FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

Erdélyben tiltakoznak a faiparosok

“Mi nem vagyunk tolvajok! Sem maffia!”

Csütörtökön (vagyis ma) több erdélyi városban tiltakozó megmozdulást szervez(ett) a Prolemn Faipari Szövetség, amiatt elégedetlenek, hogy a döntéshozók nem tesznek semmit az iparág válságának leküzdésére.

A szövetség konkrét intézkedéseket követel a kormánytól és a környezetvédelmi minisztériumtól, szorgalmazzák, hogy fogadjanak el sürgősségi rendeletet az erdészeti tervek környezetvédelmi értékelésével kapcsolatos szűk keresztmetszetek megszüntetésére, ugyanakkor sürgetik a faanyag méltányos árának megállapítását.

„Az iparág követelései, leegyszerűsítve: legális fa, tisztességes piaci áron; az erdészeti tervek környezeti értékelésével kapcsolatos szűk keresztmetszetek megszüntetése; az értékes faanyag az iparba kerüljön, ne a tűzifának; legálisan kitermelt fa az ipar és a lakosság számára, a fa ne az erdőben rohadjon el; a faipar a már forgalomba hozott fa felvásárlója (a fát az erdőben őrizzék, ne a bútorgyárakban!); természetbarát fából készült termékeket akarunk, nem műanyagot!” – áll az egyesület csütörtökön kiadott közleményében.

“A válság, amelyen a faipar két éve keresztülmegy, nem fog véget érni konkrét intézkedések nélkül, közvetlenül és élesen célzó intézkedések nélkül.”

A szövetség tagjai csütörtökön Nagybányán, Besztercén, Brassóban, Lugoson vonulnak (vonultak) utcára. Emlékeztetnek, hogy február 6-án tárgyaltak a környezetvédelmi minisztérium képviselőivel a követeléseikről, de nem született megállapodás.


Iparági követelések, egyszerűsítve:

-> Legális faanyag tisztességes piaci áron!
-> Az erdőgazdálkodás környezeti értékelésével kapcsolatos szűk keresztmetszetek megszüntetése.
-> Az értékes faanyag az iparba kerüljön, ne tűzifa hasznosuljon. A faanyag értékére vonatkozó új szabályozás előmozdítása.
-> Törvényesen kitermelt fát a piacra, az ipar és a lakosság számára, nem pedig az erdőben hagyni, elkorhadni!
-> A faipar a már piacon lévő fa felvásárlója. Az erdőt a tuskónál kell őrizni, nem a bútorgyárakban!
-> Természetbarát fatermékeket akarunk, nem műanyag termékeket!

A tiltakozások leállítása érdekében a faipar konkrét intézkedéseket követel a román kormánytól és a Környezetvédelmi, Vízügyi és Erdészeti Minisztériumtól: legális faanyagot tisztességes áron az ipar számára. Az OUG támogatását az erdészeti tervek környezetvédelmi értékelésével kapcsolatos akadályok megszüntetése érdekében.

Az ágazat által kért intézkedések a következők:

Azonnali intézkedések:

1. -> Az erdészeti tervek Hivatalos Közlönyben való közzétételére vonatkozó kötelezettséget hatályon kívül helyező rendelet előmozdítása, amelyet a minisztérium már nyilvános vitában támogatott.
2. -> Az erdészeti tervek alkalmazhatóságát és további érvényességét a kidolgozásuk idején hatályos jogszabályoknak megfelelően előíró rendelkezés beillesztése a rendeletbe, a jogszabályok visszaható hatályának tilalmára vonatkozó alkotmányos elv alkalmazásával.

Középtávú intézkedések:

3. -> Az RNP - Romsilva által a termelési egységek szintjén az erdészeti tervek alkalmazásának helyzetéről szóló jelentés benyújtásának vállalása az éves kitermelési lehetőséghez képest, adott esetben a lehetőség utáni kitermelés okainak UP-szintű bemutatásával, a kitermeletlen kitermelés tartalékának azonosításával, amelyet piacra lehet dobni, az RNP - Romsilva piacszabályozó szerepének gyakorlása során, azzal a céllal, hogy a romániai fakészletek árait a fakészletek európai árindexéhez igazítsák.
4. -> Munkacsoport felállítása a minisztérium koordinálásával, az érdekelt felek meghívásával, a faanyag hasznosításáról szóló rendelettervezet kidolgozására, azzal a céllal, hogy a minisztérium gyorsan előmozdítsa ezt a jogalkotási projektet.
5. -> Az erdészeti-faipari ágazat fejlesztésének jövőképeként egy olyan stratégia elfogadása, amely a tervek által meghatározott kitermelési kvóta szintjén a potenciál kitermelésére irányul, az ezt a célt támogató beruházási stratégiával együtt.
6. -> A minisztérium és az ASAS által szervezett tudományos vita megszervezése az NFI II. ciklus hivatalos eredményeinek nyilvános ismertetése céljából, a romániai erdészeti helyzet áttekintésével, az erdőterület és az egy lábra jutó fakészlet alakulására vonatkozó kulcsmutatókkal. A vita során elemezni fogják az NFI III. ciklus jelenlegi helyzetét és a ciklus megfelelő körülmények között történő befejezéséhez szükséges intézkedéseket is.
7. -> A minisztérium intézkedési és cselekvési tervet fogad el az Európai Bizottság megfelelő tájékoztatása érdekében a romániai erdők állapotáról, amely magában foglalhatja tájékoztató rendezvények szervezését az Európai Bizottság mellett működő román állandó képviselet és az európai parlamenti képviselők romániai csoportjának bevonásával, azzal a céllal, hogy Romániát az EUDR-en alacsony kockázati kategóriába sorolják.
8. -> A minisztérium nyilvános vitákat fog kezdeményezni és támogatni fogja azokat a célkitűzéseket, hogy Románia iparfejlesztési stratégiájába és a NESCAP-ba bevezessék az erdészeti ágazat - a faalapú iparágak fejlesztésének támogatását az európai politikákkal összhangban, amelyek olyan politikákat írnak elő, amelyek támogatják a kaszkád fafeldolgozást, a fa építőipari felhasználását és a faforrások felhasználásának energiahatékonyságát. A Környezetvédelmi Alapból finanszírozott beruházási projekteket az erdészeti alapú iparágak LULUCF-hez való hozzájárulásának arányában határozzák meg, amely a becslések szerint évi 26 millió tonna CO2-t jelent.

forrás: Maszol.ro / ProLemn

Előző cikk

(Ökoszisztéma) térkép e táj

Következő cikk

Megszűnik a Nemzeti Földügyi KözpontStihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések