GINOP-6.2.6-20-2020-00001 projekt „Szakmai támogató, monitoring
tevékenység” c. komponens keretében a GINOP-6.2.7-20 projektek előkészítését és a fejlesztések sikeres megvalósítását online workshopok és egyéni konzultációk megszervezésével, valamint helpdeskkel támogatta, emellett a projektek előrehaladását monitoring tevékenységgel nyomon követte.

forrás: BajaiSZC

Előző cikk

Gyászhír - Zoltán György [70]

Következő cikk

Megújult fakereskedelmi portálStihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések