FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

COFO27

Kutatás az illegális (fa)kereskedelemről

A románok többsége a faanyagszállítást és a fakitermelést az illegális kereskedelem által leginkább érintett területek közé sorolja: ez az IRES által a Viitorul tiltott kereskedelem elleni küzdelemért egyesület (ACTIV) számára készített szociológiai tanulmány fontos következtetése.

A kutatás, amelyet országos reprezentatív mintán végeztek, a csökkenő vásárlóerő és a megélhetési költségek növekedésének összefüggésében vizsgálja a tiltott kereskedelemmel kapcsolatos attitűdöket és szándékokat több iparágban (fa, dohány, alkohol, ruházat és lábbeli, élelmiszer, gyógyszerek vagy kozmetikumok stb.).

A tanulmány (elérhető az IRES weboldalán) az erdei faanyagokkal kapcsolatos alábbi véleményeket tárta fel:

-> A közvélemény szerint a legnagyobb törvényességi problémák a faiparban jelentkeznek - a válaszadók 85%-a -, magasan megelőzve a hagyományosan a csempészethez és a tiltott kereskedelemhez kapcsolódó piacokat, mint például a dohány (a válaszadók 81%-a) vagy az alkohol (76%).
-> A faipari ágazatban a tiltott kereskedelemmel kapcsolatos problémákért elsősorban a hatóságok (kormány - 34% és parlament - 27%) felelősek, és csak kis mértékben a termelők (12%).
-> A válaszadók mindössze 2%-a látja megoldásként a fakitermelés vagy a faexport leállítását.
-> A legfontosabb intézkedés, amelyet a román állam e problémák megoldása érdekében megtehet = az ágazat szereplőivel és a civil társadalommal való együttműködés.

“Úgy véljük, hogy ebben az összefüggésben fontos, hogy a hatóságok, a gyártók, a forgalmazók és a kereskedők képviselői egyesítsék erőfeszítéseiket, hogy tájékoztassák az embereket mindazokról a kockázatokról, amelyeknek ki vannak téve, amikor a feketepiacról vásárolnak termékeket.” – mondja Antonio Amuza, szociológus, IRES

A Román Faipari Szövetség – Prolemn is részt vett a felmérés eredményeinek bemutatása alkalmából a Parlamenti Palotában szervezett vitán.

A faiparnak nincs közvetlen felelőssége az erdőgazdálkodás és a fakitermelés tekintetében, az iparág pusztán a már kitermelt és forgalomba hozott faanyagok felvásárlója. Természetesen az iparági szereplők érdekeltek az illegális forgalom felszámolásában. A fafeldolgozó ipar a fa nyomon követhetőségét biztosító saját rendszereinek bevezetésével, valamint a beszállítói ellenőrzési és tanúsítási rendszerek elfogadásával külön erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy minimalizálja az ellátási láncok illegális forrásból származó fával való szennyeződésének kockázatát. A Prolemn megalakulása óta aktív párbeszédet folytat az állami hatóságokkal, és szeretné biztosítani a rendelkezésre állásukat és támogatásukat a fa és a faanyag feketepiacának felszámolására irányuló leghatékonyabb módszerek megtalálásához.” nyilatkozta Catalin Tobescu, a Prolemn elnöke.

A Romániai Faipari Szövetség – Prolemn mindig is nyitott volt az állami hatóságokkal folytatott konstruktív párbeszédre, és a fafeldolgozó ágazatban tevékenykedő tagvállalatok teljes műszaki szakértelmét rendelkezésre bocsátotta. Gyors hatáselemzéseket és valós idejű véleményeket nyújtott, mindig részt vett a kormány által kezdeményezett nyilvános vitákban, és saját vitákat szervezett. Jelenleg a Prolemn tagjai szakértői csoport szinten vesznek részt az új Nemzeti Erdőstratégia kidolgozásában.

A Prolemn által a piaci faforrások szűkössége és az illegális fakitermelés elleni küzdelem szükségessége kapcsán benyújtott intézkedési javaslatok között:

-> A SUMAL funkcionális, hatékony és megbízható nyomon követési rendszer, riasztási modullal, amely lehetővé teszi a kockázatelemzést és az ellenőrzésnek a kockázatos területekre való irányítását.
-> A Nemzeti Erdészeti Hatóságnak - Romsilva - fapiaci szabályozóvá kell válnia, és biztosítania kell a faanyag-források megfelelő mennyiségét mind a lakosság, mind az ipar számára.
-> A kis erdőtulajdonosoknak egyszerűsített eljárásokkal kell rendelkezniük a saját erdeikből és az erdőalapon kívüli növényzetből származó tűzifaforrásokhoz való hozzáféréshez.
-> A jövőre vonatkozó, működő környezeti értékelési eljárás bevezetése, a jelenleg érvényben lévő intézkedésekre vonatkozó átmeneti intézkedésekkel, hogy ne legyenek szűk keresztmetszetek.
-> Helyesen megállapított aukciós kikiáltási árak, referenciaárak alapján, gazdasági alapokon.

szerk/ford: forrás: ProLemn

Előző cikk

Román faipar visszaesése

Következő cikk

Fa-hibrid építési konstrukciók kutatásaStihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések