FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

Francia akcióterv az erdő alapú iparok jövőjéről

A francia kormányzat részéről bemutatták az erdőgazdálkodásról és faiparról 2021. októberében indított, 2022. január végéig tartó társadalmi egyeztető fórum eredményeit. Ezzel párhuzamosan a francia Nemzeti Erdészeti Hivatal és a Biodiverzitási Hivatal stratégiai megállapodást írtak alá a közös munkáról.

A francia Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium 2021 októberében indította útjára az erdőgazdálkodásról és a faiparról szóló társadalmi egyeztető fórumot (Assises de la forêt et du bois, ld. 511/PAR/2022). A konzultáció eredményeit Julien Denormandie agrárminiszter és Bérangère Abba biológiai sokféleségért felelős államtitkár ismertették.

A munka 2021. októberében indult, Jean Castex miniszterelnök védnöksége alatt. Célként fogalmazták meg, hogy egy ambiciózus, össztársadalmi jövőképet alakítsanak ki az erdők kapcsán, 2030-as időhorizonttal, az összes érintett kormányzati és nem kormányzati szereplő részvételével, a korábbi stratégiák bázisán. A fórum ennek megfelelően közel 480 résztvevőt kapcsolt össze, akiket négy munkacsoportba szerveztek, ezek a választott tisztségviselőket, az ágazat képviselőit, a tudományos élet szereplőit és a témában érintett főbb civil szervezeteket tömörítették. Strukturált és rendszeres párbeszédet folytattak a közös álláspontok kialakítása, a cselekvések összehangolása érdekében. A munkában a Regionális Erdészeti és Faipari Bizottság és a Nemzeti Erdészeti Hivatal tengerentúli erdőkkel foglalkozó tanácsadó bizottsága is közreműködött.

A fórum munkája során abból indultak ki, hogy az erdők szakterülete több, eltérő érdekeket érintő társadalmi stratégia metszéspontjában áll, és a hosszú távú gondolkodás részét kell, hogy képezze, ezek a stratégiák a következők:
– klímastratégia,
– biodiverzitási stratégia,
– iparstratégia.

A kormányzati értékelés szerint a fenntarthatóság, valamint az erdőgazdálkodási és faipari ágazat fejlesztése terén a fórum lehetővé tette egy erdészeti jövőkép, vízió meghatározását valamint egy akcióterv kidolgozását, méghozzá, négy pillér mentén:

1. A tudásbázis megteremtésével az erdők állapotának részletes feltérképezése, ideértve a monitoringot és az előrejelzést, az erdőtulajdonosok támogatását az éghajlatváltozással kapcsolatos döntések meghozatalában.

2. A klímaváltozás kihívásainak ellenálló és biológiai sokféleségben gazdag erdők megújítására fordítandó finanszírozás biztosítása.

3. A faipari innovációt és versenyképességet biztosító beruházások ösztönzése.

4. A nemzeti és területi párbeszéd új formáinak alkalmazása az erdészeti politikák végrehajtásában, a konzultáció, a párbeszéd folyamatos fenntartása.

A francia állami erdőgazdálkodó (ONF) és a Francia Biodiverzitási Hivatal (OFB) keretmegállapodást írt alá március 17-én, Saint-Benoît-ban (Auffargis, Yvelines). Pierre Dubreuil, az OFB főigazgatója és Bertrand Munch, az ONF főigazgatója öt évre szóló stratégiai együttműködési megállapodást kötöttek. A kiindulópont az volt, hogy az erdőt, amely a biológiai sokféleség egyik letéteményese, és egyben gazdasági egység is, az éghajlatváltozás fenyegeti, és a komplex kihívásokra átgondolt válaszokat kell adni.

A két intézmény vállalta, hogy a szinergiák érdekében közösen lépnek fel olyan, kulcsfontosságú erdészeti kérdésekben, mint az erdők klímaváltozáshoz való alkalmazkodása, a patás vadak (azaz az erdőkben és ezen belül a fiatal állományokban legnagyobb kárt tevő szarvasok, őzek és vaddisznók) állományának egyensúlya, az erdő szerepe a polgárok igényeinek kielégítésében, a szabályozások alkalmazása, vagy a tudásbázis bővítése. Ez az együttműködés beépül a biológiai sokféleség nemzeti stratégiájába és az erdők éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásának tervébe is. Prioritásai a következők: a biológiai sokféleség integrálása a mindennapi erdőgazdálkodásba; a két létesítmény vagy az ONF felelősségi körébe tartozó védett területek kezelése, a nemzeti parkok tevékenységének támogatása az erdészeti ágazatban; az erdők alkalmazkodása az éghajlatváltozáshoz, különös tekintettel a védett területekre; a környezetvédelmi rendészet; a tengerentúli erdők védelme, az erdőterületek tartós megőrzése.

forrás: Somogyi Norbert TéT-attasé, Magyarország Párizsi Nagykövetsége

Előző cikk

Hol lesz egérút az építkezőknek?

Következő cikk

Tavaszi Nagytakarítás a Zselici Csillagparkban isStihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések