FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

Szakmai látogatás az FCBA-nál

Napjaink környezetvédelmi és energetikai kihívásainak megoldásában egyre hangsúlyosabb szerepet kap a fa, mint építőanyag, de a mesterséges – elsősorban szénhidrogén-alapú – bútoripari alapanyagok kiváltásában is újra fölértékelődik a fa, ahogy a kimondottan nagy hozzáadott-értéket jelentő műbútorasztalos termékek esetében is.

Míg az első csoportban elsősorban a fenyő és bizonyos lombosfák jelentik a fő használati irányt, az utóbbi körben tetten érhető a piacra kis mennyiségben kerülő, de rendkívül értékes alapanyagot jelentő fafajok – bükk, hárs juhar, éger, hibrid dió, berkenye, vadkörte, vadcseresznye – újbóli térnyerése. Az erdészeti cellulóz- épületfa- és bútoripari alkalmazott kutatási (vagy technológiai) központ (FCBA) érthető módon az első kategóriára fókuszál, ugyanis a működését finanszírozó és a kutatási-fejlesztési prioritásait meghatározó vállalati szféra tevékenységében is ez a meghatározó. Ezzel együtt az intézmény szervezeti, működési és finanszírozási modellje olyan, a magyar faipar számára is alaposabb megismerésre érdemes példát jelent, ami a felsőoktatás és az erdészeti kutatás esetében is hasznos lehet, amikor a vállalati szférával való együttműködés erősítése az alapítványi finanszírozási módra való áttéréssel minden korábbinál jobban felértékelődik.

Ennek szellemében került sor a TDF által jóváhagyott, „Természetes dió-fajhibridek faipari használatának előmozdítása a fenntartható erdőgazdálkodás és a klímaváltozás összefüggés-rendszerében” c. projekt keretében kiutazott két kutató, Pásztory Zoltán (SOE Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar) és Cseke Klára (SOE ERTI) látogatására az erdészeti cellulóz- épületfa- és bútoripari alkalmazott kutatási (vagy technológiai) központ (FCBA) Párizs közeli központjában, amin nagykövetségünk TéT-attaséja is részt vett. A magyar kutatókat André Richter, az FCBA főigazgató-helyettese, programigazgató és Andreas Nikolaus Kleinschmit von Lengefeld nemzetközi kapcsolati igazgató fogadta, a megbeszélés gerincét az FCBA bemutatása jelentette, hangsúlyosan az ipari szereplőkkel kialakított kapcsolatrendszerre.

Az FCBA szakembereinek elsődleges föladata az intézménnyel kapcsolatban álló vállalati szereplők tevékenységének támogatása, a kutatás-fejlesztéstől a technológiai innováción és a szakképzésen / továbbképzésen át a különböző minőségbiztosítási tanúsítványok kiadásáig. Az FCBA kompetenciáiból nem csak a piacvezető nagyvállalatok profitálhatnak, hanem számos kis- és középvállalkozás, sőt egyéni vállalkozó is, a szektor állandó fejlődése pedig abba az irányba terelte az intézetet, hogy olyan területeken is aktív legyen, mint a biztonság, az ergonómia, a környezetvédelem, a termékek élettartama és az újrahasznosítás. Az FCBA tevékenysége számos sokszereplős (collectif) és transzverzális programban nyilvánul meg, ezek a következők:
– tanulmányok készítése, kutatás, mindez a vállalti szereplőkkel és a szakmai felügyeletet ellátó minisztériumokkal megkötött többéves munkatervvel (contrat de performance) összhangban,
– szabványosítás, ennek összefogója az FCBA-n belül a fa- és bútoripari szabványosítási iroda (BNBA2),
– tájékoztatás, ennek egyik lényeges eleme, hogy a szakmai szereplők lehetőség szerint naprakészek legyenek a technológiai fejlődésben, sőt bizonyos szempontból képesek legyenek annak elébe is menni, megkapjanak minden olyan lényeges információt, amik a legjobb üzleti döntések előkészítéséhez és meghozatalához szükségesek. Az FCBA azzal is támogatja a tagokat, hogy a folyamatos piacfigyeléssel segíti őket termékeik piaci elhelyezésében.

Az FCBA által már „testre szabott”, térítéses szolgáltatások (prestations privées) az elsődleges és másodlagos földolgozást végző cégek számára egyaránt elérhetők, ezek közül ki kell emelni azokat, amik abban adnak hathatós támogatást, miként lehet és érdemes a faanyagot az építőiparban használni. Az FCBA által INNOVATHEQUE egyedülállóan inspiráló gyűjtemény ahhoz, hogy a formatervezők, termékfejlesztők a lehető leginnovatívabb módon tudjanak dolgozni. Szintén a szolgáltatások közé tartoznak a különböző képzések, ezek célja annak előmozdítása, hogy a cégek minél eredményesebben tudják alkalmazni, munkájuk során képesek legyenek integrálni a technológiai innováció, valamint a kutatás-fejlesztés eredményeit. Nagyon komoly szerepe van az FCBA termékminősítéssel kapcsolatos
tevékenységének, ennek során a tagok által kifejlesztett termékek előírásoknak való megfelelését vizsgálják, ami nélkülözhetetlen a kereskedelmi forgalmazás elindításához. Az FCBA jogosult számos tanúsítvány kiadására is, így megkerülhetetlen szereplője a faipari minőségbiztosításnak (CE/RCP – CTB, NF, PEFC, FSC, Bois de France, Origine France Garantie, Bois des Alpes, IG Sièges de Liffol…). Jelen pillanatban az FCBA 36 különböző minőségbiztosítási jelző esetében évente mintegy 3500 tanúsítványt ad ki, hozzávetőlegesen 1800 vállalat számára. A tevékenység évente 6-7 millió € árbevételt jelent az FCBA-nak, ami ezzel gazdasági szempontból a legjelentősebb szegmensnek számít. Az FCBA káresemény vagy valamilyen vitás helyzetben biztosítási vagy igazságügyi szakértői véleményt is ki tud
adni, ezzel is segítve a szakmai szereplőket.

Az FCBA tevékenysége a fa termékpálya szinte teljes egészét lefedi, az erdőgazdálkodást, a fűrészüzemi tevékenységet, a cellulóz- és papíripart, az építőipari faanyag-használatot, a bútoripart, sőt az olyan, fa-alapanyagú termékek gyártását is, mint pl. a bútorlapok, göngyölegek, valamint mindezek környezetvédelmi vonatkozásival is foglalkozik:
 erdő: genetika, erdészet, fakitermelés, alapanyag-ellátás
 elsődleges földolgozás: fűrészipar, papírgyártás, biofinomítás, bútorlap-gyártás, energetikai hasznosítás
 másodlagos földolgozás: szerkezeti elemek, burkolati anyagok, raklapok, göngyölegek, épületasztalosság, egyedi faszerkezetek, díszítő elemek
 kül- és beltéri bútorokgyártása, ideértve a közterületekre készülőket is
 környezetgazdálkodás: megújuló forrásból származó alapanyagok, körkörös gazdaság, szénmérleg.

A kutatás-fejlesztés külön területet, az elmúlt egy évtizedben mintegy 90, már lezárt vagy jelenleg is futó projekt kapcsolódik az FCBA-hoz, az általa kidolgozott technológiákat pedig kész a hálózatához tartozó cégek rendelkezésére bocsátani, adaptálásukban közreműködni.

Az FCBA jelenleg a 2020-2023-as stratégiai tervének (contrat de performance) szellemében dolgozik, ami három fő területre (axe) fókuszál, elsődleges célja pedig a francia erdőkből kikerülő faanyag minél jobb hasznosítására és a fönntarthatóság szempontjainak minél szélesebb körű érvényre juttatása. A dokumentumot 2021. július 16-án az épületfa-szakkiállításon (Forum Bois Construction) írta alá Julien Denormandie mezőgazdasági miniszter az FCBA, a CSF Bois3és az UCFF4 képviselőinek jelenlétében. A gazdasági minisztérium részéről ugyanezt a dokumentumot néhány hónappal korábban, mégpedig február 18-án Agnès Pannier-Runacher államtitkár látta el kézjegyével. A stratégiai terv két fő célt
követ:

 az FCBA pozicionálása, mint a nemzeti erdővagyon valorizálásában és annak klímaváltozáshoz való adaptálásában részt vevő, mértékadó szereplő,
 az építőipari faanyaghasználat fejlesztésének „referenciájaként” való megjelenés (és elsősorban a francia faanyagra fókuszálva).
FCBA törekszik a jövő faipari technológiáinak fejlesztésére, az energetikai átmenetben való szerepvállalásra, valamint a fa termékpálya vállalati szereplők kompetenciájának erősítésére.

Az FCBA rendkívül szerteágazó K+F tevékenységének egyik érdekes, sokak számára vitatott, ugyanakkor a faipari realitások és klímaváltozás erdőgazdálkodásra gyakorolt hatásának fényében teljesen logikusnak mondható, már lezárt projektje volt az, amiben a fagynak rendkívül ellenálló, ugyanakkor lehetőleg nem invazív eukaliptusz-fajták nemesítése volt a cél.

Mindezzel nem csak az ipari fölhasználásra alkalmas, Franciaországban biztonsággal telepíthető fajták előállításához járultak hozzá, de furcsamód egyes, veszélyeztetettnek tartott eukaliptusz-fajok megőrzéséhez is, mégpedig a Tasmániai Egyetemmel együttműködve. Ennek magyarázata, hogy ezek szaporításához speciális in vitro-technikára van szükség, aminek tökéletesítésében az FCBA tevékeny részt vállalat, a szaporítást magát pedig a Martaillac (mint projektvezető) és a Forelite erdészeti szövetséggel végezték.

A különböző eukaliptusz-fajokat jelenleg Délnyugat-Franciaországban – elsősorban Nouvelle Aquitaine régióban – mintegy ezer hektáron termelik, ezekkel elsősorban a papíripari, zöld vegyipari és energetikai szektor alapanyag-ellátását kívánják diverzifikálni, de Occitanie régióban, Toulouse-tól délre is találhatók eukaliptusz-ültetvények. Nagyobb területre is lenne igény, egyelőre a limitáló tényező a csemeték mennyisége – ezen kívánt segíteni az FCBA projektje,
aminek során a tökéletesített in vitro-technikát a faiskolai partnerek rendelkezésére bocsátották,
sőt ezt a továbbiakban más erdészeti és dísznövény-fajokra és fajtákra is adaptálni kívánják, erre egy újabb projektet terveznek indítani.

fotók: Somogyi Norbert, forrás: Somogyi Norbert – Magyarország Párizsi Nagykövetsége

Előző cikk

Vietnam a világ 2. legnagyobb tűzi-pellet exportálója

Következő cikk

Szoboravatás Dr. Tóth Béla emlékéreStihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések