FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken.
Naptár

Közelgő események

SZJA 1% – válassz a fagazdaság javára!

Közeleg az adóbevallások ideje, mindenki szabadon rendelkezhet a személyi jövedelem adója 1 %-ával. Összegyűjtöttünk számos, a fagazdaságban érintett non-profit szervezetet, hogy megkönnyítsük a választást. Bevallási határidő: május 20.

(frissítve: 2024-02-07)
Az alábbi lista összeállításával célunk, hogy a fagazdaságban érintett (erdőgazdálkodás, fafeldolgozás, bútoripar, faanyag-kereskedelem, szakoktatás) lehető legtöbb magánszemély az ágazat javára ajánlja fel a 2023. évre vonatkozó személyi jövedelemadója 1%-át. A felsorolás a szervezet neve szerinti abc sorrendet követ. Bár törekedtünk a teljességre, ha mégis kimaradt volna bármely ideillő szervezet, kérjük jelezzétek emailben!

A szervezet elnevezése / adószáma / tevékenysége

10 millió Fa Alapítvány
19225294-1-42A 10 millió Fa Alapítvány célja a lehető legnagyobb számban fák és erdők telepítése Magyarországon és más országokban. Célja továbbá a Föld klíma és biodiverzitás válsága kialakulásában szerepet játszó életformák átalakításának támogatása, kommunikálása, a fa- és erdőtelepítéssel kapcsolatos ismeretek terjesztése.
Alapítvány a Faipari Képzésért
18414879-1-05Az alapítvány célja a Miskolci SZC Kós Károly Építőipari, Kreatív Technikum és Szakképző Iskola (korábban Diósgyőr-Vasgyári Szakmunkásképző és Szakközépiskola) keretében folyó faipari és kárpitosipari képzés korszerűsítése. Segítsen felzárkóztatni a képzést a fejlett ipari országok színvonalához. Járuljon hozzá a faipari képzésben résztvevő tanárok és tanulók kedvezményes külföldi tanulmányainak elősegítéséhez. Emelje a faipari oktató és nevelő munka színvonalát.
Alapítvány a Mezőkövesdi Asztalos Szövetkezet Dolgozóiért
18402201-1-05A szövetkezet nyugdíjasainak támogatása, életkörülményeinek javítása; – a tehetséges dolgozók továbbképzésének elősegítése, e célból ösztöndíj alapítása; – a szövetkezeti alkalmazottak élet- és munkakörülményeinek javítása, szociális támogatása.
Alföldi Erdőkért Egyesület
18355178-1-03Az Alföldi Erdőkért Egyesület azzal a céllal jött létre, hogy tulajdonformától függetlenül széles körben bemutassa a társadalom számára az alföldi erdőgazdálkodást, az erdészeti szakmát, fejlessze az erdészeti kultúrát, elősegítse az erdészeti kutatást, a természet- és a környezetvédelmi célok megvalósulását. Az Egyesület tagjai célul tűzték ki, hogy az Egyesületben végzett tevékenységükkel elősegítik az erdőben szegény alföldi síkvidék erdősültségének növelését.
BEFAG Keszthelyi Erdész Lövészklub19268293-1-20Sporttevékenység: erdész, vadász munkavállalók fegyverhasználatának gyakorlásához segítségnyújtás.
Bethlen Gábor Szakképző Iskoláért Alapítvány18796623-1-15A nyírbátori Bethlen Gábor Szakképző Iskola tanulói, pedagógusai és dolgozói anyagi támogatása.
Börzsöny Alapítvány
18702862-1-13A Börzsöny Alapítvány sérült madarakat ápol és ment, kutatja a börzsönyi hiúz és farkas előfordulását, valamint működteti a börzsönyi természetvédelmi gyerektábort.
Budapest Műhely Alapítvány
18134199-1-41A Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kozma Lajos Faipari Technikum oktatási tevékenységének segítése.
CSEMETE Természetvédelmi Egyesület
19368575-1-06Egyesületünk 1987 óta végez természetvédelmi munkákat, szerver környezetvédelmi akciókat, gyerektáborokat, diákprogramokat.
Debreceni Faipari Egyesület
18553819-1-09A debreceni faipari ágazat támogatásának elősegítése, elsősorban az ágazatban dolgozó szakemberek képzésének elősegítésével, egészségmegőrző, sport és szabadidős programok szervezésével. Munkaerőpiaci szolgáltatások elérésének támogatása annak érdekében, hogy a szakemberek, leendő szakemberek a munkaerőpiacon minél gyakorlottabb és a munkáltatói igények megfelelő ismeretekkel rendelkező foglalkozottakká váljanak. Elsősorban munkahelyi balesetet szenvedett, vagy munkaképtelenné vált szakemberek segítése pályázati források, ösztöndíjprogramok, egyéni kérelmek alapján támogatás nyújtásával. A munkára való alkalmasság helyreállítása érdekében munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtása. A faipari szakmák támogatásának elősegítése az ágazatban dolgozók érdekképviseletének ellátása mellett és szakmai fórumok, konferenciák szervezésével. A faiparban működő vállalkozások támogatásának segítése elsősorban képzések, oktatások és tanácsadások szervezésével. A faipari vállalkozások közötti hálózatépítése kialakításának elősegítése, szakemberek vállalkozóvá válásának elősegítése. A faipari tanulmányokat folytató fiatalok, pályakezdők támogatása szakmai előmenetelükben. Szociálisan hátrányos helyzetű tanulók szociális helyzetének segítése, felzárkóztatásuk támogatása. A lakosság számára a faipari szakmák bemutatásának elősegítése kulturális, hagyományőrző programokon keresztül, ahol elsősorban az egyesület az asztalos mesterséget mutatja be és annak változását napjainkig.
DIANA Vadász – Felnőttképző Alapítvány
18465198-1-06Az alapítvány által létrehozott szakoktató intézményben a vadász, vadtenyésztő, vadászpuskaműves, szőlő- és gyümölcstermesztő, motorfűrészkezelő, fakitermelő, környezet és természetvédelmi szakmunkás, valamint szőlőtermelő képzések végzése felnőttek részére.
E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület19214555-1-15Főbb tevékenységi köreink: természetvédelem, környezeti nevelés, energiagazdálkodás, hulladékgazdálkodás, lakossági tanácsadás és szemléletformálás, ökológiai fogyasztóvédelem, tájgazdálkodás a Zemplénben és a Tisza mentén, ökotanya program.
Encsi Bútorgyártó Dolgozók és Nyugdíjasok Jóléti és Kultúrális Alapítvány18406243-1-05A bútorgyár dolgozóinak és nyugdíjasainak betegségmegelőzése és gyógyítása, a beteg, nehéz helyzetbe került dolgozók és családjuk segélyezése, a nyugdíjazott dolgozók és családjuk támogatása.
Erdei Iskola Egyesület
19670924-1-41Szervezetileg egyesíteni azokat a nevelési-oktatási intézményeket, amelyek működésük szerves részeként a szorgalmi időben természeti környezetben, rendszeresen, a természeti környezetet ismertető és nevelési folyamatokat valósítanak meg. Szervezett keretet biztosítani a természetvédelemmel, a környezeti neveléssel, a fenntartható fejlődést népszerűsítő, illetve a helyi természeti és ember-alkotta kultúrák védelmével és ápolásával foglalkozó egyesületekkel, szervezetekkel.
Erdészcsillag Alapítvány
18104927-1-41Rászoruló erdészeti dolgozók és családtagjaik támogatása.
Erdészek a Vértes Értékeiért Egyesület
18743340-1-11A Vértes természeti értékeinek megóvása, környezetünk ápolása, szépítése.
Erdészeti és Faipari Innovációs Egyesület
18240610-1-13A Selmec Kincse elektronikus könyvtár létrehozása.
Erdészeti Szakoktatásért Közalapítvány
18765632-1-14A szőcsénypusztai erdőgazdasági iskolában folyó nevelő-oktató munka magas színvonalát biztosító tárgyi és személyi feltételek megteremtése, hátrányos helyzetű tanulók segélyezése, kiemelkedő eredményt elért tanulók javadalmazása.
Erdőmentők Alapítványa
18598391-1-41ERDŐMENTŐINK SZÁMA: 1 606 fő / Az Erdőmentők egy közérdekű célokat megvalósító, közhasznú alapítvány, melynek elsődleges feladata az Erdők és a Vadvilág védelme, annak sérüléseinek helyreállítása.
Erdőgazdaság azokért, akik az erdőért Alapítvány
19195489-1-14A Kaszói Erdőgazdaság kezelésében és tulajdonában lévő erdőterületek és egyéb létesítmények megóvása, védelme.
ÉLETFA Környezetvédő Szövetség
19142443-1-10Az Életfa Szövetség, mely a 10 millió Fa közösség egyik szervezete gyűjti az 1%-ot a 10 millió Fás ültetések javára. / ÉLET-FA-ÜLTETÉS
A klímaváltozás elleni globális fellépések egyik legfontosabb alapjai a helyi tudatos közösségek, és azok cselekvő tagjai. Egyre többször megerősíti azt a tudomány, hogy egy globális méretű faültetési kampány az egyik leghatékonyabb megoldás a klímaváltozás lassításához. A számítások alapján az erdőtelepítés nem egy lehetőség a fellépésre a klímaváltozással szemben, hanem valószínűleg a legjobb lehetőség. Ezért az Életfa Környezetvédő Szövetség egy legalább 5 éves program indítását tervezi, aminek eredményeként minimum 100.000 fát ültetünk el Heves megye településein.
Építő és Faipari Szakképzésért Alapítvány
19247373-1-18A Hefele Menyhért Szakképző Iskolában folytatott képzések körülményeinek javítása, segítése, támogatása.
Faipari Egyetemi Kutatásért Alapítvány 18230044-1-43A hazai faipari kutatás, fejlesztés támogatása.
Ösztöndíj támogatás a Soproni Egyetem Simonyi Károly Karának faipari hallgatói részére.
Faipari Szakosztály Egyesület18967573-1-20Nagykanizsa és térsége bútorgyártóinak és alapanyag-beszállítóinak szakmai tömörülése. Közös rendezvények bonyolítása, kapcsolattartás szakmai szervezetekkel.
FAMASZ – Faablakgyártók Magyarországi Szövetsége
18905340-1-08Az összefogás elsődleges célja, hogy a fa és fa-alu szerkezetű ablakokat, pontosabban a hazai gyártóktól kikerülő termékeket közelebb vigyük a végfelhasználókhoz és az építészekhez. Célunk, hogy a szektor értékesítési volumenét növeljük és a lehető legtöbb embernek adjunk korrekt tájékoztatást a faablakok kapcsán felmerülő kérdésekre.
Handler Nándor Szakképzési Alapítvány
18536869-1-08A Handler Nándor Szakképző Iskola tanulóinak tehetséggondozása, tanulmányi versenyekre felkészítése. Tanulmányi kirándulások, táborok támogatása. Kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók jutalmazása. Foglalkozások tárgyi feltételeinek javítása.
Ha Selmec Hív – Közhasznú Alapítvány
18482904-1-07Diákhagyományokkal kapcsolatos rendezvények (különös tekintettel a Selmeczi Diák Napok rendezvényére), tanulmányutak, kiállítások, kulturális rendezvények szervezése.
Hatvanezer Fa Egyesület (Békéscsaba)
19168155-1-04Az egészséges környezet megóvása, a klímaváltozás elleni aktív cselekvés, fák telepítésével Békéscsaba városában és környékén. Helyi környezet- és természetvédelem 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 11. 19. rendelkezései szerint.
Hello Wood Alapítvány
18646652-1-19Fenntartható közösségi építészeti objektumok létrehozása, fejlesztése, feltalálása, e folyamatok támogatása, hozzáférhetővé tétele. Ehhez kapcsolódó komplex, több generáción átívelő folyamatok létrehozása, fenntartása, fejlesztése, elméleti háttér megteremtése, átadása.
Ipolyvidéki Erdészek Egymásért Alapítvány
18638215-1-12Szociális tevékenység, családsegítés, hátrányos helyzetű hozzátartozók társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, idősek gondozása, mely különösen az elhunyt, vagy súlyos egészségkárosodást szenvedett erdészeknek segítését jelenti.
Jövő Öko-Nemzedéke Alapítvány
18903221-2-41Fákat ültetünk, illegális szemétlerakókat számolunk fel. Eddig az általunk üzemeltetett hulladekvadasz.hu által több ezer bejelentés hatására több ezer tonna hulladék felszámolásában működtünk közre vagy szerveztünk több száz fős szemétszedési akciókat, szemét szedő kocogást és váltunk Magyarország legaktívabb környezetvédelmi mozgalmává. Tevékenységünknek azonban komoly költségvonzata is van, amit eddig az alapítvány tagjai saját erejükből finanszíroztak meg. Segítségeddel tovább folytathatjuk a munkánkat.
Kaesz Gyula Suli Diák Sport Egyesület
19676456-1-42Az iskola tanulóinak sporttevékenysége segítése.
Kerekerdő Alapítvány
18886944-1-18Az alapítvány célja a természetes biológiai sokféleség megőrzése, a természeti erőforrásokkal való gazdálkodásban a tartamosság, és a fenntartható fejlődés elveinek érvényesítése.
Kiss Ferenc Alapítvány az Erdészeti Oktatásárt
18452646-2-06Az erdészeti szakoktatás anyagi, technikai és személyi feltételeinek javítása, a szükséges berendezések, eszközök beszerzése, szakmai és tanulmányi versenyek szervezése, diákok díjazása, szakemberképzés és továbbképzés elősegítése.
Magyar Arborétumok és Botanikus Kertek Szövetsége
18044122-1-42A szövetség kiemelt célja a botanikus kertek és arborétumok fennmaradása, fenntartása és fejlődése érdekében a szakmai – társadalmi összefogás.
Mészáros Károly Felsőoktatási Emlékalapítvány
18987650-1-08Az erdészeti felsőoktatás, az erdészeti politika és az erdészeti ökonómia oktatásának támogatása.
Muzsikál Az Erdő Alapítvány
18642036-1-12A cél olyan aktív szabadidő eltöltési alternatíva megteremtése a térség lakóinak, turistáinak, gyermekeinek, mely kötődik mind a zenéhez, mind az erdőhöz.
Nyírjes Természetvédelmi, Oktatási, Közjóléti Alapítvány
18645077-1-12Tudományos tevékenység, kutatás. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem. Önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás. A fenti célokat az alapítvány Nyírjes és környéke természeti értékének védelme, fejlesztése érdekében, az erdőgazdálkodó Ipoly Erdő Zrt-vel együttműködve, a környéken lakó és kiránduló személyek, tanulók érdekében kívánja gyakorolni. A Nyírjes Természetvédelmi, Oktatási, Közjóléti Alapítvány működteti 2022. április 2-től a Márianosztra- Nagyirtáspuszta között zakatoló Bezina-völgyi kisvasutat.
Országos Erdészeti Egyesület
19815905-2-41Az Országos Erdészeti Egyesület, az Egyesület célkitűzéseit elfogadó természetes és jogi személyek közhasznú szakmai és érdekvédelmi társadalmi szervezete.
Pro Silva Hungaria
18581034-1-41A természeti folyamatokra alapozott erdőgazdálkodást folytató magyarországi erdészek egyesülete.
Segítség a bajban Alapítvány
18762718-1-14Az Alapítvány a SEFAG Zrt. és a tulajdonában lévő gazdasági társaságok dolgozóinak, nyugdíjasainak családját támogatja. Az Alapítvány szeretne az idén is minél több támogatást adni a rászorulóknak, ezért kérjük segítségét. A támogatások legfontosabb pénzforrása ugyanis a személyi jövedelemadó egy százaléka.
Soproni Erdőkért Környezetkultúra Alapítvány
18537918-1-08Soproni Erdőkért Környezetkultúra Alapítvány célja az erdők közjóléti funkcióival, a környezet- és természetvédelemmel, a környezeti kultúrával kapcsolatos fenntartási, fejlesztési, oktatási, ismeretterjesztési feladatok ellátása és ezekhez kapcsolódó kutatások támogatása.
Szép Erdészkollégium Alapítvány
18075247-2-08A soproni Róth Gyula Erdészeti Technikum és Szakközépiskola kollégiumi épületének felújításához támogatás.
Természetes Életmód Alapítvány
18601321-1-11Célunk: humánökológiai alapelvekre építve a természetes életmód egyéni lehetőségeinknek, közösségi és regionális formáinak megteremtése a természeti-környezeti nevelés, oktatás és képzés eszközeivel egy önfenntartó rendszer keretein belül. A rendszer fejlesztése során kapott eredmények a természetvédelmi kezelések módszertani alapjául szolgálnak.
Tolnai Erdőkért Alapítvány
18744839-2-17Tolna Megye természeti, történelmi és kulturális érdekeinek védelme, megőrzése, fenntartása. A tolnai erdőkben parkerdők, tanösvények létesítése, fenntartása. Erdei túraútvonalak kialakítása, történelmi, egyházi műemlékek mentén. Turisztikai látogató és rendezvényközpont kialakítása, ebben a tolnai erdők növényi és állatvilágának bemutatása, ismeretterjesztés, kulturális rendezvényekhez helyszín biztosítása. A tolnai erdőkben erdei iskola működésének támogatása. Hagyományőrzés, kézműves termékek előállítása erdei alapanyagokból. Kézműves termékek népszerűsítése, egészséges életre nevelés.
Vackor Vár Alapítvány

18366501-1-03Olyan gyermekek támogatása, akik anyagi lehetőségeik híján nem juthatnak el a Vackor Vár Erdei Iskola által szervezett programokra. Az erdei iskoláztatás tárgyi felszereltségének javítása, a tevékenységek technikai hátterének korszerűsítése.
Vadas Jenő Alapítvány
19134893-1-10A mátrafüredi szakképző iskola szakmai fejlesztése, pedagógusok szakmai továbbképzésének támogatása, hazai szakoktatói tapasztalatcserék szervezése.
Wagner Károly Alapítvány
19670450-1-41Az Országos Erdészeti Egyesület Könyvtárának és az Erdészeti Információs Központnak a fenntartása.
Zöld Közösségért Természetbarát Egyesület18365744-1-03
Az elmúlt időszak munkái:
👍 23 vadállatmentés
👍 vezetett túra, bemutatótúra 38 alkalommal
👍 168 facsemete ültetése Kiskunhalason
👍 17 km új turistaút létesítése Kiskunhalas környékén
👍 az Alföldi Kéktúra jelzésfelújítása 52 km hosszan
👍 15 természetismereti előadás
👍 szemétszedési akciók Kiskunhalason
👍 több, mint 1870 résztvevő programjainkon
… és még sok-sok munka van előttünk
Zöld Sziget Kör Egyesület
19150550-1-11Az egyesület figyelemmel kíséri az ismert természeti értékeket, terepbejárásokat, táborokat szervez, felkutatja és feltérképezi a már ismerteken túli, védelmet igénylő területeket.
Magyar Faesztergályos Egyesület 18846900-1-07Cél: a kézi faesztergályos szakma életben tartása, valamint a hagyományos módszerek és technikák megőrzése és továbbadása.
Kortárs Művészetpártoló Alapítvány18964051-1-20Tehetséges fiatal művészek, szakemberek támogatása. (Kendlimajor)

Az Alapítvány létrehozásában és működtetésében oroszlánrészt vállalt két, a bútoriparban jól ismert személy:
– Páli László (Palina Kft ügyvezető-tulajdonos, Nagykanizsa) és
– Wilheim Gábor
(Fabunio elnök, G.Wilheim Kft ügyvezető-tulajdonos – Nagyrécse)

A következő alapítványok, egyesületek nem jogosultak SZJA 1% gyűjtésére, de bármely más felajánlást örömmel fogadnak.

Zöld küldetés Egyesület Egyesület
19267890-1-03Kecskemét és környéke klimatikus viszonyainak javítása érdekében fák és erdők telepítése, zöld felületek növelése Magyarországon, valamint a biodiverzitás megtartásának elősegítése.
Alföldi Faiskolások Egyesülete
18350506-1-03Az Egyesület alapvető célja az érdekképviselet: a tagság és a szűkebb szakma érdekeinek védelme, képviselete, a faiskolások tevékenységének, termékeinek, szolgáltatásainak, eredményeinek társadalmi elismertetése, a megbecsülés elősegítése.
Faipari Tudományos Alapítvány

18021293-2-08Faipari szakkonferenciák szervezése, lebonyolítása. Faipari szakkönyvkiadás. Ösztöndíjak, pályadíjak odaítélése és folytatása.
Faipari Tudományos Egyesület
19815668-1-41Szakmai szervezet. A FAIPAR – faipari műszaki tudományos folyóirat kiadása.
Fenntartható Erdőgazdálkodásért Alapítvány
18512609-1-08Szakmai közélet szervezése és a közvélemény erdőgazdálkodással kapcsolatos véleményének formálása.
MyForest – Közösségi Erdőkért Alapítvány
19167044-1-42A klímavédelem érdekében az erdőterület és más zöldfelületek növekedésének elősegítése.
Ne Bántsd az Erdőt Egyesület
19164962-2-02A Ne Bántsd az Erdőt Egyesület (NBAE) valódi fenntarthatósági megoldást biztosít partnereinek,  hitelesített és egyszerűen megvalósítható módon.
A speciális ültetvényeink tartósan és tömegesen kötik meg a CO2-t, és egyben védik az őshonos erdőket a kitermeléstől, és így tovább segítenek a klímaváltozás elleni küzdelemben.
Nimród Kerek-Erdő Egyesület
18545520-1-09Az erdőgazdálkodás, környezetvédelem, természetvédelem népszerűsítése. Gyermekek részére az erdővel, a természetvédelemmel, környezetvédelemmel kapcsolatos ismeretterjesztés. A fa bemutatása kiállításokon, fafaragó táborok szervezésén keresztül.
Somogy Megyei Erdész és Természetvédő Egyesület
18785647-1-14Somogy megye zöld környezetének megóvása, az erdő civil védelmének szervezése mellett az ökológiai értékek bemutatása, a környezettudatos gondolkodásmód és egészségmegőrzés erősítése és terjesztése.
Vadászati Szakoktatásért Közalapítvány
18778452-1-14A MVÖ Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskolájában folyó vadász, vadtenyésztő, oktató-nevelő munka magas színvonalát biztosító tárgyi és személyi feltételek megteremtése, fejlesztése, hátrányos helyzetű tanulók segélyezése.

Percent sign – by David Brandt, Belleville, IL

Azok számára akik a fenti közel 30, a szakterületeinkhez kapcsolódó civil-szervezet közül nem tudnának választani, javasoljuk tekintsék át a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által közzétett hivatalos listát, amely tartalmazza az összes (33 326), az szja 1% fogadására jogosult szervezet nevét, adószámát és címét.

Tóth János, FATÁJ-FATUDAKOZÓ-FAGOSZ

Előző cikk

CEPI: a 2040-es célok távoliak

Következő cikk

Zalai gombahelyzetStihl
(x) hirdetés
Kapcsolódó bejegyzések