FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

Tűzifa külkereskedelem 2015-2022.

A lombos tűzifa külkereskedelem egyenlege (export többlete) 2017-2022. közötti maximuma szűk 25 ezer tonna volt. Ez elhanyagolható mennyiség az éves 3-3,5 millió m3 tűzifa kitermeléshez és hazai fogyasztáshoz képest. A tűzifa külkereskedelmünknek tehát a belföldi eladások terén a vizsgált időszakban semmilyen zavaró vagy befolyásoló hatása nem lehetett.

A 2022. 08. 16-i “Tűzifa külkereskedelem 2015-2021.” cikkben részletesen bemutattam az adatforrást, módszertant.

Lássuk a 2022. éviekkel kiegészített részleteket:

2015-2013-hoz képest felére-harmadára esett vissza mennyiségben a tűzifa kivitel.
Az árak emelkedésének hatására Ft-ban a szintén erős csökkenés az utolsó két évben emelkedésbe ment át. Ezt az árfolyam változása még erősítette is.
A mozgás Euróban is hasonló.
A számított egységérték az időszakban folyamatos, határozott növekedést mutat, mintegy duplájára.
Az egységérték mozgása Euróban is hasonló, bár inkább csak másfélszeresére.

2017-től változott a vámtarifa és a tűzifát szétbontották fenyőre és lombosra, így e két csoport adatait külön is vizsgálhatjuk.

Láthatóan a tűzifa exportban a fenyő részaránya nem túl jelentős.
Értékben ugyanakkor jelentősebb arányú a fenyő jelenléte, bár így sem nagy tétel.
Euróban a helyzet hasonló, az eltérést az árfolyam adja.
A fenyőre és lobosra bontás adataiból számolás érdekes “meglepetése” a fenyő tűzifa statisztikából megállapítható egységértéke. A hazai piaci viszonyok szerint a fenyő tűzifa lényegesen olcsóbb, mint a lombos. Exportban meg ez fordítva van. Talán valamilyen speciális választék mozog e tarifaszám alatt.
Euróban az árfolyamváltozásnak megfelelően a lényeg ugyanaz.
2015-2018-hoz képest az utána időszak tűzifa importja mintegy harmadára csökkent mennyiségben.
A visszaesés 2019-2021-ben Ft-ban mérve is érzékelhető, az árváltozás hatására 2022-ben azonban visszaállt az időszak elejei szint.
Az árfolyam hatással nyilván Euróban is ugyanezt láthatjuk.
Az egységértékek (árak) 2016-tól folyamatosan nőttek, legjobban 2022-ben.
Az Euró egységérték mozgása is hasonló.

2017-től a statisztika külön mutatja a fenyő és a lombos tűzifát.

Az importban kezdetben jelentősebb fenyő hányad minimálisra csökkent mennyiségben. A lombos tűzifa import sem meghatározó mennyiség a hazai fogyasztás mennyiségéhez mérten.
Az árak változásával eltérő az értékfolyamat.
Euróban mérve az árfolyamváltozás is érzékelhető.
A számított egységérték esetén lombosra a közismert adatokat kapjuk, ugyanakkor a csekély mennyiségű fenyő tűzifa valamilyen sajátos választék lehet, hiszen “ára” eleve a lombosé felett van és a 2019. évi jelentős ugrás után is csinosan tovább növekedett.
Euróban a mozgás – az árfolyamváltozásnak megfelelően – hasonló.

Az exportból levonva az importot, kapjuk a külkereskedelmi számított egyenleget, amit az alábbi két grafikonnak csak mennyiségben mutatok be.

Az összes tűzifa külkereskedelmi egyenleg a hazai tűzifa fogyasztás szempontjából export többletet mutat, de nem meghatározó tétel.
A fenyőt és lombost külön nézve, a hazai tűzifa piac szempontjából a lombos tűzifa export többlet lehetne érdemes alaposabban vizsgálni, de ez a 20-30 ezer tonna igazán nem zavaró, vagy befolyásoló tétel a hazai 3-3,5 millió m3-es hazai tűzifa piacon.

Adatforrás: KSH
Az összeállítást, adatelemzést készítette: Mőcsényi Miklós

Előző cikk

Száz fát ültetnek Nagymágocson

Következő cikk

Véget értek az erdei vándortáborokStihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések