FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

Agrárszakképzési miniszteri biztos

A Hivatalos Értesítő 2022. július 29-i, 42. számában jelent meg az agrárminiszter 4/2022. (VII. 29.) AM utasítása miniszteri biztos kinevezéséről, amelyben Bagdán Boglárkát 2022. július 1. napjától a kinevezés visszavonásáig – de legfeljebb két évre – a duális agrárszakképzés fejlesztéséért felelős miniszteri biztossá nevezi ki.

Az agrárminiszter 4/2022. (VII. 29.) AM utasítása miniszteri biztos kinevezéséről

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 22. § (1) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a következő utasítást adom ki:

1. § A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 22. § (1) bekezdése és 221. § (2) bekezdésében foglaltak alapján Bagdán Boglárkát 2022. július 1. napjától a kinevezés visszavonásáig – de legfeljebb két évre – a duális agrárszakképzés fejlesztéséért felelős miniszteri biztossá nevezem ki.
2. § (1) A miniszteri biztos feladatkörében eljárva ellátja különösen a következő tevékenységeket:
a) részt vesz a Duális Képzési Tanács, valamint a Szakképzési Innovációs Tanács munkájában, képviseli az agrárszakképzés érdekeit;
b) javaslatot tesz a duális agrárszakképzés fejlesztésére, felügyeli az agrárszakképzési centrumoknak a duális képzés fejlesztéseire irányuló tevékenységét;
c) javaslatot tesz a duális agrárszakképzés fejlesztését célzó projektekre;
d) a feladatai ellátása érdekében
da) közreműködik az agrárszakképzés szakmai feladatainak összehangolásában, és
db) az agrárszakképzést érintő kérdéskörökben kapcsolatot tart és együttműködik az érintett társágazatokkal és -tárcákkal, szakmai szervezetekkel, országgyűlési képviselőkkel, önkormányzatokkal és önkormányzati szövetségekkel, továbbá egyéb szakmai partnerekkel;
e) követi a kitűzött célok megvalósításának menetét;
f ) ellátja az a)–e) pont szerinti feladatkörök tekintetében a miniszter által meghatározott eseti, egyedi feladatokat, valamint
g) a miniszter által meghatározottak szerint részt vesz a feladatkörét érintő eseményeken, egyeztetéseken.
(2) A miniszteri biztos tevékenységének ellátásáról rendszeresen tájékoztatja az agrárminisztert, amelynek keretében szükség esetén írásbeli beszámolót készít.
3. § A miniszteri biztos tevékenységét az agrárminiszter irányítja.
4. § A miniszteri biztos a tevékenysége ellátásáért – figyelemmel a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. § (9) bekezdésére – havonta bruttó 700 000 Ft díjazásra és az állami vezetői juttatásokról szóló 275/2015. (IX. 21.) Korm. rendeletben meghatározott juttatásokra jogosult.
5. § A miniszteri biztost tevékenységének ellátásában a Kit. 22. § (3) bekezdése szerinti titkárság nem segíti.
6. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

Dr. Nagy István s. k.,
agrárminiszter

forrás: Hivatalos Értesítő

1 megjegyzés
  1. Mikor akarják elkezdeni az ASZC-okban a technikusi képzésben a drónoktatást beépítve a növényvédelem , talajvédelem ,erdő és vadgazdálkodás és ami legfontosabb lenne a mezőgazdasági gépésztechnikusok képzésébe. Már fel kellett volna ismerni, hogy nem szabad leállni a permetezést segítő drónokkal, hanem az egész preciziós mezőgazdaság a monitoringozó rendszer kiépítésére épül és teljesen megfeledkeztünk a KAP azon pilléréről, hogy a talajtermővé tétele az elsődleges paradigma.
    Az agrárium drónpilóták képzését is ezen tanintézeteknek kellene felvenni amihez minden feltétel adott hiszen ezen 57 tanintézetének végzett szakemberei lesznek azok akik test közelben találkoznak a drónokkal.

Hozzászólások lezárva.

Előző cikk

Erdőtüzek Kaliforniában, Montanában

Következő cikk

100 éves magyar természetőrzésStihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések