FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

REDII és az erdőgazdálkodók

Uniós előírás alapján a biomassza-kereskedői, biomassza-feldolgozói és biomassza-energiatermelői (RED II) tevékenységet végzőknek regisztrálniuk kell magukat a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál (Nébih). A jelenleg RED II tevékenységet folytató érintetteknek a rendeletben előírt adataikat – nyilvántartásba vétel céljából – 2024. május 31-ig kell rögzíteniük a hatóság adatbázisában.

Az uniós jogharmonizációnak megfelelően hazánkban a RED II vonatkozásában az alábbi jogszabályok rendelkezései az irányadóak, amelyek szorosan kapcsolódnak a faanyag kereskedelmi lánc (EUTR) szabályozásához is:

  • A 2010. december 5-i hatálybalépése óta többször módosult a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló évi CXVII. törvény (továbbiakban: Büat.),
  • A 2022. január 1-től hatályos, A bioüzemanyagok, folyékony bioenergiahordozók és biomasszából előállított tüzelőanyagok fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról szóló 821/2021. (XII. 28.) kormányrendelet (továbbiakban: vhr.).

A RED II irányelv hazai jogrendbe emelésével a biodiverzitás védelme még nagyobb hangsúlyt kapott. Az irányelv fenntarthatósági kritériumokat határoz meg az erdei és fás biomassza energetikai célú felhasználására vonatkozóan (vhr. 3.§).

A regisztrációs kötelezettség abban az esetben érinti az erdőgazdálkodót, ha az általa értékesített biomassza-alapanyagot olyan erdőből termelték ki, ahol nem ő a nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó. Regisztrálnia annak kell, aki a Büat. szerinti célokra a nem általa termelt erdei biomasszából, erdészeti, faipari maradvány anyagokból vagy fásszárú biomasszából előállított tüzelőanyagot vagy ezek alapanyagait megvásárolja, értékesíti, feldolgozza, felhasználja.

A regisztráció elfogadása után a további, RED II tevékenységekkel összefüggően előírt adatszolgáltatást 15 napon belül kell elvégezni az EUTR felületén, melynek során a készletnyilvántartás, valamint a nyomonkövethetőségi dokumentáció részletes megadása is szükséges.

Fontos megjegyezni, hogy kizárólag a teljeskörű adatszolgáltatás elvégzésével teljesül az előírt bejelentési kötelezettség. Az adatszolgáltatással, valamint a regisztrációval kapcsolatban a hatóság honlapján elérhető és letölthető a felület használatáról készült útmutató.

A hatóság, év elején részletes tájékoztatást adott ki a RED II tevékenységet végzők bejelentési kötelezettségéről. RED II tevékenységnek minősül:

  • a biomassza-kereskedelem,
  • a biomassza-feldolgozás,
  • a biomassza-energiatermelés.

A RED, az Európai Unió Megújuló Energia Irányelvének rövidítése (Renewable Energy Directive), amelyet a 2018. december 11-én hatályba lépett, A megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló uniós jogszabály rögzít[1]. Az irányelv az unió energiapolitikájának azon célkitűzése, hogy az EU globális viszonylatban vezető szerepet töltsön be a tiszta energia előállítása és felhasználása terén. Célja továbbá, hogy a környezeti, a társadalmi és egészségügyi előnyök, valamint a regionális fejlesztések és foglalkoztatási lehetőségek mellett egyúttal jelentős mértékben csökkenjen a károsanyag- illetve az üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátása is.

Az EU-n belül jelenleg társadalmi egyeztetés és vita zajlik gazdasági szereplők, valamint civil szervezetek között egyrészt a RED II felülvizsgálatával[2], másrészt pedig a megújuló energia és így a biomassza fogalmi meghatározásával kapcsolatban. A célkitűzések elérése érdekében az unió energiafogyasztásában a megújuló energia részarányát legalább 32%-ban határozták meg.

forrás: NAK / Erdészet

Előző cikk

Új film - A selmeci szellem

Következő cikk

AEE Kutatói Nap 2024 - felhívásStihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések