FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

Ökoszisztéma-szolgáltatások értékelése

Az ökoszisztéma-szolgáltatások értékelésének jogrendszerbe való beépítését segítő javaslatot adott ki a szószóló, mely az utóbbi két évben e témában megrendezésre kerülő 3 alkalmas konferenciasorozat, magas szintű tudományos és szakmai egyeztetések összegzéseként, az Alaptörvényből és vonatkozó stratégiákból, jogszabályokból fakadó alapjogi keretek elemzése alapján született.

A javaslat kiadásának indoka, hogy a biológiai sokféleség, illetve az általa nyújtott ökoszisztéma-szolgáltatások megőrzése elengedhetetlen az emberi élethez, anyagi jóléthez, valamint a testi és lelki jól-lét biztosításához. Az alaptörvényi rendelkezések érdekében biztosítani kell, hogy a nemzet közös örökségét érintő döntések során a természeti tőke, illetve az ökoszisztéma-szolgáltatások állaga, mennyisége, minősége, működőképessége és alapvető folyamatai a jelen és a jövő nemzedékek számára is fennmaradjanak.

“Az eddigieket összefoglalva megállapítható, hogy az Alaptörvény által előírt biodiverzitás-védelmi, illetve a nemzet közös örökségének jövő nemzedékek számára történő megőrzése érdekében előírt rendelkezések teljesítéséhez további lépésekre van szükség. A Tvt. által előírt kötelezettségnek – miszerint az ökoszisztémák és ökoszisztéma-szolgáltatások értékelésének eredményét az egyes stratégiai tervdokumentumok megvalósítása során figyelembe kell venni, valamint a környezeti hatásvizsgálatnak magába kell foglalnia többek között az ökoszisztéma-szolgáltatás felmérésének eredményét is – csak úgy lehet eleget tenni, ha az erre vonatkozó részletszabályok pontosításra kerülnek, illetve jogalkalmazást segítő gyakorlati útmutató készül, hogy élni és ne visszaélni tudjunk a természet adta lehetőségeinkkel.

Ökoszisztéma_szolgáltatások

Ezek alapján a következőket javasolnám mind az SKV, illetve a KHV jogszabályi rendelkezéseinek kiegészítését, mind pedig a gyakorlati jogalkalmazás továbbfejlesztését illetően:

 • A természeti erőforrások, ökoszisztémák, ökoszisztéma-szolgáltatások felmérése szükséges az SKV, illetve a KHV eljárás által érintett hatásterületen.
 • Az ökoszisztéma-szolgáltatások értékelésére vonatkozó konkrét szempontokat be kell építeni az SKV eljárásba a várható jelentős hatás megállapítása során.
 • Az SKV környezeti értékelés általános tartalmi követelményeit ki kell egészíteni a természeti erőforrások, ökoszisztémák által nyújtott szolgáltatásokra gyakorolt hatások megfelelő feltárásával, értékelésével.
 • A természeti erőforrások, ökoszisztémák által nyújtott szolgáltatások túlzott igénybevételére irányuló tervek, beruházások kiszűrésére vonatkozó szempontokat kell a jogszabályokba, útmutatókba építeni.
 • A környezetet érő várható hatások előrejelzését ki kell egészíteni a természeti (ökológiai) rendszerek és a biodiverzitás által nyújtott szolgáltatásokra gyakorolt hatások vizsgálatával.
 • A KHV eljáráshoz szükséges megalapozó információk összegyűjtése és értékelés során a beruházási területen található ökoszisztémák, élőhelytípusok és jellemző ökoszisztéma-szolgáltatások, illetve a beruházás által azokra gyakorolt hatások felmérése és ismertetése ajánlatos.
 • A KHV szerinti előzetes vizsgálati dokumentáció és a konzultációs kérelem tartalmi követelményei közé be kell építeni a területen jellemző ökoszisztémákra, illetve a terület által nyújtott ökoszisztéma-szolgáltatásokra gyakorolt hatások ismertetését.
 • A környezeti hatásvizsgálat szükségességének eldöntése során a terület által nyújtott ökoszisztéma-szolgáltatások igénybevételnek nagyságát is figyelembe kell venni.
 • A KHV eljárás során a várható környezeti hatások jellemzőit ki kell egészíteni az ökoszisztéma-szolgáltatásokat érő kedvezőtlen vagy zavaró hatások mértékének vizsgálatával.
 • A környezeti hatástanulmány tartalmi elemei közé szükséges beépíteni a természeti erőforrások, ökoszisztémák által nyújtott szolgáltatások funkciójában bekövetkező változások, illetve a természeti erőforrások, ökoszisztémák által nyújtott szolgáltatások pótolhatóságának vizsgálatát.
 • Az ökoszisztéma-szolgáltatások nem országos szintű, hanem konkrét terv-, illetve beruházástípusokhoz igazodó léptékű vizsgálat, értékelés egységes módszertanának kidolgozása szükséges, alkalmazási útmutató készítése és jógyakorlat-gyűjtemény összeállítása javasolt.
 • Javasolható az ökoszisztéma-alaptérkép, élőhelytérkép használata az SKV szerinti környezeti értékelés, illetve a KHV szerinti környezeti hatástanulmány készítésekor.
 • Ajánlható bizonyos esetekben egy-egy terv, program, illetve beruházás esetén az élőhelytérképeken túl, egyedi ököszisztéma-szolgáltatás térkép készítése, az ökoszisztémákat veszélyeztető fő tényezők összegyűjtése.
 • Egy terv, program, illetve beruházás elfogadásakor, engedélyezésekor célszerű lenne az ökoszisztéma-szolgáltatások egyéni vagy társadalmi szinten érvényesülő hasznait is megjeleníti, figyelembe venni.

A javaslat célja, hogy jobban érvényre juttatható legyen az ökoszisztéma-alapú gondolkodás tervezési, engedélyezési rendszerbe való beépülése, amely jelentősen javíthatja hazánk környezeti, természeti állapotát, és mindezeken keresztül hozzájárul az Alaptörvény P) cikkében foglalt államcél megvalósításához is.

A szószólói javaslat teljes terjedelmében letölthető innen.

A témában tartott szakértői megbeszélésekről bővebb információ elérthető itt.

forrás: Jövő Nemzedékek Szószólója

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Előző cikk

A Természet helyreállítási jogszabálytervezet

Következő cikk

Erdészeti támogatások áraStihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések