FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

COFO27

SOE Erdőmérnöki Kar szakirányú továbbképzései

A Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karán 2023. szeptemberében induló szakirányú továbbképzéseket az alábbiakban ismerhetik meg az érdeklődők.

EHS (Environment, Health & Safety) szakmérnök/szakember szakirányú továbbképzés

A környezet-, tűz- és munkavédelem területén korszerű ismerettel rendelkező szakemberek képzése, akik ellátják, irányítják, szervezik az EHS-re vonatkozó feladatokat a gazdálkodó szervezeteknél.

Bővebb információ: https://emk.uni-sopron.hu/ehs-szakmernok-szakember

Erdőpedagógiai szakmérnök/szakvezető szakirányú továbbképzés

A gyakorlati szakemberek tapasztalatait integráló és a bevonásukkal megvalósított, gyakorlat-orientált, a kreatív foglalkozásokra és terepi programokra hangsúlyt fektető képzési program elősegíti a környezeti nevelés területén dolgozók módszertani és szakmai ismereteinek szélesítését; magasabb szintű, a mindennapi gyakorlati munkát segítő speciális ismereteket nyújt. A képzés résztvevői nem csak a természeti erőforrások védelmével és a környezettudatos életvitelre neveléssel kapcsolatos alapvető ismereteket szerzik meg, hanem az észszerű és fenntartható hasznosítás körülményeibe és gazdálkodási kérdéseibe is betekintést nyernek.

Bővebb információ: https://emk.uni-sopron.hu/erdopedagogiai-szakmernok-szakvezeto

Fás biomassza termesztési, agroerdészeti szakmérnök szakirányú továbbképzés

Az agrárerdészetnek a világ számos részén nagy hagyománya van, az utóbbi időben pedig a természeti erőforrás-gazdálkodás innovációjának egyik fő fókuszpontjává vált. Egyre fontosabb szerepe van a mezőgazdaságban, az erdőgazdálkodásban, az állattenyésztésben, a vidékfejlesztésben. Jelentőségét tovább fokozza a biodiverzitás növelése, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, és a faanyag iránti igény folyamatos növekedése. Képzésünk célja olyan komplex tudásanyag átadása, melynek alkalmazásával megvalósítható a fák és a mezőgazdaság fenntartható kombinációja, a több lábon álló, adaptív és termelékeny gazdaság. 

Csatlakozzon azokhoz a szakemberekhez, akik a jövő fenntartható termelési rendszereit tervezik és működtetik! 

Bővebb információ: https://emk.uni-sopron.hu/fasbiomassza-termesztesi-agroerdeszeti-szakmernok

Talajtani (erdészeti termőhelyfeltárási) szakmérnök szakirányú továbbképzés

A környezeti változások miatt a termőhelyi tényezők egyre nagyobb jelentőséggel bírnak az ökoszisztémák életében. Ezek megfelelő értékelése teszi csak lehetővé az ökoszisztémák jövőbeni fenntartását. A szakmérnöki szak célja olyan talajtani, éghajlattani és hidrológiai ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik képesek ezen tényezőket, illetve változásukat megfelelően értékelni, szaktudásukat a fenntartható talajgazdálkodás szolgálatába állítani.

Bővebb információ: https://emk.uni-sopron.hu/talajtani-erdeszeti-termohelyfeltarasi-szakmernok

Vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök/szakirányító szakirányú továbbképzés

A képzés célja, hogy a más területen már diplomával rendelkező vadászati, vadgazdálkodási vezetők vagy leendő vezetők képzését a vadgazdálkodási szakfeladatokra fókuszálva biztosítsuk. Képzésünk a tényleges napi gazdálkodási, vadászati feladatok hatékony irányításának segítésének elsajátítását célozza. Hasznos információkkal, gyakorlati példákon keresztül mutatjuk be a sokrétű igazgatási feladatokat. Ajánljuk a képzést azon tanulni vágyóknak is akik, sportvadászként, megválasztott tisztségviselőként szeretnének jobban elmélyülni, nagyobb szakmai jártasságot szerezni a vadgazdálkodási irányítás és szakigazgatás feladataiban.

Bővebb információ: https://emk.uni-sopron.hu/vadgazdalkodasi-igazgatasi-szakmernok-szakiranyito-

A jelentkezési határidő mind az öt szak esetében 2023. augusztus 15.

A jelentkezési lap az egyes szakok részletes ismertetését tartalmazó oldalról tölthető le.

forrás: SOE EMK

Előző cikk

Fakitermelés a Nyíri-erdőben

Következő cikk

Körforgásos gazdasággal összefüggő törvénymódosításStihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések