FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

COFO27

Építőipari rezsióradíj 2023.

A Magyar Közlöny 2023. évi 142. lapszámában megjelent a 18/2023. (X. 5.) ÉKM rendelet a minimális építőipari rezsióradíj 2023. évi mértékéről címmel. A rezsióradíj legkisebb mértéke 5856 forint/óra.

Az építési és közlekedési miniszter 18/2023. (X. 5.) ÉKM rendelete
a minimális építőipari rezsióradíj 2023. évi mértékéről

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (2a) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 95. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendelet szerinti építőipari rezsióradíj 2023. évre meghatározott, általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke 5856 forint/óra.

2. § A minimális építőipari rezsióradíj egyes költségnemeire vonatkozó értékeket az 1. melléklet tartalmazza.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

4. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

5. § E rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

6. § Hatályát veszti a minimális építőipari rezsióradíj 2021. évi mértékéről szóló 56/2021. (XI. 19.) ITM rendelet.

Lázár János s. k.,
építési és közlekedési miniszter

1. melléklet a 18/2023. (X. 5.) ÉKM rendelethez

A minimális építőipari rezsióradíj költségnemei és értékei

AB
1.MegnevezésA vállalkozások
2022. évi tényadataiból
egy munkaórára számított érték,
Ft/óra
2.Alapbér [2023. évben havi 296 400 Ft alapbérrel (garantált bérminimum) és 174 munkaórával számolva]1 704
3.Pótlékok, kiegészítő fizetés550
4.Foglalkoztatói járulékok:
– Szociális hozzájárulási adó 13%

293
5.Szállásköltség29
6.Csoportos személyszállítás387
7.Védőruha, védőfelszerelés18
8.Munkahelyi szociális szolgáltatás74
9.Munkaegészségügyi szolgáltatás93
10.Munkavédelmi költség29
11.Ügyvitel, munkahelyi irányítás költsége1 319
12.Rezsianyag, munkahelyi energia költség76
13.Felvonulás, munkahelyi berendezkedés, ideiglenes létesítmények költsége17
14.Szerszámhasználat25
15.Értékcsökkenési leírás74
16.Nyomtatvány, írószer3
17.Postaköltség3
18.Telefonköltség6
19.Bankköltség21
20.Egyéb szolgáltatás:
– minőségbiztosítás, környezetvédelem

3
21.Kötelező adó, járulék:
– iparűzési adó 2%
– innovációs járulék 0,3%

81
1
22.Biztosítások15
23.2–22. sor Összesen4 821
24.Produktivitási érték (ledolgozott napok alapján)87,40%
25.Improduktív órák költsége
[23. sor összesen x (1,00 – 0,874)]
607
26.Veszteségidő aránya6,50%
27.Veszteségidő költsége
(23. sor összesen x 0,065)
313
28.Elvárt eredmény2,00%
29.Elvárt eredmény értéke
(23.+25.+27. sor összesen x 0,02)
115
30.Mindösszesen 23.+25.+27.+29. sor5 856

forrás: Magyar Közlöny / NJT.hu

Előző cikk

Körforgásos gazdasági stratégia

Következő cikk

Erdő: kincsesbánya vagy púp a háton?Stihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések