FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

EPF állásfoglalás a REDIII-ról

Ezúton tesszük közzé az Európai Falemezipari Szövetség (EPF) RED III-ról szóló végleges állásfoglalását. Ez a dokumentum a fokozatos felhasználás koncepciójának megtartására összpontosít, és áttekintést ad az EPF ezzel kapcsolatos álláspontjáról.

Az Európai Falemezipari Szövetség (EPF) 2021 júliusában üdvözölte az (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelv, az (EU) 2018/1999 európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló javaslat közzétételét a megújuló energiaforrásokból előállított energia támogatása, valamint az (EU) 2015/652 tanácsi irányelv (RED Ill} hatályon kívül helyezése tekintetében az úgynevezett Fit For 55 csomag részeként. A faalapú panelek ipara úgy véli, hogy a megújuló energiaforrások használatának előmozdítása és a szén-dioxid-mentes európai energiaágazatra való áttérés kulcsfontosságú a 2050-ig megvalósítandó szén-dioxid-semlegességre vonatkozó célkitűzések eléréséhez, a COVID-19 utáni fellendülés szükségleteinek és a jelenlegi energiaválság kihívásainak kezeléséhez, amelyek még nagyobb ambíciókat igényelhetnek a rugalmasabb energiabiztonság biztosítása érdekében.

Az EPF örömmel vette tudomásul, hogy a Bizottság javaslatában elismerte, hogy a biomasszának meg kell felelnie a biomassza felhasználására vonatkozó fenntarthatósági és gáztakarékossági kritériumoknak, amelyeket az (EU) 2018/2001 irányelv a 2008/98/EK irányelvben meghatározott kaszkádelvvel és a hulladékhierarchiával összhangban állapított meg. A klímasemlegesség célkitűzéseinek elérése érdekében a fenntarthatósági kritériumok rendkívül fontosak a korai energetikai hasznosítás csökkentése, a fenntartható szénciklusok helyreállítása és a szén-dioxid-elvonás növelése érdekében a körkörös és klímapozitív fakitermelésű fatermékekben. Ahhoz, hogy az EU erdészeti erőforrásai a lehető legjobban megfeleljenek az éghajlati, gazdasági, környezeti és biodiverzitási céljainknak, elengedhetetlen, hogy a szénciklusok a fenntartható módon kitermelt fatermékek, például a faalapú panelek révén a lehető leghosszabb időre meghosszabbodjanak azáltal, hogy – amennyiben ez gazdaságilag és környezetvédelmi szempontból lehetséges – az anyagokat előnyben részesítjük a korai energetikai hasznosítással szemben.

E tekintetben alapvető fontosságú, hogy a bioenergiához nyújtott támogatások ne okozzanak piaci torzulásokat a nyersanyagok, különösen a fás biomassza esetében, és ne akadályozzák meg, hogy a kiváló minőségű faanyagot az energiapiacra irányítsák, ami negatív hatással van az erőforrás-hatékonyságra, a biológiai sokféleségre és a szén-dioxid-elnyelőkre. Az EPF ezért üdvözölte a fás biomasszából történő villamosenergia-termelés támogatásának 2026-tól – néhány kivételtől eltekintve – történő fokozatos megszüntetésére vonatkozó javasolt kötelezettséget, valamint a tagállamok fás biomasszára vonatkozó támogatási rendszereinek hatásáról szóló jelentéstételre vonatkozó javaslatot, beleértve a biológiai sokféleségre és az esetleges piaci torzulásokra gyakorolt hatást is, és értékelni fogja a biomassza támogatási rendszereinek további korlátozására vonatkozó lehetőséget.

Tekintettel a TTE (Energia) Tanács és az Európai Parlament ITRE/ENVI bizottságai által jelenleg folytatott tárgyalásokra, az EPF ismételten hangsúlyozni szeretné, hogy a kaszkád elvre való valamennyi hivatkozást fenn kell tartani, különösen az irányelv (4) preambulumbekezdésében és 3. cikkének (3) bekezdésében. A kaszkád-elv biztosítása különösen fontos a jelenlegi ellátási lánc nehézségei és az anyaghiány miatt. Az EPF ezért úgy véli, hogy a fa kaszkádos felhasználásának megtartása a RED Ill-ben, összhangban az EK fenntarthatósági, erőforrás-hatékonysági, körforgásos, új termékekkel vagy piacokkal kapcsolatos vezérelveivel, és a szubszidiaritás alapvető fontosságú a piaci torzulások elkerülése és a faalapú lemezipar nyersanyagellátásának biztonsága érdekében.

Az EPF megérti továbbá, hogy a szubszidiaritás elvét tiszteletben kell tartani, azonban az Európai Bizottság kaszkádra vonatkozó iránymutatásával összhangban a támogatási rendszerek kialakításának lehetővé kell tennie a biomassza minden célra történő nagyobb mértékű rendelkezésre állását és a hatékony erőforrás-elosztás folytatását. Ezenkívül a 2008/98/EK irányelvben meghatározott szelektív gyűjtési, újrafelhasználási és újrafeldolgozási kötelezettségeket is be kell tartani. Így még akkor is, ha a felhatalmazáson alapuló jogi aktust a tagállami hatáskörök javára eltörlik, fenn kell tartani a kaszkádelv alkalmazásának szándékát a korábbi közösségi iránymutatásokkal összhangban.

Összefoglalva, a faalapú lemezipar elkötelezett amellett, hogy kivegye a részét a szén-dioxid-semleges és körforgásos gazdaságra való átállásból, ahogyan azt már korábban is tette. A faalapú lemezek fenntartható forrásból származó és körforgásos, éghajlat-pozitív termékek, amelyeket széles körben használnak az építőiparban és a felújításban (a szerkezeti integritás és az energiahatékonyság érdekében), a bútorgyártásban és a csomagolásban. Ebben a tekintetben termékeink nagy lehetőséget rejtenek a szén-dioxid-elvonás és a fenntartható szén-dioxid-életciklusok növelésében. Ezért az EPF úgy véli, hogy a RED szabályainak az erdészeti stratégiával, a LULUCF felülvizsgálatával és az EU ETS-sel együtt történő felülvizsgálata során koherens és életképes megközelítésre van szükség.

Végül pedig alapvető fontosságú, hogy a jövőben a fás biomassza rendelkezésre állását a kaszkádos felhasználás révén biztosítsuk, különösen a fa rendelkezésre állását fenyegető növekvő veszélyek miatt. Az európai erdőket érintő különböző európai szakpolitikák közötti összhang biztosítása érdekében rendkívül fontos, hogy elegendő biomassza álljon rendelkezésre az EU teljes körforgásos biogazdasági ökoszisztémája számára, különösen, ha az épített környezetet szén-dioxid-nyelővé akarjuk alakítani a természet alapú anyagok, például a fa felhasználásával, és 2050-re el akarjuk érni az éghajlat-semlegességet.

Az EPF képviseli a fa alapú lemezek gyártóit, amelyek a forgácslapok, a száraz eljárással készült farostlemezek (MOF), az orientált szálaslemezek (OSB), a keménylemezek, a puha lemezek és a rétegelt lemezek. Az EPF-nek 32 európai országban vannak tagjai. Az EU fapanelipara évente mintegy 22 milliárd eurós forgalmat bonyolít, és közvetlenül több mint 100 000 munkahelyet biztosít. Az EU-27-ben (+EFTA) 2020-ban a faalapú lemezek gyártása a becslések szerint 58 millió m3 volt.

szerk: Tóth János, forrás: EPF

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Előző cikk

EUSTAFOR észrevétel a természet helyreállítási törvényjavaslathoz

Következő cikk

12. Európai Falemez KonferenciaStihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések