FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

Román faipar segélykiáltása

A ProLemn Faipari Szövetség nyílt levelet küldött a román kormánynak, amelyben valódi támogatási intézkedéseket követel az ágazat számára.

A fapiacon jelenleg tapasztalható nagyon magas árak realitása alapján az RNP – Romsilva által szervezett főbb faárveréseken a 2023-as termelésre vonatkozó árverési árak háromszor magasabbak, mint a 2020-as árak. A Vâlcea Erdészeti Igazgatóság által szervezett árverésen például az átlagos árverési ár 514 lej/köbméter volt, 55.857 köbméternyi árverési mennyiségre. Ilyen árverési árak mellett a tűzifa ára csak emelkedhet. Ugyanakkor az ipari faanyag már most 40-60%-kal drágább, mint az európai országok azonos fajtáinak árai. 2022 szeptemberében az INS szerint a faipari termelésben 16%-os csökkenés várható 2021 szeptemberéhez képest. A bútorimport 2022-ben meghaladja az 1 milliárd eurót, ami a korábbi évekhez képest megduplázódik. Az erdészeti blokádok költségeit végül a lakosság fizeti meg a tűzifa és a fatermékek árán keresztül.

A tűzifára vonatkozó árplafonról szóló 134/2022. számú GEO-rendelet, az RNP – Romsilva közigazgatási határozatai a forgalomba hozott erőforrások mennyiségéről és az árverések induló árairól, valamint a kormány jogalkotási tervei együttesen súlyosan befolyásolják a lakosság tűzifával való ellátását és a faalapú iparágak gazdasági tevékenységét, ami potenciálisan mélyen negatív gazdasági, társadalmi, sőt környezeti hatással járhat.

“A román gazdaság legzöldebb ágazatát súlyosan érintik az idén ősszel hozott döntések és intézkedések. Ahelyett, hogy kiaknáznánk ezt a hatalmas gazdasági, társadalmi és környezeti potenciált, ahelyett, hogy az erdőket és a faipart a fenntartható fejlődés hajtóerejévé tennénk, ahelyett, hogy az erdészeti és mezőgazdasági biomassza megújuló forrásából biztosítanánk a kiszolgáltatott közösségek energiabiztonságát, ismét abban a helyzetben találjuk magunkat, hogy meg kell kongatnunk a vészharangot, hogy megállítsuk ezeket a fejlesztéseket, amelyek azzal fenyegetnek, hogy lerombolják mindazt, amit az ágazatban az elmúlt harminc év során felépítettünk.”

Cătălin Tobescu
Elnök, Faipari Szövetség – Prolemn

A faanyagforrásokon alapuló fejlődés szilárd alapjai

A faalapú gazdasági tevékenységek jelenleg 4,5%-kal, azaz évi 9,86 milliárd euróval járulnak hozzá Románia GDP-jéhez, és több mint 330 000 közvetlen, közvetett és indukált munkahelyet biztosítanak.

Ugyanakkor az erdei biomasszából előállított hőenergia 40 000 000 MWh-nak felel meg, ami a Romániában termelt megújuló energia 62%-ának felel meg. A fás biomasszából származó energia metángázzal való helyettesítése évente 4 milliárd köbméter gáz többletfogyasztást és több tízmilliárd eurós nagyságrendű új beruházást igényelne az elosztóhálózatokba. Valójában az erdei biomassza még hosszú évekig, ahogy ma is, az egyetlen megújuló fűtési forrás marad, és egyben a legolcsóbb is.

Mindezen előnyöket az éves erdőnövekedéshez viszonyítva és más európai országokhoz képest alacsony fatömeg kitermeléséből nyerik ki. A PwC szeptemberben közzétett tanulmánya szerint Románia a teljes éves erdőnövekedés 33%-át kitermeli, míg az európai átlag 63% körül van, és az első három ország kitermelése meghaladja vagy megközelíti a 100%-ot.

E szilárd alapok ellenére olyan kedvezőtlen fejleményeknek vagyunk tanúi, amelyeket olyan jogalkotási és adminisztratív intézkedések okoznak, amelyek súlyosan torzítják a fapiacot és következésképpen a gazdasági tevékenységet a nemzetgazdaság egyik kulcsfontosságú ágazatában.

Az együttes hatás: a lakosság tűzifaellátásának csökkenése, a fékezett fafeldolgozó ipar

A közelmúltban hozott közigazgatási határozatok és jogalkotási intézkedések eredményeként a következőknek lehetünk tanúi:

-> A lakosság tűzifával való ellátásának válsága, az árak magasabbak, mint a felső határ előtt.
-> A fapiacon a minimális árszintet meghatározó, nagyon magas tűzifaárak mellett az ipari faanyagok árai 40-60%-kal magasabbak az európai piaci áraknál, ami befolyásolja a román faipar versenyképességét.
-> A faiparban a termelés drámai csökkenése, 2022 szeptemberében 16%-kal 2021 szeptemberéhez képest, jelentős termelési kapacitások bezárásával.
-> A bútorimport közel megduplázódása 2022-ben az előző évekhez képest, és a behozatal meghaladja az 1 milliárd eurós küszöbértéket.
-> A fapiacon jelenleg tapasztalható nagyon magas árak realitása alapján az RNP - Romsilva által szervezett főbb faárveréseken a 2023-as termelésre vonatkozó árverési árak háromszor magasabbak a 2020-as áraknál. A Vâlcea Erdészeti Igazgatóság által szervezett árverésen például az átlagos árverési ár 514 lej/m3 volt, 55.857 köbméternyi árverési mennyiségre.
-> Egy sürgősségi rendeletjavaslat az erdészeti tervek környezeti értékelésének visszamenőleges felülvizsgálatát írja elő, ami az erdészeti tervek alkalmazásának felfüggesztéséhez vezethet a nemzeti erdészeti alap 50-70%-ára vonatkozóan, növelve a szűk keresztmetszeteket és a piaci faforrások hiányát.

A piaci faforrások hiányának helyzetében azok a helyes intézkedések a megfelelőek, amelyek a szükséges erőforrások biztosításához vezetnek, ahogyan arra a Faipari Szövetség – Prolemn mindig is rámutatott.

-> a piac ellátása az erdészeti tervekben meghatározott lehetőségeknek megfelelő mennyiségű fával.
-> a jövőre vonatkozó funkcionális környezeti értékelési eljárás végrehajtása, a jelenleg hatályos tervekre vonatkozó átmeneti intézkedésekkel, hogy ne legyenek szűk keresztmetszetek.
-> a referenciaárak alapján, gazdasági okokból helyesen megállapított induló árverési árak.
-> a tűzifa, pellet és brikett árplafonjairól szóló sürgősségi rendeletet azonnal hatályon kívül kell helyezni a további káros hatások elkerülése érdekében, majd ezt követően valódi támogatási intézkedéseket kell hozni.
-> a biomassza felhasználásának energiahatékonyságát növelő projektek végrehajtása. Egy egyszerű példa: Románia évente 600 000 tonna pelletet állít elő, de az éves hazai fogyasztás csak 200 000 tonna, mert Románia nem hajtott végre komoly projektet a pelleterőművek telepítésének támogatására.
-> a mezőgazdasági biomasszának számos kategóriája létezik, amely energetikai célokra hasznosítható, nem szabad minden súlyt a fa igen értékes erőforrásra helyeznünk.

A nyílt levéllel együtt a kormány rendelkezésére bocsátott hatáselemzés a ProLemn honlapon érhető el.
A teljes elemzés letöltése (.pdf)

Mindezen kérdések és javaslatok megvitatására a 6. Erdészeti, Faipari és Zöldgazdasági Fórumon kerül sor, amelyet 2022. december 14-én a Román Erdészeti Közösség – Fordaq szervez a Faipari Szövetség – Prolemn támogatásával.

szerk/ford: Tóth János, forrás: ProLemn 12-07

Előző cikk

ErdőFórum 2022

Következő cikk

Miről mesélnek a Dráva menti kutak?Stihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések