FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

COFO27

160 éves az Erdészeti Lapok

Csaknem pontosan tíz évvel az emlékezetes küldöttgyűlés után – az OEE 156. születésnapján, 2022. december 9-én – ünnepi rendezvényt tartottunk az Egyesület egykori, Alkotmány utcai Székházának „Erdész termében”. Az eseményre meghívást kaptak az OEE korábbi elnökei és főtitkárai, az elnökség jelenlegi és megválasztott tagjai, az Erdészeti Lapok korábbi főszerkesztője, a Szerkesztőbizottság elnökei és aktív tagjai, az OEE bizottságainak és alapítványainak vezetői, szakmai munkacsoportja, a partner szervezetek, az Államtitkárság és a Soproni Egyetem képviselői, folyóiratunk vezető szerzői, a Szaktudás Füzetek szerkesztői és szerzői, valamint a cikkíró pályázat kiemelt díjazottjai.

Az alkalom méltó keretet adott az Erdészeti Lapok 160. jubileumi évének, egyben Egyesület választási ciklusának lezárásához. Itt került sor az OEE Szaktudás Füzetek frissen megjelent 2. számának bemutatására, valamint az aktuális cikkpályázatunk kiemelt díjainak ünnepélyes átadására is.

A rendezvény bevezetőjében, Elmer Tamás főtitkár ünnepi visszatekintést adott Székházunk megteremtésének és birtokba vételének körülményeiről, történelmi szerepéről és jelentőségéről, felvillantva a visszaszerzésére tett erőfeszítések sorozatát is.

Elsőként Kiss László, az OEE újraválasztott elnöke mondott köszöntőt. Beszédében kiemelte az Egyesület küldetésének és aktuális céljainak legfontosabb elemeit – áttekintve a természeti és a társadalmi környezet változásaihoz igazodó, azokra válaszokat adó konkrét tevékenységünket. Kiemelte szakmaiságunk további erősítésének szükségességét, az európai és globális léptékű folyamatok tükrében. Fókuszba állította a társ-szakterületek felé is nyitott szakosztályok és kutató-oktató műhelyeink együttműködésének jelentőségét. Hangsúlyozta, hogy a biodiverzitás megőrzése és a klímacélok elérése nem képzelhető el fenntartható, stabil erdőgazdálkodás nélkül. Egymással összefüggő célokat fogalmazott meg a fiatal szakembereket még határozottabban felkaroló, Kárpát-medencei léptékben gondolkodó Egyesületünk további fejlesztésére vonatkozóan.

„Erdőügyben” a társadalom első kapcsolatát az OEE-nek kell biztosítania – jelentette ki, fokozott aktivitásra ösztönözve tagságunkat és szervezetünket. Köszönetét fejezte ki az újraválasztását eredményező bizalomért, tisztségviselőink munkálkodásáért, valamint partnereink, támogatóink nélkülözhetetlen együttműködéséért

Zambó Péter, az Agrárminisztérium államtitkára, Egyesületünk korábbi elnökeként is üdvözölte a megjelenteket. Rövid áttekintést adott az erdészet ügyeit érintő, kormányzati és államigazgatási szintű folyamatokról. Különös hangsúllyal emelte ki az OEE történelmi jelentőségét szakmánk stratégiájának és mindennapjainak alakításában. Méltatta azokat a közös erőfeszítéseket, melyekkel a háborús gazdasági válság nehézségei között is képesek vagyunk az erdészet nélkülözhetetlen szerepét erősítő, alátámasztó eredményeket felmutatni. A köszönet hangján tett hitet partnerségünk, együttműködéseink folytatása és erősítése mellett, amihez erőt, kitartást kívánt…

Rendezvényünk fő apropója folyóiratunk 160. jubileumi évének lezárása volt. Ennek szellemét két nívós előadás idézte meg.

Elsőként Kiss Csaba, az Erdészettörténeti Szakosztály elnöke prezentációjára került sor, Az Erdészeti Lapok 160 évének történetisége” címmel. Az előadás történelmi íve a Lapok tematikáján keresztül tükrözte a második legrégibb, megjelenő, magyar nyelvű szaklap jelenőségét – így szakmánk szellemi és technikai fejlődésének főbb lépcsőfokait is bejárhattuk.

Ezután Dr. Csóka György, az Erdővédelmi Szakosztály elnöke következett, „Az Erdészeti Lapok szerepe a tudományban és az ismeretterjesztésben” című előadásával. Tudoményelméleti háttérrel és szakirodalmi statisztikák tükrében, frappáns példákkal domborította ki folyóiratunk kiemelt jelentőségét – úgy a maga „mezőnyében”, mint az Egyesület, valamint a magyar erdészet ügyének szolgálatában.

Magával ragadó lelkesedése további muníciót adhat mindazoknak – remélhetőleg minél többeknek –, akik ambíciót, energiát éreznek a Lapok ügyének elkötelezett szolgálatára.

Gyorsan változó világunkban csak akkor lehetünk hatékonyak és eredményesek, ha folyamatosan figyelemmel tudjuk kísérni, megérteni és szükség esetén befolyásolni a tágabb környezetünkben zajló folyamatokat. Sajnálatos, hogy az ezzel összefüggő ismeretek máig csak hiányosan állnak rendelkezésre szakmánk különböző döntési szintjein, így az Egyesületben is. Ez adta a következő előadás témáját.

Szepesi András, az AM erdészetpolitikai és erdővédelmi referense „Az erdészeti ágazat aktualitásai Európában” címmel adott rendszerezett áttekintést a legfontosabb, elsősorban az ún. Zöld Megállapodáson és az EU Biodiverzitás Stratégián alapuló, megindult vagy készülődő folyamatokról. Ezek a jogszabályokon és a támogatás-politikán keresztül (már „a kapuban állva”) jelentős mértékben fogják befolyásolni a magyar erdészet lehetséges irányait, hangsúlyait és mindennapjait.

Részben ehhez a kitekintéshez is kapcsolódott Dr. Standovár Tibor, az ELTE Biológiai Intézet tanszék-vezetőjének előadása, melyben az OEE Szaktudás Füzetek nyomdafriss, 2. számát mutatta be. Az „Erdők a világban, Európában és Magyarországon” címmel megjelent, általa szerkesztett füzet a Lapok 150. jubileumi különszámaként kiadott, azonos című munkájának mindenben megfrissített, tartalmában az elmúlt évtized aktualitásait is integráló verziója.

Szellemes visszatekintést adott az előd kiadvány megszületésének kalandos körülményeiről, ismertette a megfrissítés apropóját és az új füzet megalkotásának lépéseit, tematikáját. Méltatta a Szaktudás Füzetek gondolatát, kiemelte a rajta munkálkodók tevékenységének jelentőségét. Mint egy társ-szakterület képviselője állította, hogy ezeknek a kiadványoknak az általános szaktudás-fejlesztés mellett, komoly szerepe lehet az ifjúság környezeti nevelésében, az oktatás valamennyi fórumán, valamint a „külvilág” felé irányuló színvonalas, tényekre alapozott ismeretterjesztésben is.

A jelenlévők kézbe vették és érdeklődéssel forgatták a frissen megjelent füzetet – ami minden OEE taghoz eljut a Lapok decemberi számának mellékleteként – emellett digitális, letölthető formában is elérhető lesz majd az Egyesület honlapján, a Kiadványaink menüpontban.

A rendezvény ünnepi hangulatát a jubileumi cikkpályázat kiemelt díjainak kihirdetése és átadása koronázta meg. Az OEE 2020 után, immár második alkalommal szervezett cikk-, illetve tanulmányíró pályázatot a fiatal korosztály számára, három korcsoportban. Úgy gondoljuk, hogy ez – folyóiratunk tartalmának gyarapítása mellett – hatékony eszköz lehet a szakmai/tudományos közlési kedv fokozására, ifjú tehetségek felfedezésére, számukra tér biztosítására, nem utolsó sorban a fiatalabb korosztályok és az OEE kapcsolatainak erősítésére.

A díjkiosztót Andrésiné Dr. Ambrus Ildikó, az OEE technikus alelnöke vezette le.

Vázolta a pályázat előkészítésének folyamatát – az indító gondolattól a hivatalos meghirdetésen át, a potenciális pályázók „menedzselésén” keresztül az anonim pályázatok bírálatának összetett feladataiig.

Elmondta, hogy a 25 befogadott pályaműből összesen 20 részesült díjazásban, ebből 10 pályázó kiemelt díjat kapott.

Örömét fejezte ki, hogy az Elnökség fontos, előremutató döntést hozott a pályázat feltételeinek megteremtésével. Az OEE nevében mondott köszönetet a pályázatot gondozó Szerkesztőbizottságnak, valamint a pályamunkák véleményezésére felkért szakemberek önzetlen munkájáért. A díjakat jelképező, merített papírra nyomott okleveleket Zambó Péter államtitkár és Kiss László elnök közösen adta át. Az egyes kategóriákhoz rendelt pénzbeli elismeréseket a díjazottak átutalással kapják meg. A pályaművek többsége – szerkesztés és kismértékű átalakítás után – Az Erdészeti Lapokban is olvasható lesz.

A szakcikk pályázat kiemelt díjazottjai:

1. korcsoport (Díjazás: 80 000, – Ft/pályámű):

Dredor Dominik – „Mikorrhizálás alkalmazhatósága a hazai erdészetben” – ASzK-Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma; Felkészítő tanár: Dr. Szmatona-Túri Tünde

Varga Fruzsina – „Az erdő, mint választott szakmám éltetője” – Alföldi Agrárképzési Centrum Bedő Albert Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium; Felkészítő tanár: Marozsán Zoltán

Verkman Gábor – „Recept a sikeres és boldog élethez- Beszélgetés Pintér Ottóval, a SEFAG Zrt. Zselici Erdészetének nyugalmazott igazgatójával – interjú” – Déli ASzC Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium; Felkészítő tanár: Anticsné Pápai Éva

2. korcsoport (Díjazás: 100 000, – Ft/pályamű):

Kádár Tamás – „A kocsánytalan tölgy kisfajok elkülönítése a Jakab-hegy térségében” – SOE EMK; erdőmérnök hallgató

Vig Tamás – „A mirigyes bálványfa (Ailanthus altissima [Mill.] Swingle) elterjedésének jellemzése a Dél-Börzsöny területén” – MATE; természetvédelmi mérnök hallgató

3. korcsoport (Díjazás: 120 000, – Ft/pályamű):

Ábri Tamás – „Akácklónok növekedésének és fitofiziológiai vizsgálatának kezdeti eredményei” – SOE ERTI Ültetvényszerű Fatermesztési Osztály; tudományos segédmunkatárs, (doktornadusz – Debreceni Egyetem)

Dr. Bende Attila – „A Magyar Királyi Bányászati és Erdészeti Főiskola első világháborús hallgatói életáldozatainak emlékezete Sopronban” – SOE EMK, Vadgazdálkodási és Vadbiológiai Intézet; egyetemi tanársegéd

Kertész Péter – „Mindennapi munka az erdőgazdálkodásban – drónnal” – Ipoly Erdő Zrt.; műszaki vezető

Lados Botond Boldizsár – „Újgenerációs szekvenálás a csertölgy (Quercus cerris L.) genetikai erőforrásainak kutatásában” – SOE ERTI Nemesítési Osztály; intézeti mérnök

Vargovics Máté – „Nem vész el, csak átalakul (energiaválság – biomassza felhasználás)” – Soproni Egyetem, Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola; doktorandusz

A díjak átadását kötetlen szakmai/baráti beszélgetés, majd a rendezvény lezárása követte.

A helyszínen készült képekből a galériában adunk ízelítőt.

forrás: OEE

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Előző cikk

Az erdő jövője Németországban

Következő cikk

Megkezdődött a szociális tűzifa kiszállításaStihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések